Toen mat hij de poort, vanaf de dakhoek van een wachtvertrek tot aan de dakhoek van het tegenoverliggende wachtvertrek:

25 el breed. De toegangen tot de wachtvertrekken lagen tegenover elkaar. Hij mat de muurpijlers:

60 el. De voorhof sloot aan op de muurpijlers van de poort. De afstand van de buitenste toegang tot de voorhal aan de binnenkant van de poort bedroeg 50 el. In de wachtvertrekken en op hun muurpijlers, binnen in de poort, waren overal tralievensters aangebracht. Ditzelfde gold ook voor de voorhallen:

vensters rondom aan de binnenkant. En alle muurpijlers waren voorzien van palmetten.

De buitenhof.

Toen bracht de man me naar de buitenhof. Daaromheen liep een strook plaveisel waaraan dertig zijhallen lagen. Dit was de lage geplaveide omloop. Hij lag naast de poortgebouwen, en was net zo breed als de poortgebouwen diep waren. De man mat de afstand vanaf de benedenpoort tot aan de buitenkant van de binnenhof, en die bedroeg 100 el, zowel naar het oosten als naar het noorden.

De noordpoort.

Ook van de noordelijke poort van de buitenhof mat hij de lengte en de breedte. Net als de eerste poort had deze poort drie wachtvertrekken aan weerskanten, muurpijlers en een voorhal, en was hij 50 el lang en 25 el breed. Ook de vensters, de voorhal en de palmetten hadden dezelfde maten als die van de oostpoort. Zeven treden leidden ernaartoe, en daartegenover bevond zich de voorhal. Tegenover de noordelijke poort was er een poort naar de binnenhof, net als tegenover de oostelijke poort. Hij mat de afstand van poort tot poort, en die bedroeg 100 el.

De zuidpoort.

Toen nam de man me mee naar de zuidkant. Ook daar was een poort, op het zuiden. Hij mat de muurpijlers en de voorhal; de poort had dezelfde afmetingen als de andere poorten. De poort had net zulke vensters rondom en in de voorhal als de andere poorten. Hij was 50 el lang en 25 el breed. Zeven treden leidden ernaartoe, en daartegenover bevond zich de voorhal. Op de muurpijlers aan weerskanten waren palmetten aangebracht.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 42:1-11 De ruimten voor de priesters 1
Ezechiël 36:13-25 2
Ezechiël 47:1-12 De rivier uit de tempel 1
Ezechiël 25:10-17 Profetie tegen de volken die Isr...
Ezechiël 39:15-29 2
Ezechiël 20:26-36 Israël opstandig en ontrouw 3
Ezechiël 21:1-16 Het goddelijk zwaard 1
Ezechiël 23:31-44 Ohola en Oholiba 3
Ezechiël 40:27-39 De nieuwe tempel 3
Ezechiël 26:1-11 Profetie over Tyrus 1
Ezechiël 4:1-10 1
Ezechiël 8:1-11 Visioen in de tempel van Jeruzalem...
Ezechiël 7:14-27 Het einde komt 2
Ezechiël 45:13-25 Verdeling van de grond 2
Ezechiël 30:15-26 2
Ezechiël 40:1-12 De nieuwe tempel 1
Ezechiël 34:21-31 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 34:1-10 De slechte herders en de goede he...
Ezechiël 18:1-13 Wie rechtvaardig handelt, zal lev...
Ezechiël 25:1-9 Profetie tegen de volken die Israë...
Ezechiël 21:17-28 Het goddelijk zwaard 2
Ezechiël 6:1-10 Israël getroffen door het zwaard 1
Ezechiël 37:1-14 Een dal vol beenderen 1
Ezechiël 21:29-37 Het goddelijk zwaard 3
Ezechiël 41:1-12 1
Ezechiël 5:10-17 2
Ezechiël 39:1-14 1
Ezechiël 23:1-16 Ohola en Oholiba 1
Ezechiël 4:11-17 2
Ezechiël 16:1-13 Jeruzalems ontrouw 1
Ezechiël 29:1-12 Profetie tegen Egypte 1
Ezechiël 9:1-11 1
Ezechiël 43:1-11 De verschijning van de HEER keert...
Ezechiël 15:1-8 Het hout van de wijnstok
Ezechiël 33:1-11 Ieder mens naar zijn daden beoord...
Ezechiël 30:1-14 1
Ezechiël 5:1-9 1
Ezechiël 12:20-28 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 24:15-27 Een plotselinge slag 2
Ezechiël 1:15-28 Ezechiël geroepen 2
Ezechiël 35:1-15 Profetie over het Seïrgebergte en...
Ezechiël 16:41-51 Jeruzalems ontrouw 4
Ezechiël 11:1-13 1
Ezechiël 18:23-32 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 48:13-22 2
Ezechiël 34:11-20 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 44:11-19 Toegang tot de tempel 2
Ezechiël 6:11-14 Israël getroffen door het zwaard ...
Ezechiël 12:11-19 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 13:1-13 1
Ezechiël 2:1-10
Ezechiël 46:1-11 1
Ezechiël 29:13-21 Profetie tegen Egypte 2
Ezechiël 16:14-27 Jeruzalems ontrouw 2
Ezechiël 13:14-23 2
Ezechiël 28:1-15 1
Ezechiël 38:1-12 Gogs leger vernietigd 1
Ezechiël 22:1-17 Oordeel over Jeruzalem 1
Ezechiël 18:14-22 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 44:20-31 Toegang tot de tempel 3
Ezechiël 3:18-27 2
Ezechiël 31:1-11 1
Ezechiël 27:1-19 1
Ezechiël 42:12-20 De ruimten voor de priesters 2
Ezechiël 47:13-23 De grenzen van het land 2
Ezechiël 33:12-21 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 38:13-23 Gogs leger vernietigd 2
Ezechiël 22:18-31 Oordeel over Jeruzalem 2
Ezechiël 14:12-23 Het lot van Jeruzalem 2
Ezechiël 40:40-49 De nieuwe tempel 4
0Shares