Hij vroeg me:

‘Heb je gezien, mensenkind, wat de oudsten van het volk van Israël doen, daar in het duister, in die zaal vol afbeeldingen? De HEER ziet ons niet, denken ze, de HEER heeft het land verlaten.’

‘Ik zal je nog meer van hun gruwelijke daden laten zien,’ zei Hij, en Hij bracht me naar de ingang van de noordelijke poort van de tempel van de HEER. Daar zaten vrouwen die rouwden om de god Tammuz. ‘Heb je het gezien, mensenkind?’ vroeg Hij mij. ‘En nog gruwelijker dingen zal Ik je laten zien!’

Hij bracht me naar de binnenhof van de tempel van de HEER. Bij de ingang, tussen de voorhal en het altaar, stonden ongeveer vijfentwintig mannen. Ze stonden met hun rug naar de tempel, met hun gezicht naar het oosten, en ze bogen zich in aanbidding neer voor de zon. ‘Heb je het gezien, mensenkind?’ vroeg Hij mij. ‘En al deze afgodendienst waaraan het volk van Juda zich overgeeft is blijkbaar nog niet genoeg:

ze vullen het land met geweld, ze beledigen Mij steeds opnieuw, zie hoe schaamteloos ze Mij bespotten! Ik zal Mijn woede op hen koelen:

Ik zal geen medelijden tonen, Ik zal geen medelijden kennen, en al roepen ze nog zo hard om Mij, Ik zal niet naar hen luisteren.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 13:14-23 2
Ezechiël 8:1-11 Visioen in de tempel van Jeruzalem...
Ezechiël 46:1-11 1
Ezechiël 41:13-26 2
Ezechiël 3:1-17 1
Ezechiël 34:11-20 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 41:1-12 1
Ezechiël 48:13-22 2
Ezechiël 20:26-36 Israël opstandig en ontrouw 3
Ezechiël 36:26-38 3
Ezechiël 1:1-14 Ezechiël geroepen 1
Ezechiël 20:1-12 Israël opstandig en ontrouw 1
Ezechiël 40:1-12 De nieuwe tempel 1
Ezechiël 2:1-10
Ezechiël 20:37-44 Israël opstandig en ontrouw 4
Ezechiël 26:1-11 Profetie over Tyrus 1
Ezechiël 11:14-25 2
Ezechiël 38:13-23 Gogs leger vernietigd 2
Ezechiël 5:1-9 1
Ezechiël 5:10-17 2
Ezechiël 14:12-23 Het lot van Jeruzalem 2
Ezechiël 33:12-21 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 38:1-12 Gogs leger vernietigd 1
Ezechiël 43:1-11 De verschijning van de HEER keert...
Ezechiël 23:17-30 Ohola en Oholiba 2
Ezechiël 1:15-28 Ezechiël geroepen 2
Ezechiël 10:1-12 1
Ezechiël 16:41-51 Jeruzalems ontrouw 4
Ezechiël 48:1-12 1
Ezechiël 36:1-12 1
Ezechiël 39:1-14 1
Ezechiël 17:15-24 De adelaars en de wijnstok 2
Ezechiël 11:1-13 1
Ezechiël 40:40-49 De nieuwe tempel 4
Ezechiël 24:1-14 De kookpot 1
Ezechiël 23:31-44 Ohola en Oholiba 3
Ezechiël 6:11-14 Israël getroffen door het zwaard ...
Ezechiël 48:23-35 3
Ezechiël 18:14-22 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 19:1-14 De leeuwin en de wijnstok
Ezechiël 13:1-13 1
Ezechiël 33:22-33 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 23:45-49 Ohola en Oholiba 4
Ezechiël 32:25-32 3
Ezechiël 12:20-28 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 36:13-25 2
Ezechiël 21:1-16 Het goddelijk zwaard 1
Ezechiël 4:11-17 2
Ezechiël 10:13-22 2
Ezechiël 21:29-37 Het goddelijk zwaard 3
Ezechiël 35:1-15 Profetie over het Seïrgebergte en...
Ezechiël 31:12-18 2
Ezechiël 21:17-28 Het goddelijk zwaard 2
Ezechiël 24:15-27 Een plotselinge slag 2
Ezechiël 37:15-28 Eén God, één volk, één herder 2
Ezechiël 43:21-27 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 40:13-26 De nieuwe tempel 2
Ezechiël 37:1-14 Een dal vol beenderen 1
Ezechiël 17:1-14 De adelaars en de wijnstok 1
Ezechiël 12:11-19 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 42:1-11 De ruimten voor de priesters 1
Ezechiël 46:12-24 2
Ezechiël 30:15-26 2
Ezechiël 26:12-21 Profetie over Tyrus 2
Ezechiël 7:14-27 Het einde komt 2
Ezechiël 43:12-20 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 29:1-12 Profetie tegen Egypte 1
Ezechiël 29:13-21 Profetie tegen Egypte 2
Ezechiël 32:16-24 2
Ezechiël 18:23-32 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
0Shares