De HEER richtte zich tot mij:

‘Mensenkind, richt je blik op de bergen van Israël, en profeteer ertegen. Zeg:

“Bergen van Israël, luister naar de woorden van God, de HEER! Dit zegt God, de HEER, tegen de bergen en de heuvels, tegen de rivierdalen en de valleien:

Ik zal jullie treffen met het zwaard en jullie offerhoogten vernietigen. Jullie altaren zullen worden verwoest, je wierookaltaren verbrijzeld. Je bewoners zal Ik voor de ogen van hun afgoden dood laten neervallen; Ik zal hun lijken voor ze neergooien en hun beenderen rond de altaren verstrooien. Volk van Israël, overal waar jullie wonen zullen de steden tot ruïnes vervallen en de offerhoogten verlaten worden, zodat je altaren in puin komen te liggen en niet meer worden bezocht. Je afgodsbeelden zullen worden verbrijzeld en vernietigd, je wierookaltaren in stukken geslagen, alles wat je ooit maakte zal worden weggevaagd. Velen van jullie zullen omkomen, en je zult beseffen dat Ik de HEER ben. Maar een aantal van jullie zal Ik sparen, ze zullen ontkomen aan het zwaard wanneer jullie verstrooid worden onder vreemde volken in andere landen. Degenen die ontkomen, zullen aan Mij denken wanneer ze wonen bij de volken waar ze in gevangenschap naartoe worden gevoerd. Ze zullen zich herinneren hoe diep ze Mij krenkten toen hun overspelig hart Mij verliet en hun ogen naar hun afgoden lonkten. Dan zullen ze van zichzelf walgen omdat ze zich zo gruwelijk hebben misdragen, en beseffen dat Ik, de HEER, niet zonder reden heb gezegd dat Ik hun deze rampspoed zou aandoen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 11:1-13 1
Ezechiël 43:12-20 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 21:29-37 Het goddelijk zwaard 3
Ezechiël 34:11-20 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 18:23-32 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 20:1-12 Israël opstandig en ontrouw 1
Ezechiël 23:31-44 Ohola en Oholiba 3
Ezechiël 46:12-24 2
Ezechiël 10:1-12 1
Ezechiël 48:13-22 2
Ezechiël 13:1-13 1
Ezechiël 15:1-8 Het hout van de wijnstok
Ezechiël 41:13-26 2
Ezechiël 39:15-29 2
Ezechiël 14:12-23 Het lot van Jeruzalem 2
Ezechiël 39:1-14 1
Ezechiël 17:1-14 De adelaars en de wijnstok 1
Ezechiël 17:15-24 De adelaars en de wijnstok 2
Ezechiël 16:52-63 Jeruzalems ontrouw 5
Ezechiël 47:13-23 De grenzen van het land 2
Ezechiël 23:45-49 Ohola en Oholiba 4
Ezechiël 28:16-26 2
Ezechiël 29:1-12 Profetie tegen Egypte 1
Ezechiël 9:1-11 1
Ezechiël 13:14-23 2
Ezechiël 38:1-12 Gogs leger vernietigd 1
Ezechiël 27:1-19 1
Ezechiël 48:1-12 1
Ezechiël 1:15-28 Ezechiël geroepen 2
Ezechiël 10:13-22 2
Ezechiël 12:11-19 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 40:13-26 De nieuwe tempel 2
Ezechiël 33:12-21 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 33:1-11 Ieder mens naar zijn daden beoord...
Ezechiël 20:26-36 Israël opstandig en ontrouw 3
Ezechiël 11:14-25 2
Ezechiël 4:1-10 1
Ezechiël 43:21-27 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 24:15-27 Een plotselinge slag 2
Ezechiël 27:20-36 2
Ezechiël 34:21-31 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 40:27-39 De nieuwe tempel 3
Ezechiël 31:1-11 1
Ezechiël 5:1-9 1
Ezechiël 32:1-15 1
Ezechiël 42:1-11 De ruimten voor de priesters 1
Ezechiël 32:16-24 2
Ezechiël 37:1-14 Een dal vol beenderen 1
Ezechiël 21:17-28 Het goddelijk zwaard 2
Ezechiël 46:1-11 1
Ezechiël 30:1-14 1
Ezechiël 5:10-17 2
Ezechiël 30:15-26 2
Ezechiël 19:1-14 De leeuwin en de wijnstok
Ezechiël 43:1-11 De verschijning van de HEER keert...
Ezechiël 12:1-10 Een teken voor het opstandige vol...
Ezechiël 26:12-21 Profetie over Tyrus 2
Ezechiël 41:1-12 1
Ezechiël 28:1-15 1
Ezechiël 21:1-16 Het goddelijk zwaard 1
Ezechiël 4:11-17 2
Ezechiël 44:11-19 Toegang tot de tempel 2
Ezechiël 33:22-33 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 35:1-15 Profetie over het Seïrgebergte en...
Ezechiël 37:15-28 Eén God, één volk, één herder 2
Ezechiël 12:20-28 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 31:12-18 2
Ezechiël 7:1-13 Het einde komt 1
Ezechiël 20:13-25 Israël opstandig en ontrouw 2
Ezechiël 3:18-27 2
0Shares