Het water dat je drinkt moet worden afgemeten:

je krijgt niet meer dan een zesde hin, elke dag weer. Ook moet je nog een gerstekoek eten die je voor ieders ogen moet bakken op menselijke uitwerpselen. Zo zullen alle Israëlieten in onreinheid hun brood eten, want Ik zal ze verbannen naar andere volken.’ ‘Ach HEER, mijn God,’ zei ik, ‘er is nooit iets onreins door mijn keel gegaan, nog nooit in mijn leven heb ik het vlees van een gestorven of verscheurd dier gegeten, nooit heb ik onrein vlees geproefd.’ Daarop antwoordde Hij mij:

‘Goed dan, Ik geef je rundermest in plaats van menselijke uitwerpselen om je brood op te bakken.’

Ook zei Hij tegen mij:

‘Mensenkind, let op! Spoedig zal Ik in Jeruzalem het brood dat het volk staande houdt, schaars maken. Dan zullen ze het brood dat ze eten, moeten afwegen en daarbij door zorgen worden verteerd, en het water dat ze drinken, moeten afmeten en daardoor van wanhoop worden vervuld. Ze zullen door honger en dorst tot wanhoop worden gedreven, ze zullen onder de last van hun schuld wegkwijnen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 37:1-14 Een dal vol beenderen 1
Ezechiël 26:12-21 Profetie over Tyrus 2
Ezechiël 4:1-10 1
Ezechiël 13:14-23 2
Ezechiël 13:1-13 1
Ezechiël 34:21-31 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 17:1-14 De adelaars en de wijnstok 1
Ezechiël 23:17-30 Ohola en Oholiba 2
Ezechiël 21:29-37 Het goddelijk zwaard 3
Ezechiël 22:18-31 Oordeel over Jeruzalem 2
Ezechiël 1:1-14 Ezechiël geroepen 1
Ezechiël 33:12-21 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 29:13-21 Profetie tegen Egypte 2
Ezechiël 23:31-44 Ohola en Oholiba 3
Ezechiël 47:1-12 De rivier uit de tempel 1
Ezechiël 3:18-27 2
Ezechiël 43:21-27 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 6:11-14 Israël getroffen door het zwaard ...
Ezechiël 46:1-11 1
Ezechiël 30:15-26 2
Ezechiël 39:15-29 2
Ezechiël 41:1-12 1
Ezechiël 28:16-26 2
Ezechiël 8:1-11 Visioen in de tempel van Jeruzalem...
Ezechiël 21:17-28 Het goddelijk zwaard 2
Ezechiël 45:1-12 Verdeling van de grond 1
Ezechiël 19:1-14 De leeuwin en de wijnstok
Ezechiël 12:11-19 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 29:1-12 Profetie tegen Egypte 1
Ezechiël 20:13-25 Israël opstandig en ontrouw 2
Ezechiël 25:1-9 Profetie tegen de volken die Israë...
Ezechiël 26:1-11 Profetie over Tyrus 1
Ezechiël 34:1-10 De slechte herders en de goede he...
Ezechiël 20:37-44 Israël opstandig en ontrouw 4
Ezechiël 11:1-13 1
Ezechiël 22:1-17 Oordeel over Jeruzalem 1
Ezechiël 41:13-26 2
Ezechiël 31:1-11 1
Ezechiël 38:13-23 Gogs leger vernietigd 2
Ezechiël 30:1-14 1
Ezechiël 9:1-11 1
Ezechiël 16:14-27 Jeruzalems ontrouw 2
Ezechiël 39:1-14 1
Ezechiël 21:1-16 Het goddelijk zwaard 1
Ezechiël 5:10-17 2
Ezechiël 17:15-24 De adelaars en de wijnstok 2
Ezechiël 40:27-39 De nieuwe tempel 3
Ezechiël 7:1-13 Het einde komt 1
Ezechiël 7:14-27 Het einde komt 2
Ezechiël 28:1-15 1
Ezechiël 44:1-10 Toegang tot de tempel 1
Ezechiël 42:12-20 De ruimten voor de priesters 2
Ezechiël 25:10-17 Profetie tegen de volken die Isr...
Ezechiël 33:22-33 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 6:1-10 Israël getroffen door het zwaard 1
Ezechiël 10:1-12 1
Ezechiël 36:1-12 1
Ezechiël 18:14-22 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 1:15-28 Ezechiël geroepen 2
Ezechiël 47:13-23 De grenzen van het land 2
Ezechiël 44:20-31 Toegang tot de tempel 3
Ezechiël 31:12-18 2
Ezechiël 16:1-13 Jeruzalems ontrouw 1
Ezechiël 48:23-35 3
Ezechiël 20:26-36 Israël opstandig en ontrouw 3
Ezechiël 2:1-10
Ezechiël 46:12-24 2
Ezechiël 33:1-11 Ieder mens naar zijn daden beoord...
Ezechiël 11:14-25 2
Ezechiël 14:1-11 1
0Shares