Daarna richtte de HEER zich weer tot mij:

‘Mensenkind, het zijn je eigen broeders en zusters, je verwanten en alle andere Israëlieten in ballingschap, tegen wie de inwoners van Jeruzalem zeggen:

“Blijf waar je bent, ver verwijderd van de HEER, want aan ons is het land in eigendom gegeven!” Maar geef daarop dit antwoord:

“Dit zegt God, de HEER:

Al heb Ik hen weggevoerd naar verre volken, al heb Ik hen over vele landen verspreid en al kunnen ze Mij in die landen niet in een tempel vereren, toch zeg Ik hun dit:

Ik zal jullie weghalen bij die volken, Ik zal jullie terugbrengen uit de landen waarover jullie verspreid zijn en Ik zal jullie je land teruggeven! Dan zullen zij daarheen terugkeren en alle afschuwelijke afgoden uit het land verwijderen. Dan zal Ik hen eensgezind maken en hun een nieuwe geest geven; Ik zal hun versteende hart uit hun lichaam halen en hun er een levend hart voor in de plaats geven. Dan zullen ze Mijn wetten gehoorzamen en Mijn regels in acht nemen. Zij zullen Mijn volk zijn en Ik zal hun God zijn. Maar wie met heel zijn hart aan deze gruwelijkheden vasthoudt, zal Ik laten boeten voor zijn wangedrag – zo spreekt God, de HEER.”’

De cherubs spreidden hun vleugels uit, de wielen stonden naast hen en de stralende verschijning van de God van Israël bevond zich boven hen. De verschijning van de HEER steeg op vanuit de stad, en verplaatste zich naar de berg aan de oostkant. In het visioen dat God mij had gegeven, tilde de geest mij weer op en werd ik naar de ballingen in het land van de Chaldeeën gebracht. Daar verliet het visioen mij, en ik vertelde de ballingen alles wat de HEER mij had laten zien.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 33:12-21 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 37:15-28 Eén God, één volk, één herder 2
Ezechiël 34:21-31 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 46:1-11 1
Ezechiël 5:1-9 1
Ezechiël 36:26-38 3
Ezechiël 39:15-29 2
Ezechiël 29:13-21 Profetie tegen Egypte 2
Ezechiël 19:1-14 De leeuwin en de wijnstok
Ezechiël 34:11-20 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 23:17-30 Ohola en Oholiba 2
Ezechiël 36:13-25 2
Ezechiël 40:27-39 De nieuwe tempel 3
Ezechiël 16:28-40 Jeruzalems ontrouw 3
Ezechiël 4:1-10 1
Ezechiël 36:1-12 1
Ezechiël 33:22-33 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 39:1-14 1
Ezechiël 29:1-12 Profetie tegen Egypte 1
Ezechiël 10:1-12 1
Ezechiël 33:1-11 Ieder mens naar zijn daden beoord...
Ezechiël 25:10-17 Profetie tegen de volken die Isr...
Ezechiël 12:11-19 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 22:1-17 Oordeel over Jeruzalem 1
Ezechiël 23:45-49 Ohola en Oholiba 4
Ezechiël 13:1-13 1
Ezechiël 27:20-36 2
Ezechiël 11:1-13 1
Ezechiël 47:1-12 De rivier uit de tempel 1
Ezechiël 23:1-16 Ohola en Oholiba 1
Ezechiël 27:1-19 1
Ezechiël 48:1-12 1
Ezechiël 24:1-14 De kookpot 1
Ezechiël 15:1-8 Het hout van de wijnstok
Ezechiël 48:13-22 2
Ezechiël 4:11-17 2
Ezechiël 20:37-44 Israël opstandig en ontrouw 4
Ezechiël 7:1-13 Het einde komt 1
Ezechiël 8:1-11 Visioen in de tempel van Jeruzalem...
Ezechiël 44:1-10 Toegang tot de tempel 1
Ezechiël 26:12-21 Profetie over Tyrus 2
Ezechiël 41:13-26 2
Ezechiël 35:1-15 Profetie over het Seïrgebergte en...
Ezechiël 16:41-51 Jeruzalems ontrouw 4
Ezechiël 20:13-25 Israël opstandig en ontrouw 2
Ezechiël 22:18-31 Oordeel over Jeruzalem 2
Ezechiël 38:13-23 Gogs leger vernietigd 2
Ezechiël 28:16-26 2
Ezechiël 43:12-20 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 40:13-26 De nieuwe tempel 2
Ezechiël 16:14-27 Jeruzalems ontrouw 2
Ezechiël 38:1-12 Gogs leger vernietigd 1
Ezechiël 16:52-63 Jeruzalems ontrouw 5
Ezechiël 32:25-32 3
Ezechiël 40:1-12 De nieuwe tempel 1
Ezechiël 20:1-12 Israël opstandig en ontrouw 1
Ezechiël 6:11-14 Israël getroffen door het zwaard ...
Ezechiël 6:1-10 Israël getroffen door het zwaard 1
Ezechiël 3:18-27 2
Ezechiël 31:1-11 1
Ezechiël 17:1-14 De adelaars en de wijnstok 1
Ezechiël 31:12-18 2
Ezechiël 26:1-11 Profetie over Tyrus 1
Ezechiël 20:26-36 Israël opstandig en ontrouw 3
Ezechiël 18:14-22 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 13:14-23 2
Ezechiël 47:13-23 De grenzen van het land 2
Ezechiël 3:1-17 1
Ezechiël 45:1-12 Verdeling van de grond 1
Ezechiël 21:29-37 Het goddelijk zwaard 3
0Shares