De HEER richtte zich tot mij:

‘Mensenkind, richt je blik op de Ammonieten en profeteer tegen hen. Zeg tegen de Ammonieten:

“Luister naar de woorden van God, de HEER! Dit zegt God, de HEER:

Jullie hebben je vrolijk gemaakt toen Mijn heiligdom werd ontwijd, toen het land van Israël werd verwoest en het volk van Juda in ballingschap ging. Daarom zal Ik jullie land in eigendom geven aan de stammen uit het oosten. Zij zullen er hun tenten opslaan en er hun woonplaats van maken; zij zullen jullie vruchten eten en je melk drinken. Van Rabba maak Ik een weideplaats voor hun kamelen, en hun schapen zullen zich op je land te ruste leggen. Zo zullen jullie weten dat Ik de HEER ben.

Ook dit zegt God, de HEER:

Jullie hebben je handen op elkaar geslagen en met je voeten gestampt en vol minachting gelachen over het lot van Israël. Daarom zal Ik Mijn hand tegen jullie opheffen en je uitleveren aan vijandige volken. Ik zal jullie uit de kring van de volken verwijderen, jullie land zal niet langer bestaan. Ik zal jullie vernietigen; zo zullen jullie weten dat Ik de HEER ben.”

Dit zegt God, de HEER:

Moab – en ook Seïr – heeft gezegd dat het volk van Juda niet anders is dan alle andere volken. Daarom zal Ik de steden op de berghellingen van Moab verwoesten, alle steden, tot de laatste toe. Ook de allermooiste zullen ten onder gaan:

Bet-Hajjesimot, Baäl-Meon en Kirjataïm.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 34:11-20 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 27:20-36 2
Ezechiël 8:1-11 Visioen in de tempel van Jeruzalem...
Ezechiël 33:12-21 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 4:1-10 1
Ezechiël 46:12-24 2
Ezechiël 32:25-32 3
Ezechiël 36:26-38 3
Ezechiël 16:14-27 Jeruzalems ontrouw 2
Ezechiël 24:15-27 Een plotselinge slag 2
Ezechiël 29:13-21 Profetie tegen Egypte 2
Ezechiël 45:1-12 Verdeling van de grond 1
Ezechiël 25:10-17 Profetie tegen de volken die Isr...
Ezechiël 5:10-17 2
Ezechiël 48:23-35 3
Ezechiël 14:1-11 1
Ezechiël 47:13-23 De grenzen van het land 2
Ezechiël 5:1-9 1
Ezechiël 19:1-14 De leeuwin en de wijnstok
Ezechiël 13:1-13 1
Ezechiël 15:1-8 Het hout van de wijnstok
Ezechiël 39:15-29 2
Ezechiël 12:20-28 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 40:27-39 De nieuwe tempel 3
Ezechiël 28:16-26 2
Ezechiël 9:1-11 1
Ezechiël 6:1-10 Israël getroffen door het zwaard 1
Ezechiël 33:1-11 Ieder mens naar zijn daden beoord...
Ezechiël 41:1-12 1
Ezechiël 1:15-28 Ezechiël geroepen 2
Ezechiël 26:1-11 Profetie over Tyrus 1
Ezechiël 30:15-26 2
Ezechiël 8:12-18 Visioen in de tempel van Jeruzale...
Ezechiël 12:1-10 Een teken voor het opstandige vol...
Ezechiël 43:12-20 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 39:1-14 1
Ezechiël 7:14-27 Het einde komt 2
Ezechiël 21:29-37 Het goddelijk zwaard 3
Ezechiël 18:14-22 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 12:11-19 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 6:11-14 Israël getroffen door het zwaard ...
Ezechiël 41:13-26 2
Ezechiël 18:23-32 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 11:1-13 1
Ezechiël 30:1-14 1
Ezechiël 16:28-40 Jeruzalems ontrouw 3
Ezechiël 36:13-25 2
Ezechiël 11:14-25 2
Ezechiël 13:14-23 2
Ezechiël 16:41-51 Jeruzalems ontrouw 4
Ezechiël 22:1-17 Oordeel over Jeruzalem 1
Ezechiël 20:26-36 Israël opstandig en ontrouw 3
Ezechiël 3:18-27 2
Ezechiël 32:16-24 2
Ezechiël 20:37-44 Israël opstandig en ontrouw 4
Ezechiël 48:1-12 1
Ezechiël 37:1-14 Een dal vol beenderen 1
Ezechiël 10:13-22 2
Ezechiël 22:18-31 Oordeel over Jeruzalem 2
Ezechiël 34:1-10 De slechte herders en de goede he...
Ezechiël 2:1-10
Ezechiël 18:1-13 Wie rechtvaardig handelt, zal lev...
Ezechiël 27:1-19 1
Ezechiël 48:13-22 2
Ezechiël 47:1-12 De rivier uit de tempel 1
Ezechiël 23:31-44 Ohola en Oholiba 3
Ezechiël 17:15-24 De adelaars en de wijnstok 2
Ezechiël 20:1-12 Israël opstandig en ontrouw 1
Ezechiël 40:40-49 De nieuwe tempel 4
Ezechiël 43:21-27 De verschijning van de HEER keer...
0Shares