Dit zijn de voorschriften voor de tempel; het hele gebied rondom de tempel boven op de berg is allerheiligst. Tot zover de voorschriften voor de tempel.’ 

Het altaar.

Dit waren de afmetingen van het altaar, in ellen van een el plus een handbreedte. De geul eromheen was 1 el diep en 1 el breed, en langs de kant liep rondom een afscheiding van 1 handspan hoog. En dit was het voetstuk van het altaar: 

de onderste omgang lag 2 el boven de geul in de grond; hij was 1 el breed. De grote omgang lag 4 el boven deze kleinere omgang, en was ook 1 el breed. De offerhaard lag daar weer 4 el boven, en op de offerhaard stonden vier horens. De offerhaard mat 12 bij 12 el; hij was vierkant, met vier gelijke zijden. De grote omgang mat 14 bij 14 el, en had dus vier gelijke zijden. Er liep een geul om het altaar van 1 el, met daaromheen een afscheiding van een halve el hoog. De trap bevond zich aan de oostkant. 

Inwijding van het altaar.

Toen zei Hij tegen mij:

‘Mensenkind, dit zegt God, de HEER:

Hier volgen de bepalingen voor het altaar. Op de dag dat het gereed is, klaar om er brandoffers op te offeren en er bloed tegen te gieten, moet je de Levitische priesters, die nakomelingen van Sadok zijn en die in Mijn nabijheid komen om Mij te dienen – spreekt God, de HEER -, een jonge stier geven voor een reinigingsoffer. Neem wat van zijn bloed en strijk dat aan de vier horens, aan de vier hoeken van de grote omgang van het altaar en aan de afscheiding eromheen. Zo reinig je het altaar van zonde door middel van een verzoeningsrite. 

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 39:1-14 1
Ezechiël 4:1-10 1
Ezechiël 16:14-27 Jeruzalems ontrouw 2
Ezechiël 1:1-14 Ezechiël geroepen 1
Ezechiël 9:1-11 1
Ezechiël 10:13-22 2
Ezechiël 25:1-9 Profetie tegen de volken die Israë...
Ezechiël 20:1-12 Israël opstandig en ontrouw 1
Ezechiël 16:52-63 Jeruzalems ontrouw 5
Ezechiël 30:15-26 2
Ezechiël 13:14-23 2
Ezechiël 20:37-44 Israël opstandig en ontrouw 4
Ezechiël 6:11-14 Israël getroffen door het zwaard ...
Ezechiël 44:11-19 Toegang tot de tempel 2
Ezechiël 14:1-11 1
Ezechiël 41:1-12 1
Ezechiël 10:1-12 1
Ezechiël 46:12-24 2
Ezechiël 20:26-36 Israël opstandig en ontrouw 3
Ezechiël 40:1-12 De nieuwe tempel 1
Ezechiël 39:15-29 2
Ezechiël 18:1-13 Wie rechtvaardig handelt, zal lev...
Ezechiël 32:16-24 2
Ezechiël 42:12-20 De ruimten voor de priesters 2
Ezechiël 34:1-10 De slechte herders en de goede he...
Ezechiël 8:1-11 Visioen in de tempel van Jeruzalem...
Ezechiël 12:11-19 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 44:20-31 Toegang tot de tempel 3
Ezechiël 23:31-44 Ohola en Oholiba 3
Ezechiël 31:12-18 2
Ezechiël 12:20-28 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 22:1-17 Oordeel over Jeruzalem 1
Ezechiël 40:13-26 De nieuwe tempel 2
Ezechiël 45:1-12 Verdeling van de grond 1
Ezechiël 48:23-35 3
Ezechiël 11:14-25 2
Ezechiël 17:1-14 De adelaars en de wijnstok 1
Ezechiël 19:1-14 De leeuwin en de wijnstok
Ezechiël 30:1-14 1
Ezechiël 23:45-49 Ohola en Oholiba 4
Ezechiël 40:27-39 De nieuwe tempel 3
Ezechiël 5:10-17 2
Ezechiël 40:40-49 De nieuwe tempel 4
Ezechiël 16:28-40 Jeruzalems ontrouw 3
Ezechiël 8:12-18 Visioen in de tempel van Jeruzale...
Ezechiël 28:1-15 1
Ezechiël 47:1-12 De rivier uit de tempel 1
Ezechiël 20:13-25 Israël opstandig en ontrouw 2
Ezechiël 14:12-23 Het lot van Jeruzalem 2
Ezechiël 48:1-12 1
Ezechiël 33:12-21 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 32:25-32 3
Ezechiël 31:1-11 1
Ezechiël 27:1-19 1
Ezechiël 7:1-13 Het einde komt 1
Ezechiël 24:1-14 De kookpot 1
Ezechiël 27:20-36 2
Ezechiël 34:11-20 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 1:15-28 Ezechiël geroepen 2
Ezechiël 43:21-27 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 15:1-8 Het hout van de wijnstok
Ezechiël 36:13-25 2
Ezechiël 18:14-22 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 29:1-12 Profetie tegen Egypte 1
Ezechiël 32:1-15 1
Ezechiël 38:1-12 Gogs leger vernietigd 1
Ezechiël 21:1-16 Het goddelijk zwaard 1
Ezechiël 28:16-26 2
Ezechiël 26:12-21 Profetie over Tyrus 2
Ezechiël 6:1-10 Israël getroffen door het zwaard 1
0Shares