In het elfde jaar, op de eerste dag van de maand, richtte de HEER zich tot mij:

‘Mensenkind, Tyrus heeft zich vrolijk gemaakt over Jeruzalem, zij heeft uitgeroepen:

“De Poort der volken is verwoest en is mij toegevallen. Nu de stad in puin ligt, zal ik mij vullen met haar schatten!” Daarom zegt God, de HEER:

Ik zal je straffen, Tyrus, Ik zal een vloed van volken op je afsturen, ze zullen op je aanstormen als de golven van de zee! De muren van Tyrus zullen ze verwoesten en haar torens neerhalen. Ik zal zelfs het stof uit Tyrus wegvegen, Ik zal van haar een kale rots maken, een plaats waar je netten te drogen hangt, midden in zee. Ik heb gesproken – spreekt God, de HEER. Tyrus wordt een prooi voor andere volken, en haar dochtersteden op het land zullen door het zwaard worden geveld. Ze zullen weten dat Ik de HEER ben.

Want dit zegt God, de HEER:

Ik zal Nebukadnessar, de koning van Babylonië, de koning der koningen, naar jou, Tyrus, laten optrekken. Hij komt vanuit het noorden, met paarden, wagens en ruiters, met een groot en machtig leger. Hij zal je dochters op het vasteland vellen met zijn zwaard en tegen jou zal hij een belegeringswal en een bestormingsdam opwerpen, terwijl zijn soldaten door schilden worden beschermd. Met zijn stormram zal hij op je muren beuken, je torens zal hij met houwelen neerhalen. Met zo veel paarden komt hij op je af dat stofwolken je zullen bedekken; als hij je poorten binnenkomt zullen je muren beven door het geraas van de ruiters, de wielen en de wagens, alsof de stad wordt opengereten. De hoeven van zijn paarden zullen je straten kapot trappen, hij zal je bevolking doden met zijn zwaard, je machtige zuilen zullen tegen de grond gaan.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 48:13-22 2
Ezechiël 7:14-27 Het einde komt 2
Ezechiël 1:1-14 Ezechiël geroepen 1
Ezechiël 24:1-14 De kookpot 1
Ezechiël 30:15-26 2
Ezechiël 3:1-17 1
Ezechiël 33:1-11 Ieder mens naar zijn daden beoord...
Ezechiël 42:1-11 De ruimten voor de priesters 1
Ezechiël 32:16-24 2
Ezechiël 28:16-26 2
Ezechiël 19:1-14 De leeuwin en de wijnstok
Ezechiël 21:29-37 Het goddelijk zwaard 3
Ezechiël 40:27-39 De nieuwe tempel 3
Ezechiël 43:1-11 De verschijning van de HEER keert...
Ezechiël 8:12-18 Visioen in de tempel van Jeruzale...
Ezechiël 16:41-51 Jeruzalems ontrouw 4
Ezechiël 14:12-23 Het lot van Jeruzalem 2
Ezechiël 7:1-13 Het einde komt 1
Ezechiël 18:23-32 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 9:1-11 1
Ezechiël 6:1-10 Israël getroffen door het zwaard 1
Ezechiël 39:15-29 2
Ezechiël 31:1-11 1
Ezechiël 39:1-14 1
Ezechiël 35:1-15 Profetie over het Seïrgebergte en...
Ezechiël 18:14-22 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 46:12-24 2
Ezechiël 6:11-14 Israël getroffen door het zwaard ...
Ezechiël 47:13-23 De grenzen van het land 2
Ezechiël 14:1-11 1
Ezechiël 28:1-15 1
Ezechiël 38:1-12 Gogs leger vernietigd 1
Ezechiël 44:20-31 Toegang tot de tempel 3
Ezechiël 1:15-28 Ezechiël geroepen 2
Ezechiël 2:1-10
Ezechiël 34:11-20 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 42:12-20 De ruimten voor de priesters 2
Ezechiël 22:18-31 Oordeel over Jeruzalem 2
Ezechiël 16:28-40 Jeruzalems ontrouw 3
Ezechiël 40:1-12 De nieuwe tempel 1
Ezechiël 38:13-23 Gogs leger vernietigd 2
Ezechiël 36:1-12 1
Ezechiël 45:1-12 Verdeling van de grond 1
Ezechiël 16:52-63 Jeruzalems ontrouw 5
Ezechiël 37:1-14 Een dal vol beenderen 1
Ezechiël 30:1-14 1
Ezechiël 44:1-10 Toegang tot de tempel 1
Ezechiël 32:1-15 1
Ezechiël 22:1-17 Oordeel over Jeruzalem 1
Ezechiël 17:1-14 De adelaars en de wijnstok 1
Ezechiël 23:17-30 Ohola en Oholiba 2
Ezechiël 29:1-12 Profetie tegen Egypte 1
Ezechiël 21:1-16 Het goddelijk zwaard 1
Ezechiël 11:14-25 2
Ezechiël 12:11-19 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 5:1-9 1
Ezechiël 29:13-21 Profetie tegen Egypte 2
Ezechiël 33:22-33 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 27:1-19 1
Ezechiël 25:10-17 Profetie tegen de volken die Isr...
Ezechiël 3:18-27 2
Ezechiël 41:13-26 2
Ezechiël 40:13-26 De nieuwe tempel 2
Ezechiël 23:31-44 Ohola en Oholiba 3
Ezechiël 21:17-28 Het goddelijk zwaard 2
Ezechiël 16:14-27 Jeruzalems ontrouw 2
Ezechiël 23:1-16 Ohola en Oholiba 1
Ezechiël 20:37-44 Israël opstandig en ontrouw 4
Ezechiël 41:1-12 1
Ezechiël 40:40-49 De nieuwe tempel 4
0Shares