Weer richtte de HEER zich tot mij:

‘Mensenkind, richt je blik naar het zuiden, klaag het aan en profeteer tegen het struikgewas daar. Zeg:

“Luister naar de woorden van de HEER! Dit zegt God, de HEER:

Ik steek je in brand, en het vuur zal al het levende en dorre hout verteren. De laaiende vlam zal niet doven, alle gezichten, in noord en zuid, zullen erdoor worden verschroeid, en alles wat leeft zal weten dat Ik die vlam heb aangestoken. Het vuur zal niet doven!”’ Ik antwoordde:

‘Ach HEER, mijn God, zullen ze dan niet zeggen:

“Hij spreekt in raadselen, die man!”’

De HEER richtte zich tot mij:

‘Mensenkind, richt je blik op Jeruzalem en klaag de heiligdommen aan, profeteer tegen het land van Israël. Zeg:

“Dit zegt de HEER:

Ik keer me tegen je, Ik trek Mijn zwaard uit de schede en Ik zal je inwoners uitroeien, de schuldigen en de onschuldigen. Van het zuiden tot het noorden roei Ik iedereen uit, de schuldigen en de onschuldigen. Daarom laat Ik Mijn zwaard uit de schede komen, en alles wat leeft zal weten dat Ik, de HEER, Mijn zwaard getrokken heb! Het keert niet meer in de schede terug.” En jij, mensenkind, kerm! Kerm van verdriet waar zij bij zijn, kerm als een gebroken man. Als ze je dan vragen:

“Waarom kerm je zo?” zeg dan:

“Er gaat een onheilsboodschap rond! De angst zal alle mensen om het hart slaan, hun armen zullen slap langs hun lichaam hangen, ze worden wanhopig, het water loopt hun langs de benen. Het komt, het zal gebeuren! – zo spreekt God, de HEER.”’

De HEER richtte zich tot mij:

‘Mensenkind, profeteer, zeg:

“Dit zegt God, de HEER:

Er is een zwaard gewet, er is een zwaard geslepen, om te slachten is het gewet, om te bliksemen is het gescherpt. Moeten wij ons erover verheugen dat de staf van mijn zoon al het hout veracht? Het zwaard is gescherpt om te worden gegrepen. Het is gewet, het is geslepen, moordenaars grijpen het vast.”

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 28:16-26 2
Ezechiël 39:15-29 2
Ezechiël 34:11-20 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 32:25-32 3
Ezechiël 40:40-49 De nieuwe tempel 4
Ezechiël 20:1-12 Israël opstandig en ontrouw 1
Ezechiël 40:13-26 De nieuwe tempel 2
Ezechiël 41:13-26 2
Ezechiël 20:13-25 Israël opstandig en ontrouw 2
Ezechiël 42:1-11 De ruimten voor de priesters 1
Ezechiël 30:1-14 1
Ezechiël 23:31-44 Ohola en Oholiba 3
Ezechiël 8:1-11 Visioen in de tempel van Jeruzalem...
Ezechiël 13:1-13 1
Ezechiël 11:14-25 2
Ezechiël 16:1-13 Jeruzalems ontrouw 1
Ezechiël 10:13-22 2
Ezechiël 17:15-24 De adelaars en de wijnstok 2
Ezechiël 38:1-12 Gogs leger vernietigd 1
Ezechiël 32:1-15 1
Ezechiël 40:27-39 De nieuwe tempel 3
Ezechiël 13:14-23 2
Ezechiël 12:1-10 Een teken voor het opstandige vol...
Ezechiël 26:1-11 Profetie over Tyrus 1
Ezechiël 5:10-17 2
Ezechiël 25:10-17 Profetie tegen de volken die Isr...
Ezechiël 23:17-30 Ohola en Oholiba 2
Ezechiël 39:1-14 1
Ezechiël 43:1-11 De verschijning van de HEER keert...
Ezechiël 20:26-36 Israël opstandig en ontrouw 3
Ezechiël 44:11-19 Toegang tot de tempel 2
Ezechiël 4:11-17 2
Ezechiël 34:21-31 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 19:1-14 De leeuwin en de wijnstok
Ezechiël 1:15-28 Ezechiël geroepen 2
Ezechiël 25:1-9 Profetie tegen de volken die Israë...
Ezechiël 47:13-23 De grenzen van het land 2
Ezechiël 33:1-11 Ieder mens naar zijn daden beoord...
Ezechiël 16:52-63 Jeruzalems ontrouw 5
Ezechiël 41:1-12 1
Ezechiël 27:1-19 1
Ezechiël 27:20-36 2
Ezechiël 22:18-31 Oordeel over Jeruzalem 2
Ezechiël 18:23-32 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 24:15-27 Een plotselinge slag 2
Ezechiël 11:1-13 1
Ezechiël 33:22-33 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 37:1-14 Een dal vol beenderen 1
Ezechiël 18:14-22 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 29:1-12 Profetie tegen Egypte 1
Ezechiël 4:1-10 1
Ezechiël 36:13-25 2
Ezechiël 48:23-35 3
Ezechiël 30:15-26 2
Ezechiël 14:1-11 1
Ezechiël 12:11-19 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 47:1-12 De rivier uit de tempel 1
Ezechiël 6:1-10 Israël getroffen door het zwaard 1
Ezechiël 46:12-24 2
Ezechiël 48:13-22 2
Ezechiël 35:1-15 Profetie over het Seïrgebergte en...
Ezechiël 24:1-14 De kookpot 1
Ezechiël 36:1-12 1
Ezechiël 5:1-9 1
Ezechiël 12:20-28 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 7:1-13 Het einde komt 1
Ezechiël 14:12-23 Het lot van Jeruzalem 2
Ezechiël 36:26-38 3
Ezechiël 3:18-27 2
Ezechiël 33:12-21 Ieder mens naar zijn daden beoor...
0Shares