Dit is een klaaglied, het zal worden gezongen, vrouwen van vreemde volken zullen het zingen, ze zullen het zingen over Egypte en alle Egyptenaren – zo spreekt God, de HEER.’

Op de vijftiende dag van die maand, in het twaalfde jaar, richtte de HEER zich tot mij. Hij zei:

‘Mensenkind, zing over het volk van Egypte, weeklaag met de vrouwen van machtige volken, en begeleid Egypte naar de onderwereld, naar hen die al in het graf zijn afgedaald. “Ben jij soms beter dan anderen? Daal af, laat je neerleggen tussen de onbesnedenen. Je volk zal er liggen te midden van de gesneuvelden.”
Egypte is overgeleverd aan het zwaard. Sleep het weg met al zijn vazallen! In het dodenrijk zeggen de dapperste helden over de farao en zijn helpers:

“Ze zijn afgedaald en nu liggen ze daar, de onbesnedenen, ze zijn gesneuveld.”

Daar ligt het volk van Assyrië, hun graven omgeven de koning, allemaal zijn ze gesneuveld, gevallen door het zwaard. Zijn graf is te vinden in het diepst van de onderwereld, en zijn volk ligt rondom hem begraven – ooit zaaiden zij angst in het land van de levenden, nu zijn ze allen gesneuveld, gevallen door het zwaard.

Daar ligt Elam, met heel het volk rondom het graf van de koning, allemaal zijn ze gesneuveld, gevallen door het zwaard. Als onbesnedenen zijn ze afgedaald naar de onderwereld – eens zaaiden ze angst in het land van de levenden, nu moeten ze hun schande dragen met degenen die in het graf zijn afgedaald.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 44:20-31 Toegang tot de tempel 3
Ezechiël 40:13-26 De nieuwe tempel 2
Ezechiël 13:14-23 2
Ezechiël 38:13-23 Gogs leger vernietigd 2
Ezechiël 33:22-33 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 26:1-11 Profetie over Tyrus 1
Ezechiël 15:1-8 Het hout van de wijnstok
Ezechiël 21:29-37 Het goddelijk zwaard 3
Ezechiël 36:26-38 3
Ezechiël 20:26-36 Israël opstandig en ontrouw 3
Ezechiël 33:12-21 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 4:1-10 1
Ezechiël 25:10-17 Profetie tegen de volken die Isr...
Ezechiël 27:20-36 2
Ezechiël 24:1-14 De kookpot 1
Ezechiël 18:14-22 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 43:12-20 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 1:1-14 Ezechiël geroepen 1
Ezechiël 32:1-15 1
Ezechiël 24:15-27 Een plotselinge slag 2
Ezechiël 23:31-44 Ohola en Oholiba 3
Ezechiël 18:1-13 Wie rechtvaardig handelt, zal lev...
Ezechiël 21:17-28 Het goddelijk zwaard 2
Ezechiël 5:1-9 1
Ezechiël 5:10-17 2
Ezechiël 34:11-20 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 1:15-28 Ezechiël geroepen 2
Ezechiël 38:1-12 Gogs leger vernietigd 1
Ezechiël 19:1-14 De leeuwin en de wijnstok
Ezechiël 23:1-16 Ohola en Oholiba 1
Ezechiël 8:12-18 Visioen in de tempel van Jeruzale...
Ezechiël 20:37-44 Israël opstandig en ontrouw 4
Ezechiël 4:11-17 2
Ezechiël 27:1-19 1
Ezechiël 43:1-11 De verschijning van de HEER keert...
Ezechiël 22:18-31 Oordeel over Jeruzalem 2
Ezechiël 39:1-14 1
Ezechiël 36:13-25 2
Ezechiël 12:1-10 Een teken voor het opstandige vol...
Ezechiël 41:1-12 1
Ezechiël 9:1-11 1
Ezechiël 33:1-11 Ieder mens naar zijn daden beoord...
Ezechiël 6:1-10 Israël getroffen door het zwaard 1
Ezechiël 25:1-9 Profetie tegen de volken die Israë...
Ezechiël 42:1-11 De ruimten voor de priesters 1
Ezechiël 47:13-23 De grenzen van het land 2
Ezechiël 17:15-24 De adelaars en de wijnstok 2
Ezechiël 14:12-23 Het lot van Jeruzalem 2
Ezechiël 16:1-13 Jeruzalems ontrouw 1
Ezechiël 30:15-26 2
Ezechiël 34:21-31 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 36:1-12 1
Ezechiël 44:11-19 Toegang tot de tempel 2
Ezechiël 18:23-32 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 20:13-25 Israël opstandig en ontrouw 2
Ezechiël 2:1-10
Ezechiël 40:27-39 De nieuwe tempel 3
Ezechiël 11:14-25 2
Ezechiël 31:12-18 2
Ezechiël 44:1-10 Toegang tot de tempel 1
Ezechiël 34:1-10 De slechte herders en de goede he...
Ezechiël 26:12-21 Profetie over Tyrus 2
Ezechiël 20:1-12 Israël opstandig en ontrouw 1
Ezechiël 46:12-24 2
Ezechiël 16:28-40 Jeruzalems ontrouw 3
Ezechiël 22:1-17 Oordeel over Jeruzalem 1
Ezechiël 17:1-14 De adelaars en de wijnstok 1
Ezechiël 31:1-11 1
Ezechiël 40:40-49 De nieuwe tempel 4
Ezechiël 6:11-14 Israël getroffen door het zwaard ...
0Shares