Zing nu over de vorsten van Israël dit klaaglied:

“Eens was je moeder een krachtige leeuwin! Door leeuwen omringd bracht zij haar welpen groot. Een van haar welpen koos zij uit. Hij werd een sterke leeuw, hij leerde zijn prooi te vangen, ook mensen verslond hij. De volken hoorden over hem en vingen hem in een valkuil; ze voerden hem met haken mee, tot in Egypte. Toen zij zag dat haar wachten vergeefs en haar hopen zinloos was, koos zij een andere van haar welpen uit. Ook hij werd een sterke leeuw. Trots liep hij rond tussen de leeuwen, hij leerde zijn prooi te vangen, ook mensen verslond hij. Hij verwoestte hun paleizen, legde elke stad in puin. Als zijn gebrul weerklonk werd het land stil, en huiverde. De volken uit de landen rondom vielen hem aan, ze trokken netten om hem heen en vingen hem in een valkuil. Ze deden hem een halster om en voerden hem met haken mee, in een net sleepten ze hem naar Babel, naar de koning, op de bergen van Israël verstomde zijn gebrul.

Je moeder was een wijnstok, net als jij aan het water geplant, die vruchten droeg en vele takken, want er was water in overvloed. Zijn takken werden sterk, machtig als een heersersstaf, een klom er op tot hoog in de wolken, van verre zichtbaar met zijn vele bladeren. Toen werd de wijnstok in woede uitgerukt en op de aarde neergeworpen; de oostenwind verschroeide zijn druiven, zijn takken werden afgerukt en verdroogden, de sterkste werd door het vuur verteerd. Nu staat hij in de woestijn, in een droog en dorstig land. Uit zijn stam sloeg het vuur dat zijn twijgen en druiven verteerde, de sterkste tak is weg, zijn heersersstaf heeft hij verloren.”’

(Dit is een klaaglied, en zo wordt het nog steeds gezongen.)

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 8:12-18 Visioen in de tempel van Jeruzale...
Ezechiël 9:1-11 1
Ezechiël 47:1-12 De rivier uit de tempel 1
Ezechiël 28:1-15 1
Ezechiël 33:22-33 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 18:23-32 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 25:1-9 Profetie tegen de volken die Israë...
Ezechiël 4:11-17 2
Ezechiël 6:1-10 Israël getroffen door het zwaard 1
Ezechiël 34:11-20 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 43:1-11 De verschijning van de HEER keert...
Ezechiël 23:31-44 Ohola en Oholiba 3
Ezechiël 30:1-14 1
Ezechiël 40:13-26 De nieuwe tempel 2
Ezechiël 40:1-12 De nieuwe tempel 1
Ezechiël 26:1-11 Profetie over Tyrus 1
Ezechiël 11:14-25 2
Ezechiël 7:1-13 Het einde komt 1
Ezechiël 16:41-51 Jeruzalems ontrouw 4
Ezechiël 23:17-30 Ohola en Oholiba 2
Ezechiël 41:1-12 1
Ezechiël 46:1-11 1
Ezechiël 32:1-15 1
Ezechiël 25:10-17 Profetie tegen de volken die Isr...
Ezechiël 7:14-27 Het einde komt 2
Ezechiël 44:11-19 Toegang tot de tempel 2
Ezechiël 16:1-13 Jeruzalems ontrouw 1
Ezechiël 23:1-16 Ohola en Oholiba 1
Ezechiël 3:18-27 2
Ezechiël 38:1-12 Gogs leger vernietigd 1
Ezechiël 16:14-27 Jeruzalems ontrouw 2
Ezechiël 24:1-14 De kookpot 1
Ezechiël 44:1-10 Toegang tot de tempel 1
Ezechiël 21:29-37 Het goddelijk zwaard 3
Ezechiël 48:13-22 2
Ezechiël 5:1-9 1
Ezechiël 42:1-11 De ruimten voor de priesters 1
Ezechiël 45:1-12 Verdeling van de grond 1
Ezechiël 36:1-12 1
Ezechiël 1:15-28 Ezechiël geroepen 2
Ezechiël 22:18-31 Oordeel over Jeruzalem 2
Ezechiël 43:21-27 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 34:21-31 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 16:52-63 Jeruzalems ontrouw 5
Ezechiël 2:1-10
Ezechiël 32:16-24 2
Ezechiël 36:13-25 2
Ezechiël 1:1-14 Ezechiël geroepen 1
Ezechiël 18:1-13 Wie rechtvaardig handelt, zal lev...
Ezechiël 34:1-10 De slechte herders en de goede he...
Ezechiël 42:12-20 De ruimten voor de priesters 2
Ezechiël 37:15-28 Eén God, één volk, één herder 2
Ezechiël 36:26-38 3
Ezechiël 17:15-24 De adelaars en de wijnstok 2
Ezechiël 14:12-23 Het lot van Jeruzalem 2
Ezechiël 38:13-23 Gogs leger vernietigd 2
Ezechiël 28:16-26 2
Ezechiël 41:13-26 2
Ezechiël 20:13-25 Israël opstandig en ontrouw 2
Ezechiël 13:14-23 2
Ezechiël 16:28-40 Jeruzalems ontrouw 3
Ezechiël 5:10-17 2
Ezechiël 6:11-14 Israël getroffen door het zwaard ...
Ezechiël 39:15-29 2
Ezechiël 29:13-21 Profetie tegen Egypte 2
Ezechiël 31:12-18 2
Ezechiël 23:45-49 Ohola en Oholiba 4
Ezechiël 18:14-22 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 48:23-35 3
Ezechiël 8:1-11 Visioen in de tempel van Jeruzalem...
0Shares