Er was ook een zuidpoort naar de binnenhof. Hij mat de afstand tussen de poorten aan de zuidkant, en die bedroeg 100 el.

De binnenste zuidpoort.

Door de zuidpoort bracht de man me naar de binnenhof. Hij mat de poort en die had dezelfde afmetingen als de andere poorten. Ook de wachtvertrekken, de muurpijlers en de voorhal hadden dezelfde afmetingen. Er waren vensters rondom en in de voorhal. De poort was 50 el lang en 25 el breed. Er waren voorhallen rondom, 25 el lang en 5 el breed. De voorhal was aan de kant van de buitenhof, en op de muurpijlers waren palmetten aangebracht. Acht treden leidden ernaartoe.

De binnenste oostpoort.

De man bracht me naar de oostkant van de binnenhof. Hij mat de poort en die had dezelfde afmetingen als de andere poorten. Ook de wachtvertrekken, de muurpijlers en de voorhal hadden dezelfde afmetingen. Er waren vensters rondom en in de voorhal. De poort was 50 el lang en 25 el breed. De voorhal was aan de kant van de buitenhof, en op de muurpijlers aan weerskanten waren palmetten aangebracht. Acht treden leidden ernaartoe.

De binnenste noordpoort.

Toen bracht de man me naar de noordpoort en mat die op. Hij had dezelfde afmetingen als de andere poorten. Ook waren er wachtvertrekken, muurpijlers, een voorhal en vensters rondom. De poort was 50 el lang en 25 el breed. Er waren ook muurpijlers aan de kant van de buitenhof, en op die muurpijlers waren aan weerskanten palmetten aangebracht. Acht treden leidden ernaartoe.

De offerruimtes.

Er was een hal waarvan de ingang tussen de muurpijlers van de poort was. Daar kon het vlees voor het brandoffer worden afgespoeld. In de voorhal van de poort stonden aan weerskanten twee tafels om de brandoffers, reinigingsoffers en hersteloffers op te slachten.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 34:21-31 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 27:1-19 1
Ezechiël 23:31-44 Ohola en Oholiba 3
Ezechiël 39:15-29 2
Ezechiël 21:1-16 Het goddelijk zwaard 1
Ezechiël 9:1-11 1
Ezechiël 37:1-14 Een dal vol beenderen 1
Ezechiël 46:1-11 1
Ezechiël 3:1-17 1
Ezechiël 4:1-10 1
Ezechiël 39:1-14 1
Ezechiël 37:15-28 Eén God, één volk, één herder 2
Ezechiël 16:1-13 Jeruzalems ontrouw 1
Ezechiël 43:12-20 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 44:1-10 Toegang tot de tempel 1
Ezechiël 5:1-9 1
Ezechiël 8:1-11 Visioen in de tempel van Jeruzalem...
Ezechiël 5:10-17 2
Ezechiël 36:1-12 1
Ezechiël 28:16-26 2
Ezechiël 47:13-23 De grenzen van het land 2
Ezechiël 34:1-10 De slechte herders en de goede he...
Ezechiël 40:13-26 De nieuwe tempel 2
Ezechiël 4:11-17 2
Ezechiël 31:12-18 2
Ezechiël 34:11-20 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 17:15-24 De adelaars en de wijnstok 2
Ezechiël 33:22-33 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 48:13-22 2
Ezechiël 7:1-13 Het einde komt 1
Ezechiël 20:1-12 Israël opstandig en ontrouw 1
Ezechiël 17:1-14 De adelaars en de wijnstok 1
Ezechiël 13:1-13 1
Ezechiël 20:37-44 Israël opstandig en ontrouw 4
Ezechiël 33:1-11 Ieder mens naar zijn daden beoord...
Ezechiël 1:15-28 Ezechiël geroepen 2
Ezechiël 18:1-13 Wie rechtvaardig handelt, zal lev...
Ezechiël 42:12-20 De ruimten voor de priesters 2
Ezechiël 45:1-12 Verdeling van de grond 1
Ezechiël 25:1-9 Profetie tegen de volken die Israë...
Ezechiël 23:17-30 Ohola en Oholiba 2
Ezechiël 33:12-21 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 38:13-23 Gogs leger vernietigd 2
Ezechiël 28:1-15 1
Ezechiël 12:1-10 Een teken voor het opstandige vol...
Ezechiël 38:1-12 Gogs leger vernietigd 1
Ezechiël 19:1-14 De leeuwin en de wijnstok
Ezechiël 16:41-51 Jeruzalems ontrouw 4
Ezechiël 30:1-14 1
Ezechiël 6:11-14 Israël getroffen door het zwaard ...
Ezechiël 44:11-19 Toegang tot de tempel 2
Ezechiël 32:25-32 3
Ezechiël 18:23-32 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 47:1-12 De rivier uit de tempel 1
Ezechiël 26:1-11 Profetie over Tyrus 1
Ezechiël 15:1-8 Het hout van de wijnstok
Ezechiël 36:26-38 3
Ezechiël 35:1-15 Profetie over het Seïrgebergte en...
Ezechiël 1:1-14 Ezechiël geroepen 1
Ezechiël 12:11-19 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 13:14-23 2
Ezechiël 14:12-23 Het lot van Jeruzalem 2
Ezechiël 14:1-11 1
Ezechiël 40:40-49 De nieuwe tempel 4
Ezechiël 40:1-12 De nieuwe tempel 1
Ezechiël 36:13-25 2
Ezechiël 27:20-36 2
Ezechiël 32:1-15 1
Ezechiël 23:1-16 Ohola en Oholiba 1
Ezechiël 45:13-25 Verdeling van de grond 2
0Shares