De HEER richtte zich tot mij:

‘Stel, mensenkind, dat een heel land tegen Mij zondigt door Mij ontrouw te worden en Ik treed tegen dat land op, Ik maak het brood dat het volk staande houdt schaars, zodat het honger lijdt, en Ik roei mens en dier uit, en stel dat de volgende drie mannen in dat land wonen:

Noach, Daniël en Job – dan zullen zij met hun rechtvaardigheid alleen zichzelf redden, spreekt God, de HEER. Stel dat Ik dat land aan de wilde dieren prijsgeef, zodat het ontvolkt raakt en een woestenij wordt waar uit angst voor die dieren niemand doorheen durft te trekken, en stel dat die drie mannen daar wonen – dan geldt, zo waar Ik leef, het volgende, spreekt God, de HEER:

zelfs hun zonen en dochters kunnen ze niet redden, alleen zijzelf worden gered, en het land wordt een woestenij. Of als Ik dat land ten prooi geef aan geweld en zeg dat er een zwaard in dat land moet rondgaan om mens en dier uit te roeien, en die drie mannen wonen daar – dan geldt, zo waar Ik leef, het volgende, spreekt God, de HEER:

zelfs hun zonen en dochters kunnen ze niet redden, alleen zijzelf worden gered. Of Ik stuur in Mijn dodelijke woede de pest naar dat land om mens en dier uit te roeien, en Noach, Daniël en Job wonen daar – dan geldt, zo waar Ik leef, het volgende, spreekt God, de HEER:

niet één zoon of dochter zullen ze kunnen redden, hun rechtvaardigheid redt alleen henzelf. Dit zegt God, de HEER:

Dit alles geldt des te meer nu Ik Mijn vier straffen:

het zwaard, de honger, de wilde dieren en de pest, op Jeruzalem loslaat om er mens en dier uit te roeien! Toch zullen er mensen zijn die daaraan ontkomen:

er zullen zonen en dochters uit de stad worden weggevoerd en naar jullie toe komen. Wanneer jullie zien wat zij hebben gedaan, zullen jullie je kunnen verzoenen met het lot dat Jeruzalem heeft getroffen en begrijpen waarom Ik de stad heb gestraft. Wanneer jullie hun misdaden zien zal dat jullie troosten, omdat jullie dan zullen begrijpen dat Ik alles wat Ik met de stad heb gedaan, niet zonder reden heb gedaan – zo spreekt God, de HEER.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 23:17-30 Ohola en Oholiba 2
Ezechiël 6:11-14 Israël getroffen door het zwaard ...
Ezechiël 11:14-25 2
Ezechiël 32:25-32 3
Ezechiël 34:1-10 De slechte herders en de goede he...
Ezechiël 27:20-36 2
Ezechiël 45:1-12 Verdeling van de grond 1
Ezechiël 32:1-15 1
Ezechiël 44:11-19 Toegang tot de tempel 2
Ezechiël 40:40-49 De nieuwe tempel 4
Ezechiël 8:1-11 Visioen in de tempel van Jeruzalem...
Ezechiël 5:1-9 1
Ezechiël 41:13-26 2
Ezechiël 37:15-28 Eén God, één volk, één herder 2
Ezechiël 23:1-16 Ohola en Oholiba 1
Ezechiël 38:13-23 Gogs leger vernietigd 2
Ezechiël 2:1-10
Ezechiël 46:1-11 1
Ezechiël 15:1-8 Het hout van de wijnstok
Ezechiël 21:17-28 Het goddelijk zwaard 2
Ezechiël 20:26-36 Israël opstandig en ontrouw 3
Ezechiël 9:1-11 1
Ezechiël 13:14-23 2
Ezechiël 35:1-15 Profetie over het Seïrgebergte en...
Ezechiël 6:1-10 Israël getroffen door het zwaard 1
Ezechiël 16:14-27 Jeruzalems ontrouw 2
Ezechiël 18:1-13 Wie rechtvaardig handelt, zal lev...
Ezechiël 39:15-29 2
Ezechiël 36:1-12 1
Ezechiël 24:15-27 Een plotselinge slag 2
Ezechiël 39:1-14 1
Ezechiël 20:37-44 Israël opstandig en ontrouw 4
Ezechiël 42:1-11 De ruimten voor de priesters 1
Ezechiël 25:10-17 Profetie tegen de volken die Isr...
Ezechiël 32:16-24 2
Ezechiël 28:16-26 2
Ezechiël 23:45-49 Ohola en Oholiba 4
Ezechiël 40:13-26 De nieuwe tempel 2
Ezechiël 23:31-44 Ohola en Oholiba 3
Ezechiël 48:1-12 1
Ezechiël 40:27-39 De nieuwe tempel 3
Ezechiël 26:12-21 Profetie over Tyrus 2
Ezechiël 28:1-15 1
Ezechiël 1:1-14 Ezechiël geroepen 1
Ezechiël 1:15-28 Ezechiël geroepen 2
Ezechiël 26:1-11 Profetie over Tyrus 1
Ezechiël 16:52-63 Jeruzalems ontrouw 5
Ezechiël 43:1-11 De verschijning van de HEER keert...
Ezechiël 44:1-10 Toegang tot de tempel 1
Ezechiël 33:12-21 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 45:13-25 Verdeling van de grond 2
Ezechiël 29:13-21 Profetie tegen Egypte 2
Ezechiël 8:12-18 Visioen in de tempel van Jeruzale...
Ezechiël 43:12-20 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 33:1-11 Ieder mens naar zijn daden beoord...
Ezechiël 19:1-14 De leeuwin en de wijnstok
Ezechiël 36:13-25 2
Ezechiël 47:13-23 De grenzen van het land 2
Ezechiël 29:1-12 Profetie tegen Egypte 1
Ezechiël 46:12-24 2
Ezechiël 16:41-51 Jeruzalems ontrouw 4
Ezechiël 20:13-25 Israël opstandig en ontrouw 2
Ezechiël 36:26-38 3
Ezechiël 44:20-31 Toegang tot de tempel 3
Ezechiël 25:1-9 Profetie tegen de volken die Israë...
Ezechiël 27:1-19 1
Ezechiël 10:1-12 1
Ezechiël 21:29-37 Het goddelijk zwaard 3
Ezechiël 24:1-14 De kookpot 1
Ezechiël 43:21-27 De verschijning van de HEER keer...
0Shares