Zing nu over de vorsten van Israël dit klaaglied:

“Eens was je moeder een krachtige leeuwin! Door leeuwen omringd bracht zij haar welpen groot. Een van haar welpen koos zij uit. Hij werd een sterke leeuw, hij leerde zijn prooi te vangen, ook mensen verslond hij. De volken hoorden over hem en vingen hem in een valkuil; ze voerden hem met haken mee, tot in Egypte. Toen zij zag dat haar wachten vergeefs en haar hopen zinloos was, koos zij een andere van haar welpen uit. Ook hij werd een sterke leeuw. Trots liep hij rond tussen de leeuwen, hij leerde zijn prooi te vangen, ook mensen verslond hij. Hij verwoestte hun paleizen, legde elke stad in puin. Als zijn gebrul weerklonk werd het land stil, en huiverde. De volken uit de landen rondom vielen hem aan, ze trokken netten om hem heen en vingen hem in een valkuil. Ze deden hem een halster om en voerden hem met haken mee, in een net sleepten ze hem naar Babel, naar de koning, op de bergen van Israël verstomde zijn gebrul.

Je moeder was een wijnstok, net als jij aan het water geplant, die vruchten droeg en vele takken, want er was water in overvloed. Zijn takken werden sterk, machtig als een heersersstaf, een klom er op tot hoog in de wolken, van verre zichtbaar met zijn vele bladeren. Toen werd de wijnstok in woede uitgerukt en op de aarde neergeworpen; de oostenwind verschroeide zijn druiven, zijn takken werden afgerukt en verdroogden, de sterkste werd door het vuur verteerd. Nu staat hij in de woestijn, in een droog en dorstig land. Uit zijn stam sloeg het vuur dat zijn twijgen en druiven verteerde, de sterkste tak is weg, zijn heersersstaf heeft hij verloren.”’

(Dit is een klaaglied, en zo wordt het nog steeds gezongen.)

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 18:23-32 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 7:14-27 Het einde komt 2
Ezechiël 43:21-27 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 5:1-9 1
Ezechiël 41:1-12 1
Ezechiël 14:12-23 Het lot van Jeruzalem 2
Ezechiël 36:26-38 3
Ezechiël 40:40-49 De nieuwe tempel 4
Ezechiël 9:1-11 1
Ezechiël 44:11-19 Toegang tot de tempel 2
Ezechiël 38:13-23 Gogs leger vernietigd 2
Ezechiël 12:11-19 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 33:1-11 Ieder mens naar zijn daden beoord...
Ezechiël 8:1-11 Visioen in de tempel van Jeruzalem...
Ezechiël 10:13-22 2
Ezechiël 23:31-44 Ohola en Oholiba 3
Ezechiël 12:1-10 Een teken voor het opstandige vol...
Ezechiël 34:11-20 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 16:28-40 Jeruzalems ontrouw 3
Ezechiël 4:11-17 2
Ezechiël 24:15-27 Een plotselinge slag 2
Ezechiël 8:12-18 Visioen in de tempel van Jeruzale...
Ezechiël 21:1-16 Het goddelijk zwaard 1
Ezechiël 16:52-63 Jeruzalems ontrouw 5
Ezechiël 48:13-22 2
Ezechiël 29:13-21 Profetie tegen Egypte 2
Ezechiël 42:12-20 De ruimten voor de priesters 2
Ezechiël 20:13-25 Israël opstandig en ontrouw 2
Ezechiël 33:12-21 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 43:12-20 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 1:15-28 Ezechiël geroepen 2
Ezechiël 28:1-15 1
Ezechiël 6:1-10 Israël getroffen door het zwaard 1
Ezechiël 35:1-15 Profetie over het Seïrgebergte en...
Ezechiël 10:1-12 1
Ezechiël 32:25-32 3
Ezechiël 18:1-13 Wie rechtvaardig handelt, zal lev...
Ezechiël 33:22-33 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 44:1-10 Toegang tot de tempel 1
Ezechiël 34:1-10 De slechte herders en de goede he...
Ezechiël 31:12-18 2
Ezechiël 39:1-14 1
Ezechiël 38:1-12 Gogs leger vernietigd 1
Ezechiël 16:41-51 Jeruzalems ontrouw 4
Ezechiël 17:1-14 De adelaars en de wijnstok 1
Ezechiël 16:1-13 Jeruzalems ontrouw 1
Ezechiël 40:1-12 De nieuwe tempel 1
Ezechiël 20:37-44 Israël opstandig en ontrouw 4
Ezechiël 22:18-31 Oordeel over Jeruzalem 2
Ezechiël 48:1-12 1
Ezechiël 30:1-14 1
Ezechiël 29:1-12 Profetie tegen Egypte 1
Ezechiël 48:23-35 3
Ezechiël 21:17-28 Het goddelijk zwaard 2
Ezechiël 21:29-37 Het goddelijk zwaard 3
Ezechiël 11:14-25 2
Ezechiël 45:1-12 Verdeling van de grond 1
Ezechiël 20:1-12 Israël opstandig en ontrouw 1
Ezechiël 40:27-39 De nieuwe tempel 3
Ezechiël 32:16-24 2
Ezechiël 5:10-17 2
Ezechiël 7:1-13 Het einde komt 1
Ezechiël 34:21-31 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 42:1-11 De ruimten voor de priesters 1
Ezechiël 26:1-11 Profetie over Tyrus 1
Ezechiël 36:13-25 2
Ezechiël 39:15-29 2
Ezechiël 11:1-13 1
Ezechiël 2:1-10
Ezechiël 32:1-15 1
0Shares