Daarom, zo waar ik leef – spreekt God, de HEER -, omdat je mijn heiligdom hebt verontreinigd met je afschuwelijke wangedrag, daarom zal ik je met mijn zwaard kaalscheren; ik zal geen medelijden tonen, ik zal geen medelijden kennen. Een derde deel van je inwoners, Jeruzalem, zal binnen je muren sterven door de pest en de honger, een derde deel zal daarbuiten vallen door het zwaard en een derde deel zal ik in alle windrichtingen verstrooien en met het zwaard achtervolgen. Ik zal mijn woede op hen koelen en mijn toorn de vrije loop laten totdat ik mij genoegdoening heb verschaft. Wanneer ik mijn woede op hen gekoeld heb, zullen ze beseffen dat het mijn hartstocht was die mij zo deed spreken. Jou, Jeruzalem, verander ik in een ruïne, een mikpunt van spot voor de volken om je heen, te zien voor ieder die er voorbijkomt. Je zult worden bespot en gesmaad en als afschrikwekkend voorbeeld dienen voor de volken om je heen, wanneer ik je in mijn hevige woede zal straffen, wanneer ik met je zal afrekenen in mijn toorn – Ik, de HEER, heb gesproken. Jullie zullen worden bespot en gesmaad wanneer ik de kwade pijlen van de honger, die dood en verderf zaaien, op je afschiet. Ik zal ze op jullie afschieten om jullie te gronde te richten:

ik zal het brood dat jullie staande houdt schaars maken, ik zal jullie honger laten lijden. Ik zal honger op jullie afsturen en wilde dieren:

zo zullen jullie je kinderen verliezen. Pest en dood zullen je teisteren en met het zwaard zal ik je treffen – ik, de HEER, heb gesproken.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 21:1-16 Het goddelijk zwaard 1
Ezechiël 33:1-11 Ieder mens naar zijn daden beoord...
Ezechiël 4:1-10 1
Ezechiël 23:17-30 Ohola en Oholiba 2
Ezechiël 21:29-37 Het goddelijk zwaard 3
Ezechiël 28:1-15 1
Ezechiël 34:21-31 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 12:11-19 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 42:12-20 De ruimten voor de priesters 2
Ezechiël 23:45-49 Ohola en Oholiba 4
Ezechiël 24:1-14 De kookpot 1
Ezechiël 36:1-12 1
Ezechiël 26:12-21 Profetie over Tyrus 2
Ezechiël 16:14-27 Jeruzalems ontrouw 2
Ezechiël 40:13-26 De nieuwe tempel 2
Ezechiël 5:1-9 1
Ezechiël 48:23-35 3
Ezechiël 4:11-17 2
Ezechiël 33:12-21 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 42:1-11 De ruimten voor de priesters 1
Ezechiël 32:1-15 1
Ezechiël 10:13-22 2
Ezechiël 3:18-27 2
Ezechiël 24:15-27 Een plotselinge slag 2
Ezechiël 34:1-10 De slechte herders en de goede he...
Ezechiël 16:1-13 Jeruzalems ontrouw 1
Ezechiël 31:1-11 1
Ezechiël 47:1-12 De rivier uit de tempel 1
Ezechiël 12:20-28 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 7:14-27 Het einde komt 2
Ezechiël 6:11-14 Israël getroffen door het zwaard ...
Ezechiël 14:1-11 1
Ezechiël 1:1-14 Ezechiël geroepen 1
Ezechiël 12:1-10 Een teken voor het opstandige vol...
Ezechiël 6:1-10 Israël getroffen door het zwaard 1
Ezechiël 20:26-36 Israël opstandig en ontrouw 3
Ezechiël 36:13-25 2
Ezechiël 31:12-18 2
Ezechiël 22:1-17 Oordeel over Jeruzalem 1
Ezechiël 40:27-39 De nieuwe tempel 3
Ezechiël 39:15-29 2
Ezechiël 13:14-23 2
Ezechiël 2:1-10
Ezechiël 14:12-23 Het lot van Jeruzalem 2
Ezechiël 47:13-23 De grenzen van het land 2
Ezechiël 48:13-22 2
Ezechiël 43:21-27 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 48:1-12 1
Ezechiël 20:37-44 Israël opstandig en ontrouw 4
Ezechiël 11:14-25 2
Ezechiël 7:1-13 Het einde komt 1
Ezechiël 45:13-25 Verdeling van de grond 2
Ezechiël 44:20-31 Toegang tot de tempel 3
Ezechiël 41:13-26 2
Ezechiël 30:1-14 1
Ezechiël 38:13-23 Gogs leger vernietigd 2
Ezechiël 45:1-12 Verdeling van de grond 1
Ezechiël 34:11-20 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 29:13-21 Profetie tegen Egypte 2
Ezechiël 8:1-11 Visioen in de tempel van Jeruzalem...
Ezechiël 20:1-12 Israël opstandig en ontrouw 1
Ezechiël 43:12-20 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 40:40-49 De nieuwe tempel 4
Ezechiël 43:1-11 De verschijning van de HEER keert...
Ezechiël 23:31-44 Ohola en Oholiba 3
Ezechiël 17:1-14 De adelaars en de wijnstok 1
Ezechiël 18:14-22 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 17:15-24 De adelaars en de wijnstok 2
Ezechiël 27:20-36 2
Ezechiël 10:1-12 1
0Shares