Daarna richtte de HEER zich weer tot mij:

‘Mensenkind, het zijn je eigen broeders en zusters, je verwanten en alle andere Israëlieten in ballingschap, tegen wie de inwoners van Jeruzalem zeggen:

“Blijf waar je bent, ver verwijderd van de HEER, want aan ons is het land in eigendom gegeven!” Maar geef daarop dit antwoord:

“Dit zegt God, de HEER:

Al heb Ik hen weggevoerd naar verre volken, al heb Ik hen over vele landen verspreid en al kunnen ze Mij in die landen niet in een tempel vereren, toch zeg Ik hun dit:

Ik zal jullie weghalen bij die volken, Ik zal jullie terugbrengen uit de landen waarover jullie verspreid zijn en Ik zal jullie je land teruggeven! Dan zullen zij daarheen terugkeren en alle afschuwelijke afgoden uit het land verwijderen. Dan zal Ik hen eensgezind maken en hun een nieuwe geest geven; Ik zal hun versteende hart uit hun lichaam halen en hun er een levend hart voor in de plaats geven. Dan zullen ze Mijn wetten gehoorzamen en Mijn regels in acht nemen. Zij zullen Mijn volk zijn en Ik zal hun God zijn. Maar wie met heel zijn hart aan deze gruwelijkheden vasthoudt, zal Ik laten boeten voor zijn wangedrag – zo spreekt God, de HEER.”’

De cherubs spreidden hun vleugels uit, de wielen stonden naast hen en de stralende verschijning van de God van Israël bevond zich boven hen. De verschijning van de HEER steeg op vanuit de stad, en verplaatste zich naar de berg aan de oostkant. In het visioen dat God mij had gegeven, tilde de geest mij weer op en werd ik naar de ballingen in het land van de Chaldeeën gebracht. Daar verliet het visioen mij, en ik vertelde de ballingen alles wat de HEER mij had laten zien.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 32:16-24 2
Ezechiël 16:52-63 Jeruzalems ontrouw 5
Ezechiël 23:17-30 Ohola en Oholiba 2
Ezechiël 23:45-49 Ohola en Oholiba 4
Ezechiël 3:18-27 2
Ezechiël 18:1-13 Wie rechtvaardig handelt, zal lev...
Ezechiël 6:1-10 Israël getroffen door het zwaard 1
Ezechiël 21:1-16 Het goddelijk zwaard 1
Ezechiël 4:11-17 2
Ezechiël 16:41-51 Jeruzalems ontrouw 4
Ezechiël 14:12-23 Het lot van Jeruzalem 2
Ezechiël 22:1-17 Oordeel over Jeruzalem 1
Ezechiël 16:1-13 Jeruzalems ontrouw 1
Ezechiël 5:10-17 2
Ezechiël 19:1-14 De leeuwin en de wijnstok
Ezechiël 26:12-21 Profetie over Tyrus 2
Ezechiël 36:26-38 3
Ezechiël 9:1-11 1
Ezechiël 42:12-20 De ruimten voor de priesters 2
Ezechiël 33:22-33 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 21:17-28 Het goddelijk zwaard 2
Ezechiël 5:1-9 1
Ezechiël 31:12-18 2
Ezechiël 8:1-11 Visioen in de tempel van Jeruzalem...
Ezechiël 15:1-8 Het hout van de wijnstok
Ezechiël 39:15-29 2
Ezechiël 32:1-15 1
Ezechiël 24:1-14 De kookpot 1
Ezechiël 1:15-28 Ezechiël geroepen 2
Ezechiël 12:1-10 Een teken voor het opstandige vol...
Ezechiël 29:13-21 Profetie tegen Egypte 2
Ezechiël 38:13-23 Gogs leger vernietigd 2
Ezechiël 40:27-39 De nieuwe tempel 3
Ezechiël 38:1-12 Gogs leger vernietigd 1
Ezechiël 2:1-10
Ezechiël 13:14-23 2
Ezechiël 27:1-19 1
Ezechiël 14:1-11 1
Ezechiël 43:21-27 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 17:1-14 De adelaars en de wijnstok 1
Ezechiël 29:1-12 Profetie tegen Egypte 1
Ezechiël 46:12-24 2
Ezechiël 23:31-44 Ohola en Oholiba 3
Ezechiël 42:1-11 De ruimten voor de priesters 1
Ezechiël 45:1-12 Verdeling van de grond 1
Ezechiël 36:1-12 1
Ezechiël 48:13-22 2
Ezechiël 47:13-23 De grenzen van het land 2
Ezechiël 34:11-20 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 10:13-22 2
Ezechiël 11:1-13 1
Ezechiël 40:13-26 De nieuwe tempel 2
Ezechiël 45:13-25 Verdeling van de grond 2
Ezechiël 39:1-14 1
Ezechiël 17:15-24 De adelaars en de wijnstok 2
Ezechiël 20:37-44 Israël opstandig en ontrouw 4
Ezechiël 25:1-9 Profetie tegen de volken die Israë...
Ezechiël 8:12-18 Visioen in de tempel van Jeruzale...
Ezechiël 44:20-31 Toegang tot de tempel 3
Ezechiël 33:1-11 Ieder mens naar zijn daden beoord...
Ezechiël 25:10-17 Profetie tegen de volken die Isr...
Ezechiël 20:13-25 Israël opstandig en ontrouw 2
Ezechiël 47:1-12 De rivier uit de tempel 1
Ezechiël 10:1-12 1
Ezechiël 34:1-10 De slechte herders en de goede he...
Ezechiël 12:20-28 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 7:1-13 Het einde komt 1
Ezechiël 16:14-27 Jeruzalems ontrouw 2
Ezechiël 41:1-12 1
Ezechiël 26:1-11 Profetie over Tyrus 1
0Shares