De steden waar nu nog mensen wonen, zullen veranderen in ruïnes en het land wordt een woestenij. Dan zullen jullie beseffen dat Ik de HEER ben.”’

Ezechiël en de andere profeten.

De HEER richtte zich tot mij:

‘Mensenkind, hoe luidt dat spreekwoord bij jullie in Israël? De dagen rijgen zich aaneen, en geen visioen komt uit? Zeg hun dit:

“Dit zegt God, de HEER:

Ik zal zorgen dat dit spreekwoord verdwijnt; het zal in Israël niet meer worden gehoord. Nog even en elk visioen komt uit. Dan zullen er in heel Israël geen bedrieglijke visioenen meer worden gezien of valse voorspellingen worden gehoord. Mijn besluit staat vast! Wat Ik, de HEER, zeg, zal gebeuren; het zal niet worden uitgesteld. Wat Ik zeg zal Ik nog tijdens jullie leven doen, opstandig volk! – zo spreekt God, de HEER.”’

De HEER richtte zich tot mij:

‘Je weet, mensenkind, wat het volk van Israël zegt:

“De visioenen van die ziener betreffen de verre toekomst, zijn profetieën gaan over verre tijden.” Zeg daarom tegen hen:

“Dit zegt God, de HEER:

Wat Ik besloten heb, zal niet worden uitgesteld! Alles wat Ik zeg, zal gebeuren! – zo spreekt God, de HEER.”’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 14:1-11 1
Ezechiël 18:23-32 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 36:13-25 2
Ezechiël 41:1-12 1
Ezechiël 48:23-35 3
Ezechiël 3:1-17 1
Ezechiël 20:26-36 Israël opstandig en ontrouw 3
Ezechiël 40:1-12 De nieuwe tempel 1
Ezechiël 6:11-14 Israël getroffen door het zwaard ...
Ezechiël 7:1-13 Het einde komt 1
Ezechiël 22:1-17 Oordeel over Jeruzalem 1
Ezechiël 3:18-27 2
Ezechiël 8:12-18 Visioen in de tempel van Jeruzale...
Ezechiël 18:1-13 Wie rechtvaardig handelt, zal lev...
Ezechiël 1:15-28 Ezechiël geroepen 2
Ezechiël 30:1-14 1
Ezechiël 29:13-21 Profetie tegen Egypte 2
Ezechiël 11:1-13 1
Ezechiël 14:12-23 Het lot van Jeruzalem 2
Ezechiël 11:14-25 2
Ezechiël 24:1-14 De kookpot 1
Ezechiël 8:1-11 Visioen in de tempel van Jeruzalem...
Ezechiël 31:1-11 1
Ezechiël 43:1-11 De verschijning van de HEER keert...
Ezechiël 15:1-8 Het hout van de wijnstok
Ezechiël 23:45-49 Ohola en Oholiba 4
Ezechiël 5:10-17 2
Ezechiël 16:41-51 Jeruzalems ontrouw 4
Ezechiël 36:26-38 3
Ezechiël 30:15-26 2
Ezechiël 32:25-32 3
Ezechiël 16:28-40 Jeruzalems ontrouw 3
Ezechiël 21:17-28 Het goddelijk zwaard 2
Ezechiël 23:31-44 Ohola en Oholiba 3
Ezechiël 48:13-22 2
Ezechiël 32:1-15 1
Ezechiël 34:11-20 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 20:37-44 Israël opstandig en ontrouw 4
Ezechiël 26:1-11 Profetie over Tyrus 1
Ezechiël 33:12-21 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 35:1-15 Profetie over het Seïrgebergte en...
Ezechiël 13:14-23 2
Ezechiël 34:21-31 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 16:52-63 Jeruzalems ontrouw 5
Ezechiël 23:1-16 Ohola en Oholiba 1
Ezechiël 4:1-10 1
Ezechiël 33:22-33 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 4:11-17 2
Ezechiël 23:17-30 Ohola en Oholiba 2
Ezechiël 27:1-19 1
Ezechiël 21:29-37 Het goddelijk zwaard 3
Ezechiël 44:11-19 Toegang tot de tempel 2
Ezechiël 2:1-10
Ezechiël 47:13-23 De grenzen van het land 2
Ezechiël 12:1-10 Een teken voor het opstandige vol...
Ezechiël 27:20-36 2
Ezechiël 44:20-31 Toegang tot de tempel 3
Ezechiël 6:1-10 Israël getroffen door het zwaard 1
Ezechiël 37:1-14 Een dal vol beenderen 1
Ezechiël 28:1-15 1
Ezechiël 26:12-21 Profetie over Tyrus 2
Ezechiël 16:1-13 Jeruzalems ontrouw 1
Ezechiël 42:1-11 De ruimten voor de priesters 1
Ezechiël 18:14-22 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 44:1-10 Toegang tot de tempel 1
Ezechiël 9:1-11 1
Ezechiël 19:1-14 De leeuwin en de wijnstok
Ezechiël 29:1-12 Profetie tegen Egypte 1
Ezechiël 12:11-19 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 43:21-27 De verschijning van de HEER keer...
0Shares