Daarom, zo waar ik leef – spreekt God, de HEER -, omdat je mijn heiligdom hebt verontreinigd met je afschuwelijke wangedrag, daarom zal ik je met mijn zwaard kaalscheren; ik zal geen medelijden tonen, ik zal geen medelijden kennen. Een derde deel van je inwoners, Jeruzalem, zal binnen je muren sterven door de pest en de honger, een derde deel zal daarbuiten vallen door het zwaard en een derde deel zal ik in alle windrichtingen verstrooien en met het zwaard achtervolgen. Ik zal mijn woede op hen koelen en mijn toorn de vrije loop laten totdat ik mij genoegdoening heb verschaft. Wanneer ik mijn woede op hen gekoeld heb, zullen ze beseffen dat het mijn hartstocht was die mij zo deed spreken. Jou, Jeruzalem, verander ik in een ruïne, een mikpunt van spot voor de volken om je heen, te zien voor ieder die er voorbijkomt. Je zult worden bespot en gesmaad en als afschrikwekkend voorbeeld dienen voor de volken om je heen, wanneer ik je in mijn hevige woede zal straffen, wanneer ik met je zal afrekenen in mijn toorn – Ik, de HEER, heb gesproken. Jullie zullen worden bespot en gesmaad wanneer ik de kwade pijlen van de honger, die dood en verderf zaaien, op je afschiet. Ik zal ze op jullie afschieten om jullie te gronde te richten:

ik zal het brood dat jullie staande houdt schaars maken, ik zal jullie honger laten lijden. Ik zal honger op jullie afsturen en wilde dieren:

zo zullen jullie je kinderen verliezen. Pest en dood zullen je teisteren en met het zwaard zal ik je treffen – ik, de HEER, heb gesproken.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 37:1-14 Een dal vol beenderen 1
Ezechiël 32:1-15 1
Ezechiël 34:21-31 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 30:15-26 2
Ezechiël 21:17-28 Het goddelijk zwaard 2
Ezechiël 11:14-25 2
Ezechiël 44:20-31 Toegang tot de tempel 3
Ezechiël 22:1-17 Oordeel over Jeruzalem 1
Ezechiël 44:11-19 Toegang tot de tempel 2
Ezechiël 48:1-12 1
Ezechiël 45:1-12 Verdeling van de grond 1
Ezechiël 39:1-14 1
Ezechiël 47:1-12 De rivier uit de tempel 1
Ezechiël 33:22-33 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 6:11-14 Israël getroffen door het zwaard ...
Ezechiël 9:1-11 1
Ezechiël 23:31-44 Ohola en Oholiba 3
Ezechiël 4:1-10 1
Ezechiël 20:1-12 Israël opstandig en ontrouw 1
Ezechiël 23:1-16 Ohola en Oholiba 1
Ezechiël 16:52-63 Jeruzalems ontrouw 5
Ezechiël 27:1-19 1
Ezechiël 48:13-22 2
Ezechiël 36:26-38 3
Ezechiël 30:1-14 1
Ezechiël 17:15-24 De adelaars en de wijnstok 2
Ezechiël 20:13-25 Israël opstandig en ontrouw 2
Ezechiël 33:1-11 Ieder mens naar zijn daden beoord...
Ezechiël 22:18-31 Oordeel over Jeruzalem 2
Ezechiël 3:1-17 1
Ezechiël 15:1-8 Het hout van de wijnstok
Ezechiël 6:1-10 Israël getroffen door het zwaard 1
Ezechiël 18:23-32 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 16:14-27 Jeruzalems ontrouw 2
Ezechiël 29:1-12 Profetie tegen Egypte 1
Ezechiël 23:45-49 Ohola en Oholiba 4
Ezechiël 32:25-32 3
Ezechiël 10:13-22 2
Ezechiël 46:1-11 1
Ezechiël 31:12-18 2
Ezechiël 43:21-27 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 44:1-10 Toegang tot de tempel 1
Ezechiël 31:1-11 1
Ezechiël 35:1-15 Profetie over het Seïrgebergte en...
Ezechiël 1:1-14 Ezechiël geroepen 1
Ezechiël 4:11-17 2
Ezechiël 24:1-14 De kookpot 1
Ezechiël 2:1-10
Ezechiël 16:41-51 Jeruzalems ontrouw 4
Ezechiël 27:20-36 2
Ezechiël 42:1-11 De ruimten voor de priesters 1
Ezechiël 43:1-11 De verschijning van de HEER keert...
Ezechiël 16:1-13 Jeruzalems ontrouw 1
Ezechiël 24:15-27 Een plotselinge slag 2
Ezechiël 14:1-11 1
Ezechiël 8:1-11 Visioen in de tempel van Jeruzalem...
Ezechiël 20:26-36 Israël opstandig en ontrouw 3
Ezechiël 36:13-25 2
Ezechiël 12:20-28 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 10:1-12 1
Ezechiël 3:18-27 2
Ezechiël 40:1-12 De nieuwe tempel 1
Ezechiël 41:13-26 2
Ezechiël 7:14-27 Het einde komt 2
Ezechiël 26:1-11 Profetie over Tyrus 1
Ezechiël 11:1-13 1
Ezechiël 40:13-26 De nieuwe tempel 2
Ezechiël 40:40-49 De nieuwe tempel 4
Ezechiël 46:12-24 2
Ezechiël 16:28-40 Jeruzalems ontrouw 3
0Shares