Mensenkind, profeteer tegen de bergen van Israël, zeg:

“Bergen van Israël, luister naar de woorden van de HEER! Dit zegt God, de HEER:

Vol leedvermaak heeft de vijand geroepen:

‘Die oeroude bergen zijn nu van ons!’” Profeteer daarom het volgende:

“Dit zegt God, de HEER:

Toen jullie verwoest waren, aasden de volken om je heen op jullie. Jullie gingen over de tong en er werd over jullie gekletst. Luister daarom, bergen van Israël, naar de woorden van God, de HEER. Dit zegt God, de HEER, tegen de bergen en tegen de heuvels, tegen de rivierbeddingen en tegen de dalen, tegen de verwoeste puinhopen en tegen de verlaten steden, tegen alles wat is buitgemaakt en bespot door de volken om je heen! Dit zegt God, de HEER:

In het vuur van Mijn hartstocht klaag Ik Edom en al die andere volken aan. Hun hart was vol vreugde en hun ziel vol verachting toen ze Mijn land in bezit namen en er de weidegronden buitmaakten.” Daarom moet jij profeteren over het land van Israël. Zeg tegen de bergen en tegen de heuvels, tegen de rivierbeddingen en tegen de dalen:

“Dit zegt God, de HEER:

Ik spreek met hartstocht en woede! Jullie zijn vernederd door andere volken, en daarom – zegt God, de HEER – zweer Ik dat de volken om je heen zelf vernederd zullen worden. Maar, bergen van Israël, jullie bomen zullen weer uitlopen en vrucht dragen voor Mijn volk Israël, want dat zal spoedig terugkeren. Ik zal Mij naar jullie toewenden, en jullie zullen weer worden bewerkt en ingezaaid. Ik zal veel mensen op je laten wonen, heel het volk van Israël, en de steden zullen weer worden bewoond, de puinhopen weer worden opgebouwd. Er zullen veel mensen en dieren op je wonen, ze zullen talrijk en vruchtbaar zijn, en jullie zullen weer even dichtbevolkt zijn als in het verleden. Ik zal zorgen dat het jullie beter gaat dan vroeger, en jullie zullen beseffen dat Ik de HEER ben. Er zullen weer mensen over je paden gaan:

Mijn volk Israël zal jullie weer in bezit nemen, jullie worden voorgoed hun eigendom en jullie zullen hen nooit meer van hun kinderen beroven.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 40:1-12 De nieuwe tempel 1
Ezechiël 23:1-16 Ohola en Oholiba 1
Ezechiël 5:10-17 2
Ezechiël 1:15-28 Ezechiël geroepen 2
Ezechiël 20:13-25 Israël opstandig en ontrouw 2
Ezechiël 31:1-11 1
Ezechiël 31:12-18 2
Ezechiël 21:29-37 Het goddelijk zwaard 3
Ezechiël 11:1-13 1
Ezechiël 33:1-11 Ieder mens naar zijn daden beoord...
Ezechiël 21:1-16 Het goddelijk zwaard 1
Ezechiël 41:13-26 2
Ezechiël 37:1-14 Een dal vol beenderen 1
Ezechiël 41:1-12 1
Ezechiël 12:11-19 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 23:45-49 Ohola en Oholiba 4
Ezechiël 14:12-23 Het lot van Jeruzalem 2
Ezechiël 48:1-12 1
Ezechiël 32:1-15 1
Ezechiël 19:1-14 De leeuwin en de wijnstok
Ezechiël 13:14-23 2
Ezechiël 42:1-11 De ruimten voor de priesters 1
Ezechiël 3:18-27 2
Ezechiël 36:26-38 3
Ezechiël 20:26-36 Israël opstandig en ontrouw 3
Ezechiël 20:1-12 Israël opstandig en ontrouw 1
Ezechiël 44:20-31 Toegang tot de tempel 3
Ezechiël 39:15-29 2
Ezechiël 14:1-11 1
Ezechiël 29:1-12 Profetie tegen Egypte 1
Ezechiël 11:14-25 2
Ezechiël 20:37-44 Israël opstandig en ontrouw 4
Ezechiël 35:1-15 Profetie over het Seïrgebergte en...
Ezechiël 30:15-26 2
Ezechiël 3:1-17 1
Ezechiël 24:15-27 Een plotselinge slag 2
Ezechiël 26:1-11 Profetie over Tyrus 1
Ezechiël 43:21-27 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 21:17-28 Het goddelijk zwaard 2
Ezechiël 25:10-17 Profetie tegen de volken die Isr...
Ezechiël 40:40-49 De nieuwe tempel 4
Ezechiël 8:12-18 Visioen in de tempel van Jeruzale...
Ezechiël 47:1-12 De rivier uit de tempel 1
Ezechiël 34:11-20 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 18:1-13 Wie rechtvaardig handelt, zal lev...
Ezechiël 34:21-31 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 18:23-32 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 8:1-11 Visioen in de tempel van Jeruzalem...
Ezechiël 12:1-10 Een teken voor het opstandige vol...
Ezechiël 30:1-14 1
Ezechiël 4:11-17 2
Ezechiël 10:1-12 1
Ezechiël 28:1-15 1
Ezechiël 25:1-9 Profetie tegen de volken die Israë...
Ezechiël 33:12-21 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 43:12-20 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 23:17-30 Ohola en Oholiba 2
Ezechiël 16:41-51 Jeruzalems ontrouw 4
Ezechiël 4:1-10 1
Ezechiël 9:1-11 1
Ezechiël 15:1-8 Het hout van de wijnstok
Ezechiël 40:27-39 De nieuwe tempel 3
Ezechiël 16:1-13 Jeruzalems ontrouw 1
Ezechiël 16:14-27 Jeruzalems ontrouw 2
Ezechiël 45:13-25 Verdeling van de grond 2
Ezechiël 7:14-27 Het einde komt 2
Ezechiël 13:1-13 1
Ezechiël 44:11-19 Toegang tot de tempel 2
Ezechiël 38:13-23 Gogs leger vernietigd 2
Ezechiël 32:25-32 3
0Shares