Dit is een klaaglied, het zal worden gezongen, vrouwen van vreemde volken zullen het zingen, ze zullen het zingen over Egypte en alle Egyptenaren – zo spreekt God, de HEER.’

Op de vijftiende dag van die maand, in het twaalfde jaar, richtte de HEER zich tot mij. Hij zei:

‘Mensenkind, zing over het volk van Egypte, weeklaag met de vrouwen van machtige volken, en begeleid Egypte naar de onderwereld, naar hen die al in het graf zijn afgedaald. “Ben jij soms beter dan anderen? Daal af, laat je neerleggen tussen de onbesnedenen. Je volk zal er liggen te midden van de gesneuvelden.”
Egypte is overgeleverd aan het zwaard. Sleep het weg met al zijn vazallen! In het dodenrijk zeggen de dapperste helden over de farao en zijn helpers:

“Ze zijn afgedaald en nu liggen ze daar, de onbesnedenen, ze zijn gesneuveld.”

Daar ligt het volk van Assyrië, hun graven omgeven de koning, allemaal zijn ze gesneuveld, gevallen door het zwaard. Zijn graf is te vinden in het diepst van de onderwereld, en zijn volk ligt rondom hem begraven – ooit zaaiden zij angst in het land van de levenden, nu zijn ze allen gesneuveld, gevallen door het zwaard.

Daar ligt Elam, met heel het volk rondom het graf van de koning, allemaal zijn ze gesneuveld, gevallen door het zwaard. Als onbesnedenen zijn ze afgedaald naar de onderwereld – eens zaaiden ze angst in het land van de levenden, nu moeten ze hun schande dragen met degenen die in het graf zijn afgedaald.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 7:14-27 Het einde komt 2
Ezechiël 20:37-44 Israël opstandig en ontrouw 4
Ezechiël 44:20-31 Toegang tot de tempel 3
Ezechiël 29:13-21 Profetie tegen Egypte 2
Ezechiël 34:21-31 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 6:11-14 Israël getroffen door het zwaard ...
Ezechiël 25:10-17 Profetie tegen de volken die Isr...
Ezechiël 16:41-51 Jeruzalems ontrouw 4
Ezechiël 47:13-23 De grenzen van het land 2
Ezechiël 11:14-25 2
Ezechiël 19:1-14 De leeuwin en de wijnstok
Ezechiël 40:40-49 De nieuwe tempel 4
Ezechiël 43:21-27 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 32:25-32 3
Ezechiël 14:12-23 Het lot van Jeruzalem 2
Ezechiël 40:1-12 De nieuwe tempel 1
Ezechiël 12:11-19 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 26:12-21 Profetie over Tyrus 2
Ezechiël 4:11-17 2
Ezechiël 37:1-14 Een dal vol beenderen 1
Ezechiël 27:1-19 1
Ezechiël 21:17-28 Het goddelijk zwaard 2
Ezechiël 40:27-39 De nieuwe tempel 3
Ezechiël 34:11-20 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 26:1-11 Profetie over Tyrus 1
Ezechiël 18:1-13 Wie rechtvaardig handelt, zal lev...
Ezechiël 41:13-26 2
Ezechiël 43:1-11 De verschijning van de HEER keert...
Ezechiël 20:1-12 Israël opstandig en ontrouw 1
Ezechiël 23:31-44 Ohola en Oholiba 3
Ezechiël 22:18-31 Oordeel over Jeruzalem 2
Ezechiël 33:12-21 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 20:26-36 Israël opstandig en ontrouw 3
Ezechiël 1:1-14 Ezechiël geroepen 1
Ezechiël 48:1-12 1
Ezechiël 25:1-9 Profetie tegen de volken die Israë...
Ezechiël 36:26-38 3
Ezechiël 16:14-27 Jeruzalems ontrouw 2
Ezechiël 33:22-33 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 8:12-18 Visioen in de tempel van Jeruzale...
Ezechiël 23:1-16 Ohola en Oholiba 1
Ezechiël 10:1-12 1
Ezechiël 30:15-26 2
Ezechiël 35:1-15 Profetie over het Seïrgebergte en...
Ezechiël 29:1-12 Profetie tegen Egypte 1
Ezechiël 45:1-12 Verdeling van de grond 1
Ezechiël 28:16-26 2
Ezechiël 36:1-12 1
Ezechiël 36:13-25 2
Ezechiël 12:20-28 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 31:1-11 1
Ezechiël 4:1-10 1
Ezechiël 48:23-35 3
Ezechiël 47:1-12 De rivier uit de tempel 1
Ezechiël 39:15-29 2
Ezechiël 40:13-26 De nieuwe tempel 2
Ezechiël 3:1-17 1
Ezechiël 18:14-22 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 22:1-17 Oordeel over Jeruzalem 1
Ezechiël 13:1-13 1
Ezechiël 21:1-16 Het goddelijk zwaard 1
Ezechiël 32:1-15 1
Ezechiël 7:1-13 Het einde komt 1
Ezechiël 42:12-20 De ruimten voor de priesters 2
Ezechiël 39:1-14 1
Ezechiël 46:1-11 1
Ezechiël 44:11-19 Toegang tot de tempel 2
Ezechiël 16:28-40 Jeruzalems ontrouw 3
Ezechiël 16:52-63 Jeruzalems ontrouw 5
Ezechiël 41:1-12 1
0Shares