De krijgstrompet weerklinkt, de strijd wordt voorbereid, maar niemand trekt ten strijde:

Mijn toorn verlamt dit rijke land. Buiten regeert het zwaard, binnen heersen pest en honger, wie op het veld is zal sterven door het zwaard, wie in de stad is wordt getroffen door de honger en de pest. Wie toch ontkomen, zijn als duiven uit het dal – verdreven naar de bergen, kermend in hun schuld. Het water loopt hun langs de benen, hun armen worden slap, ze gaan gehuld in het zwart, ze sidderen en beven, hun ogen zijn beschaamd, hun schedels kaalgeschoren. Hun zilver gooien ze op straat, hun goud ligt in het slijk, als de toorn van de HEER hen treft, kan goud noch zilver hen redden. Hun maag blijft leeg, de honger blijft hen kwellen, goud en zilver brachten hen ten val. Ik laat hen gruwen van hun rijke schatten, gruwen van de schatten die hun trots uitmaakten. Ze hebben er afschuwelijke beelden van gemaakt! Barbaren zullen ze ontvreemden, misdadigers ze roven en ontwijden. Ik keer Mijn gelaat af van Mijn volk, en de plaats die Mij het liefst is wordt door rovers platgetreden en ontwijd.

Leg de ketenen klaar! Vol bloed is het land, de stad vol geweld! Wrede volken vallen aan, ze dringen de huizen binnen. Aan de hoogmoed van de machtigen maak Ik een einde, al wat hun heilig is, wordt ontwijd. Doodsangst overvalt hen, vrede is onvindbaar, slag volgt op slag, onheilstijding op onheilstijding. Vergeefs vragen ze profeten om een openbaring, priesters om onderricht, oudsten om raad. De koning gaat in rouw gekleed, de vorst toont zich ontzet, en het volk staat verlamd van schrik. Ze zullen boeten voor hun daden, Ik zal hen straffen zoals ze verdienen. Ze zullen weten dat Ik de HEER ben!’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 8:12-18 Visioen in de tempel van Jeruzale...
Ezechiël 30:15-26 2
Ezechiël 21:29-37 Het goddelijk zwaard 3
Ezechiël 1:1-14 Ezechiël geroepen 1
Ezechiël 37:15-28 Eén God, één volk, één herder 2
Ezechiël 37:1-14 Een dal vol beenderen 1
Ezechiël 22:1-17 Oordeel over Jeruzalem 1
Ezechiël 21:1-16 Het goddelijk zwaard 1
Ezechiël 15:1-8 Het hout van de wijnstok
Ezechiël 20:13-25 Israël opstandig en ontrouw 2
Ezechiël 34:21-31 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 16:52-63 Jeruzalems ontrouw 5
Ezechiël 18:23-32 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 12:20-28 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 2:1-10
Ezechiël 23:31-44 Ohola en Oholiba 3
Ezechiël 38:13-23 Gogs leger vernietigd 2
Ezechiël 9:1-11 1
Ezechiël 11:1-13 1
Ezechiël 5:1-9 1
Ezechiël 20:37-44 Israël opstandig en ontrouw 4
Ezechiël 10:1-12 1
Ezechiël 41:13-26 2
Ezechiël 16:1-13 Jeruzalems ontrouw 1
Ezechiël 16:14-27 Jeruzalems ontrouw 2
Ezechiël 14:1-11 1
Ezechiël 45:1-12 Verdeling van de grond 1
Ezechiël 32:1-15 1
Ezechiël 27:1-19 1
Ezechiël 42:1-11 De ruimten voor de priesters 1
Ezechiël 41:1-12 1
Ezechiël 33:12-21 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 14:12-23 Het lot van Jeruzalem 2
Ezechiël 1:15-28 Ezechiël geroepen 2
Ezechiël 31:12-18 2
Ezechiël 48:13-22 2
Ezechiël 17:1-14 De adelaars en de wijnstok 1
Ezechiël 36:26-38 3
Ezechiël 23:1-16 Ohola en Oholiba 1
Ezechiël 33:1-11 Ieder mens naar zijn daden beoord...
Ezechiël 40:13-26 De nieuwe tempel 2
Ezechiël 5:10-17 2
Ezechiël 40:27-39 De nieuwe tempel 3
Ezechiël 44:20-31 Toegang tot de tempel 3
Ezechiël 4:11-17 2
Ezechiël 18:1-13 Wie rechtvaardig handelt, zal lev...
Ezechiël 4:1-10 1
Ezechiël 26:12-21 Profetie over Tyrus 2
Ezechiël 47:1-12 De rivier uit de tempel 1
Ezechiël 21:17-28 Het goddelijk zwaard 2
Ezechiël 39:1-14 1
Ezechiël 33:22-33 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 40:1-12 De nieuwe tempel 1
Ezechiël 24:15-27 Een plotselinge slag 2
Ezechiël 28:16-26 2
Ezechiël 16:28-40 Jeruzalems ontrouw 3
Ezechiël 12:1-10 Een teken voor het opstandige vol...
Ezechiël 35:1-15 Profetie over het Seïrgebergte en...
Ezechiël 19:1-14 De leeuwin en de wijnstok
Ezechiël 17:15-24 De adelaars en de wijnstok 2
Ezechiël 13:1-13 1
Ezechiël 10:13-22 2
Ezechiël 29:1-12 Profetie tegen Egypte 1
Ezechiël 38:1-12 Gogs leger vernietigd 1
Ezechiël 3:1-17 1
Ezechiël 16:41-51 Jeruzalems ontrouw 4
Ezechiël 46:12-24 2
Ezechiël 42:12-20 De ruimten voor de priesters 2
Ezechiël 25:1-9 Profetie tegen de volken die Israë...
Ezechiël 27:20-36 2
0Shares