Je rijkdommen worden geroofd, je handelswaren geplunderd, je muren neergehaald en je kostbare huizen afgebroken. Alle stenen, al het houtwerk en alle puin verdwijnen in zee. Je gezang zal Ik doen verstommen, niemand zal de klank van je lieren nog horen. Ik maak een kale rots van je, een droogplaats voor netten, je zult nooit meer worden herbouwd. Ik, de HEER, heb gesproken – zo spreekt God, de HEER.

Ook dit zegt God, de HEER, tegen Tyrus:

De kusten en de eilanden zullen beven bij het geluid van je val, bij het gekerm van de gewonden, als er binnen je muren een slachting wordt aangericht. Alle vorsten van de zee zullen van hun troon afdalen, hun mantels afleggen en hun kleurige gewaden uittrekken, gehuld in het kleed van de angst zullen ze op de grond gaan zitten, onophoudelijk bevend, verbijsterd over je val. Ze zullen dit klaaglied over je zingen:

“Ach, hoe ben je te gronde gegaan! Jij, eens vanuit de zeeën bevolkt, roemrijke stad, burcht in de zee, jij en je bewoners zaaiden overal angst. Nu beven de kusten, op de dag van je val, ontzet zijn de eilanden in de zee over je ondergang.”

Dit zegt God, de HEER:

Wanneer Ik jou tot een stad van ruïnes maak, een stad zonder bewoners, wanneer Ik de oervloed op je af laat komen en de machtige wateren je overspoelen, dan zal Ik je doen afdalen naar hen die je zijn voorgegaan, naar het volk van weleer. Daar zul je wonen, in het land van de diepten, bij hen die zijn afgedaald in de afgrond, in de eeuwige ruïnes. Je zult niet langer in het land van de levenden wonen, daar zul je geen plek meer hebben. Ik zal je tot een schrikbeeld maken, je zult er niet meer zijn. Je wordt gezocht, maar nooit meer word je gevonden – zo spreekt God, de HEER.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 48:1-12 1
Ezechiël 19:1-14 De leeuwin en de wijnstok
Ezechiël 40:13-26 De nieuwe tempel 2
Ezechiël 20:13-25 Israël opstandig en ontrouw 2
Ezechiël 3:1-17 1
Ezechiël 24:1-14 De kookpot 1
Ezechiël 42:1-11 De ruimten voor de priesters 1
Ezechiël 1:15-28 Ezechiël geroepen 2
Ezechiël 44:11-19 Toegang tot de tempel 2
Ezechiël 36:26-38 3
Ezechiël 22:1-17 Oordeel over Jeruzalem 1
Ezechiël 39:1-14 1
Ezechiël 14:12-23 Het lot van Jeruzalem 2
Ezechiël 38:1-12 Gogs leger vernietigd 1
Ezechiël 5:1-9 1
Ezechiël 4:1-10 1
Ezechiël 23:45-49 Ohola en Oholiba 4
Ezechiël 22:18-31 Oordeel over Jeruzalem 2
Ezechiël 41:1-12 1
Ezechiël 17:15-24 De adelaars en de wijnstok 2
Ezechiël 18:1-13 Wie rechtvaardig handelt, zal lev...
Ezechiël 44:1-10 Toegang tot de tempel 1
Ezechiël 2:1-10
Ezechiël 5:10-17 2
Ezechiël 39:15-29 2
Ezechiël 10:13-22 2
Ezechiël 48:23-35 3
Ezechiël 21:1-16 Het goddelijk zwaard 1
Ezechiël 20:1-12 Israël opstandig en ontrouw 1
Ezechiël 26:1-11 Profetie over Tyrus 1
Ezechiël 34:11-20 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 3:18-27 2
Ezechiël 29:13-21 Profetie tegen Egypte 2
Ezechiël 13:1-13 1
Ezechiël 31:1-11 1
Ezechiël 12:1-10 Een teken voor het opstandige vol...
Ezechiël 32:1-15 1
Ezechiël 4:11-17 2
Ezechiël 18:14-22 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 16:52-63 Jeruzalems ontrouw 5
Ezechiël 23:17-30 Ohola en Oholiba 2
Ezechiël 15:1-8 Het hout van de wijnstok
Ezechiël 45:13-25 Verdeling van de grond 2
Ezechiël 12:11-19 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 31:12-18 2
Ezechiël 30:1-14 1
Ezechiël 20:37-44 Israël opstandig en ontrouw 4
Ezechiël 23:1-16 Ohola en Oholiba 1
Ezechiël 30:15-26 2
Ezechiël 11:14-25 2
Ezechiël 6:11-14 Israël getroffen door het zwaard ...
Ezechiël 24:15-27 Een plotselinge slag 2
Ezechiël 46:1-11 1
Ezechiël 43:12-20 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 13:14-23 2
Ezechiël 44:20-31 Toegang tot de tempel 3
Ezechiël 43:1-11 De verschijning van de HEER keert...
Ezechiël 33:12-21 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 8:1-11 Visioen in de tempel van Jeruzalem...
Ezechiël 47:1-12 De rivier uit de tempel 1
Ezechiël 21:29-37 Het goddelijk zwaard 3
Ezechiël 47:13-23 De grenzen van het land 2
Ezechiël 35:1-15 Profetie over het Seïrgebergte en...
Ezechiël 37:1-14 Een dal vol beenderen 1
Ezechiël 6:1-10 Israël getroffen door het zwaard 1
Ezechiël 20:26-36 Israël opstandig en ontrouw 3
Ezechiël 10:1-12 1
Ezechiël 28:1-15 1
Ezechiël 17:1-14 De adelaars en de wijnstok 1
Ezechiël 23:31-44 Ohola en Oholiba 3
0Shares