Maar de koning kwam in opstand. Hij stuurde zijn boden naar Egypte met een verzoek om paarden en een groot aantal soldaten. Zou de man die dit heeft gedaan vrijuit gaan, zou het hem goed gaan? Zou de man die het verdrag heeft geschonden vrijuit kunnen gaan?  Zo waar Ik leef – spreekt God, de HEER -, in de stad waar de koning woont die hem tot koning heeft gemaakt, de koning aan wie hij een eed heeft gezworen die hij gebroken heeft, en met wie hij een verdrag heeft gesloten dat hij niet heeft nageleefd – daar, bij hem in Babel, zal hij sterven!  Er zullen bestormingsdammen en belegeringswallen worden opgeworpen die velen het leven zullen kosten, en in die strijd krijgt hij geen steun van de farao met zijn grote en machtige leger. Hij heeft zijn woord gebroken door het verdrag niet na te leven. Hoewel hij een plechtige eed gezworen had, heeft hij dit alles toch gedaan:

hij zal niet vrijuit gaan! 

Daarom, zo waar Ik leef, zegt God, de HEER:

Ik zal hem laten boeten omdat hij het verbond met Mij niet heeft nageleefd en de eed heeft gebroken die hij bij Mijn naam gezworen had. Ik zal Mijn net over hem uitspreiden en hem daarin vangen, Ik zal hem naar Babel brengen en hem daar straffen omdat hij Mij ontrouw is geweest. Ook de soldaten uit zijn leger die weten te vluchten zullen worden gedood, en zij die dan nog overblijven, zullen in alle windrichtingen worden verstrooid. Dan zullen jullie weten dat Ik, de HEER, heb gesproken. 

Dit zegt God, de HEER:

Ikzelf zal uit de top van de hoge ceder, tussen de bovenste takken, een teer twijgje wegplukken, en dat zal Ik planten op een hoge en verheven berg. Op de hoogste berg van Israël zal Ik het planten, het zal takken dragen en vruchten voortbrengen, en een prachtige ceder worden. In die boom, in de schaduw van zijn takken, zullen vogels wonen, alle soorten vogels die er zijn. En alle bomen in het veld zullen beseffen dat Ik, de HEER, het ben die een hoge boom velt en een kleine boom doet groeien, die een gezonde boom laat verdorren en een verdorde boom weer laat bloeien. Wat Ik, de HEER, gezegd heb, zal Ik doen.”’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 13:14-23 2
Ezechiël 16:28-40 Jeruzalems ontrouw 3
Ezechiël 44:20-31 Toegang tot de tempel 3
Ezechiël 32:25-32 3
Ezechiël 41:1-12 1
Ezechiël 32:16-24 2
Ezechiël 16:41-51 Jeruzalems ontrouw 4
Ezechiël 33:12-21 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 40:1-12 De nieuwe tempel 1
Ezechiël 40:40-49 De nieuwe tempel 4
Ezechiël 14:12-23 Het lot van Jeruzalem 2
Ezechiël 6:1-10 Israël getroffen door het zwaard 1
Ezechiël 40:13-26 De nieuwe tempel 2
Ezechiël 7:14-27 Het einde komt 2
Ezechiël 48:1-12 1
Ezechiël 19:1-14 De leeuwin en de wijnstok
Ezechiël 47:1-12 De rivier uit de tempel 1
Ezechiël 24:15-27 Een plotselinge slag 2
Ezechiël 4:1-10 1
Ezechiël 2:1-10
Ezechiël 11:1-13 1
Ezechiël 16:52-63 Jeruzalems ontrouw 5
Ezechiël 38:1-12 Gogs leger vernietigd 1
Ezechiël 33:22-33 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 23:17-30 Ohola en Oholiba 2
Ezechiël 21:29-37 Het goddelijk zwaard 3
Ezechiël 45:1-12 Verdeling van de grond 1
Ezechiël 18:23-32 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 34:21-31 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 23:1-16 Ohola en Oholiba 1
Ezechiël 8:12-18 Visioen in de tempel van Jeruzale...
Ezechiël 6:11-14 Israël getroffen door het zwaard ...
Ezechiël 20:1-12 Israël opstandig en ontrouw 1
Ezechiël 46:12-24 2
Ezechiël 23:45-49 Ohola en Oholiba 4
Ezechiël 23:31-44 Ohola en Oholiba 3
Ezechiël 10:1-12 1
Ezechiël 40:27-39 De nieuwe tempel 3
Ezechiël 36:1-12 1
Ezechiël 25:1-9 Profetie tegen de volken die Israë...
Ezechiël 42:12-20 De ruimten voor de priesters 2
Ezechiël 37:1-14 Een dal vol beenderen 1
Ezechiël 20:26-36 Israël opstandig en ontrouw 3
Ezechiël 7:1-13 Het einde komt 1
Ezechiël 16:14-27 Jeruzalems ontrouw 2
Ezechiël 45:13-25 Verdeling van de grond 2
Ezechiël 20:37-44 Israël opstandig en ontrouw 4
Ezechiël 9:1-11 1
Ezechiël 31:1-11 1
Ezechiël 47:13-23 De grenzen van het land 2
Ezechiël 5:10-17 2
Ezechiël 8:1-11 Visioen in de tempel van Jeruzalem...
Ezechiël 39:1-14 1
Ezechiël 3:1-17 1
Ezechiël 36:13-25 2
Ezechiël 21:1-16 Het goddelijk zwaard 1
Ezechiël 18:14-22 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 22:18-31 Oordeel over Jeruzalem 2
Ezechiël 25:10-17 Profetie tegen de volken die Isr...
Ezechiël 28:16-26 2
Ezechiël 4:11-17 2
Ezechiël 27:1-19 1
Ezechiël 35:1-15 Profetie over het Seïrgebergte en...
Ezechiël 43:21-27 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 27:20-36 2
Ezechiël 24:1-14 De kookpot 1
Ezechiël 42:1-11 De ruimten voor de priesters 1
Ezechiël 38:13-23 Gogs leger vernietigd 2
Ezechiël 21:17-28 Het goddelijk zwaard 2
Ezechiël 12:20-28 Een teken voor het opstandige vo...
0Shares