Het waren de wielen die ik eerder ‘het raderwerk’ had horen noemen. Iedere cherub had vier gezichten:

bij de eerste was het gezicht van een cherub te zien en bij de tweede dat van een mens, bij de derde de muil van een leeuw en bij de vierde de bek van een adelaar. De cherubs stegen op; het waren de wezens die ik bij het Kebarkanaal al had gezien. Als de cherubs zich bewogen, gingen de wielen met hen mee, en ook als ze hun vleugels uitspreidden om van de grond op te stijgen, bleven de wielen bij hen. Als de cherubs stilstonden, stonden ook de wielen stil, en als ze opstegen bleven de wielen bij hen, want een en dezelfde geest leidde de wezens en de wielen.

Toen ging de stralende verschijning van de HEER weg bij de tempelingang en kwam tot stilstand boven de cherubs. Ik zag dat ze hun vleugels spreidden, in beweging kwamen en van de grond opstegen met de wielen naast zich. Ze gingen bij de oostelijke poort van de tempel van de HEER staan, en de stralende verschijning van de God van Israël rustte op hen. Dit waren de wezens die ik al bij het Kebarkanaal had gezien, de wezens waar de God van Israël ook toen op rustte, en nu begreep ik dat het cherubs waren. Ze hadden elk vier gezichten en vier vleugels, en onder die vleugels was iets zichtbaar dat de vorm had van een mensenhand. Ook hun gezichten leken op de gezichten die ik bij het Kebarkanaal had gezien:

ze zagen er net zo uit, het waren dezelfde wezens. Ze bewogen zich steeds recht vooruit.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 34:21-31 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 39:15-29 2
Ezechiël 33:1-11 Ieder mens naar zijn daden beoord...
Ezechiël 19:1-14 De leeuwin en de wijnstok
Ezechiël 27:1-19 1
Ezechiël 25:1-9 Profetie tegen de volken die Israë...
Ezechiël 31:12-18 2
Ezechiël 38:13-23 Gogs leger vernietigd 2
Ezechiël 25:10-17 Profetie tegen de volken die Isr...
Ezechiël 35:1-15 Profetie over het Seïrgebergte en...
Ezechiël 3:18-27 2
Ezechiël 16:41-51 Jeruzalems ontrouw 4
Ezechiël 23:31-44 Ohola en Oholiba 3
Ezechiël 23:1-16 Ohola en Oholiba 1
Ezechiël 45:13-25 Verdeling van de grond 2
Ezechiël 5:1-9 1
Ezechiël 23:45-49 Ohola en Oholiba 4
Ezechiël 32:16-24 2
Ezechiël 43:1-11 De verschijning van de HEER keert...
Ezechiël 7:1-13 Het einde komt 1
Ezechiël 34:1-10 De slechte herders en de goede he...
Ezechiël 46:1-11 1
Ezechiël 41:1-12 1
Ezechiël 16:14-27 Jeruzalems ontrouw 2
Ezechiël 30:1-14 1
Ezechiël 29:1-12 Profetie tegen Egypte 1
Ezechiël 16:52-63 Jeruzalems ontrouw 5
Ezechiël 11:14-25 2
Ezechiël 18:1-13 Wie rechtvaardig handelt, zal lev...
Ezechiël 37:1-14 Een dal vol beenderen 1
Ezechiël 26:1-11 Profetie over Tyrus 1
Ezechiël 33:12-21 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 43:21-27 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 28:16-26 2
Ezechiël 9:1-11 1
Ezechiël 3:1-17 1
Ezechiël 30:15-26 2
Ezechiël 23:17-30 Ohola en Oholiba 2
Ezechiël 12:11-19 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 45:1-12 Verdeling van de grond 1
Ezechiël 20:37-44 Israël opstandig en ontrouw 4
Ezechiël 44:1-10 Toegang tot de tempel 1
Ezechiël 13:14-23 2
Ezechiël 6:1-10 Israël getroffen door het zwaard 1
Ezechiël 31:1-11 1
Ezechiël 27:20-36 2
Ezechiël 7:14-27 Het einde komt 2
Ezechiël 41:13-26 2
Ezechiël 24:1-14 De kookpot 1
Ezechiël 36:13-25 2
Ezechiël 11:1-13 1
Ezechiël 20:1-12 Israël opstandig en ontrouw 1
Ezechiël 14:1-11 1
Ezechiël 20:13-25 Israël opstandig en ontrouw 2
Ezechiël 40:13-26 De nieuwe tempel 2
Ezechiël 21:29-37 Het goddelijk zwaard 3
Ezechiël 16:28-40 Jeruzalems ontrouw 3
Ezechiël 2:1-10
Ezechiël 42:1-11 De ruimten voor de priesters 1
Ezechiël 18:14-22 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 6:11-14 Israël getroffen door het zwaard ...
Ezechiël 26:12-21 Profetie over Tyrus 2
Ezechiël 38:1-12 Gogs leger vernietigd 1
Ezechiël 47:13-23 De grenzen van het land 2
Ezechiël 44:20-31 Toegang tot de tempel 3
Ezechiël 14:12-23 Het lot van Jeruzalem 2
Ezechiël 40:40-49 De nieuwe tempel 4
Ezechiël 8:12-18 Visioen in de tempel van Jeruzale...
Ezechiël 42:12-20 De ruimten voor de priesters 2
Ezechiël 21:1-16 Het goddelijk zwaard 1
0Shares