De man mat de tempel, en die was 100 el lang. Ook het plein en het gebouw met zijn muren waren samen 100 el lang, en de gevel van de tempel aan de oostkant van het plein was 100 el breed. Hij mat de lengte van het gebouw aan de achterzijde van het plein, en de galerijen aan weerskanten:

ook 100 el.

Inrichting van de tempel.

In de grote zaal binnen in de tempel, in de voorhallen aan de binnenhof, bij de drempels, de tralievensters, de galerijen aan drie kanten, en ook tegenover de drempels was rondom houten beschot aangebracht. Vanaf de vloer tot aan de blinde vensters, en tot boven de ingang van de tempel, aan de binnen- en de buitenkant van de tempel, op de hele muur, bevonden zich overal panelen, zowel binnen als buiten.

Ook waren er cherubs en palmetten, de palmetten tussen de cherubs in. Elke cherub had twee gezichten, een mensengezicht dat naar de ene palmet keek en een leeuwenmuil die naar de andere palmet keek. Zo was het overal in de hele tempel. Cherubs en palmetten waren aangebracht op de muur van de grote zaal vanaf de vloer tot boven de ingang. De grote zaal had een vierkante deurpost; de voorkant van het heilige zag er net zo uit. Het altaar was van hout, 3 el hoog en 2 el lang, met hoekpunten, en ook de zijkanten waren over de hele lengte van hout. De man zei tegen mij:

‘Dit is de tafel die gereedstaat voor de HEER.’ Er waren twee dubbele deuren naar de grote zaal en ook naar het heilige. Elke deur had twee deurvleugels, twee draaiende deurvleugels voor de ene deur en twee voor de andere. Op de deuren van de grote zaal waren cherubs en palmetten aangebracht, net als op de muren. Buiten, vóór de voorhal, liep een houten hekwerk. Er waren tralievensters en palmetten aan de beide zijmuren van de voorhal aangebracht. De tempel had steunribben en hekwerken.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 43:1-11 De verschijning van de HEER keert...
Ezechiël 48:23-35 3
Ezechiël 37:1-14 Een dal vol beenderen 1
Ezechiël 33:22-33 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 43:21-27 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 33:1-11 Ieder mens naar zijn daden beoord...
Ezechiël 25:1-9 Profetie tegen de volken die Israë...
Ezechiël 45:1-12 Verdeling van de grond 1
Ezechiël 17:1-14 De adelaars en de wijnstok 1
Ezechiël 21:1-16 Het goddelijk zwaard 1
Ezechiël 14:12-23 Het lot van Jeruzalem 2
Ezechiël 45:13-25 Verdeling van de grond 2
Ezechiël 19:1-14 De leeuwin en de wijnstok
Ezechiël 10:13-22 2
Ezechiël 47:1-12 De rivier uit de tempel 1
Ezechiël 47:13-23 De grenzen van het land 2
Ezechiël 4:1-10 1
Ezechiël 24:1-14 De kookpot 1
Ezechiël 35:1-15 Profetie over het Seïrgebergte en...
Ezechiël 5:10-17 2
Ezechiël 16:41-51 Jeruzalems ontrouw 4
Ezechiël 31:12-18 2
Ezechiël 46:1-11 1
Ezechiël 30:15-26 2
Ezechiël 15:1-8 Het hout van de wijnstok
Ezechiël 14:1-11 1
Ezechiël 20:13-25 Israël opstandig en ontrouw 2
Ezechiël 20:26-36 Israël opstandig en ontrouw 3
Ezechiël 23:45-49 Ohola en Oholiba 4
Ezechiël 44:20-31 Toegang tot de tempel 3
Ezechiël 13:1-13 1
Ezechiël 30:1-14 1
Ezechiël 21:29-37 Het goddelijk zwaard 3
Ezechiël 9:1-11 1
Ezechiël 32:1-15 1
Ezechiël 7:1-13 Het einde komt 1
Ezechiël 48:1-12 1
Ezechiël 18:23-32 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 16:1-13 Jeruzalems ontrouw 1
Ezechiël 26:1-11 Profetie over Tyrus 1
Ezechiël 42:1-11 De ruimten voor de priesters 1
Ezechiël 8:1-11 Visioen in de tempel van Jeruzalem...
Ezechiël 40:27-39 De nieuwe tempel 3
Ezechiël 22:1-17 Oordeel over Jeruzalem 1
Ezechiël 3:18-27 2
Ezechiël 22:18-31 Oordeel over Jeruzalem 2
Ezechiël 6:1-10 Israël getroffen door het zwaard 1
Ezechiël 32:16-24 2
Ezechiël 41:1-12 1
Ezechiël 2:1-10
Ezechiël 28:1-15 1
Ezechiël 16:14-27 Jeruzalems ontrouw 2
Ezechiël 28:16-26 2
Ezechiël 10:1-12 1
Ezechiël 36:13-25 2
Ezechiël 37:15-28 Eén God, één volk, één herder 2
Ezechiël 40:13-26 De nieuwe tempel 2
Ezechiël 40:1-12 De nieuwe tempel 1
Ezechiël 32:25-32 3
Ezechiël 12:20-28 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 34:21-31 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 20:37-44 Israël opstandig en ontrouw 4
Ezechiël 16:28-40 Jeruzalems ontrouw 3
Ezechiël 16:52-63 Jeruzalems ontrouw 5
Ezechiël 12:11-19 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 18:14-22 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 42:12-20 De ruimten voor de priesters 2
Ezechiël 21:17-28 Het goddelijk zwaard 2
Ezechiël 24:15-27 Een plotselinge slag 2
Ezechiël 13:14-23 2
0Shares