Op de eerste dag van de derde maand in het elfde jaar richtte de HEER zich tot mij:

‘Mensenkind, zeg tegen de farao, de koning van Egypte, en tegen zijn volk:

“Wie is er zo groot als jij?

Ooit was er een cipres, een ceder van de Libanon, met mooie takken, als een woud dat schaduw geeft, duizelingwekkend hoog, zijn kruin raakte de wolken. Water deed hem groeien, de oervloed maakte hem groot:

rivieren stroomden waar de ceder was geplant, vanuit de oervloed vloeide het water naar alle bomen van de aarde. Zo werd hij de hoogste van alle bomen, zo kreeg hij brede takken en lange twijgen, door al het water uit de diepte. In zijn takken nestelden de vogels van de hemel, onder zijn twijgen wierpen de wilde dieren hun jongen, en in zijn schaduw woonden vele volken. Groot was hij en mooi, met zijn lange takken, want hij had zijn wortels in veel water. Zelfs in de tuin van God was er geen ceder als hij, geen cipres met zulke takken, geen plataan met zulke twijgen, in de tuin van God was er geen boom zo mooi als hij. Ik had hem zo mooi gemaakt met zijn brede takken, en alle bomen van Eden benijdden hem, alle bomen in de tuin van God.

Daarom, zegt God, de HEER:

Omdat hij zo hoog geworden was dat zijn kruin de wolken raakte en omdat hij zich hooghartig verhief, leverde Ik hem uit aan de machtigste heerser van de wereld, die hem voor zijn goddeloosheid liet boeten. Ik verstootte hem.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 44:1-10 Toegang tot de tempel 1
Ezechiël 16:14-27 Jeruzalems ontrouw 2
Ezechiël 43:21-27 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 24:15-27 Een plotselinge slag 2
Ezechiël 32:16-24 2
Ezechiël 43:12-20 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 42:12-20 De ruimten voor de priesters 2
Ezechiël 45:1-12 Verdeling van de grond 1
Ezechiël 16:28-40 Jeruzalems ontrouw 3
Ezechiël 19:1-14 De leeuwin en de wijnstok
Ezechiël 26:1-11 Profetie over Tyrus 1
Ezechiël 41:1-12 1
Ezechiël 32:1-15 1
Ezechiël 46:1-11 1
Ezechiël 18:23-32 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 16:52-63 Jeruzalems ontrouw 5
Ezechiël 40:27-39 De nieuwe tempel 3
Ezechiël 40:13-26 De nieuwe tempel 2
Ezechiël 18:14-22 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 16:41-51 Jeruzalems ontrouw 4
Ezechiël 47:13-23 De grenzen van het land 2
Ezechiël 48:1-12 1
Ezechiël 4:1-10 1
Ezechiël 14:12-23 Het lot van Jeruzalem 2
Ezechiël 27:20-36 2
Ezechiël 21:1-16 Het goddelijk zwaard 1
Ezechiël 40:40-49 De nieuwe tempel 4
Ezechiël 3:18-27 2
Ezechiël 17:15-24 De adelaars en de wijnstok 2
Ezechiël 12:1-10 Een teken voor het opstandige vol...
Ezechiël 46:12-24 2
Ezechiël 36:1-12 1
Ezechiël 29:13-21 Profetie tegen Egypte 2
Ezechiël 33:22-33 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 5:1-9 1
Ezechiël 12:20-28 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 4:11-17 2
Ezechiël 29:1-12 Profetie tegen Egypte 1
Ezechiël 37:1-14 Een dal vol beenderen 1
Ezechiël 32:25-32 3
Ezechiël 14:1-11 1
Ezechiël 30:1-14 1
Ezechiël 48:23-35 3
Ezechiël 36:13-25 2
Ezechiël 2:1-10
Ezechiël 33:12-21 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 25:1-9 Profetie tegen de volken die Israë...
Ezechiël 31:12-18 2
Ezechiël 6:11-14 Israël getroffen door het zwaard ...
Ezechiël 30:15-26 2
Ezechiël 42:1-11 De ruimten voor de priesters 1
Ezechiël 1:1-14 Ezechiël geroepen 1
Ezechiël 7:14-27 Het einde komt 2
Ezechiël 27:1-19 1
Ezechiël 44:20-31 Toegang tot de tempel 3
Ezechiël 6:1-10 Israël getroffen door het zwaard 1
Ezechiël 22:18-31 Oordeel over Jeruzalem 2
Ezechiël 3:1-17 1
Ezechiël 8:1-11 Visioen in de tempel van Jeruzalem...
Ezechiël 41:13-26 2
Ezechiël 36:26-38 3
Ezechiël 45:13-25 Verdeling van de grond 2
Ezechiël 20:1-12 Israël opstandig en ontrouw 1
Ezechiël 37:15-28 Eén God, één volk, één herder 2
Ezechiël 12:11-19 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 7:1-13 Het einde komt 1
Ezechiël 44:11-19 Toegang tot de tempel 2
Ezechiël 10:1-12 1
Ezechiël 39:15-29 2
Ezechiël 20:37-44 Israël opstandig en ontrouw 4
0Shares