De HEER richtte zich tot mij:

‘Mensenkind, dit is wat God, de HEER, zegt over het land van Israël:

Het einde komt, het komt van alle kanten over je. Nu is voor jou het einde aangebroken, Ik zal Mijn woede op je koelen, je straffen voor je daden, je laten boeten voor je wangedrag. Ik zal geen medelijden tonen, geen medelijden kennen, Je zult boeten voor je daden, je wangedrag keert zich tegen je – en jullie zullen weten dat Ik de HEER ben. Dit zegt God, de HEER:

Er komt een ramp, een ramp als nooit tevoren, het einde komt, het nadert, het is daar, het einde komt, de ondergang voor jullie die dit land bewonen. De dag dat er paniek heerst is nabij, de tijd dat de vreugdekreet verstomt op de bergen. Over jou stort Ik Mijn toorn uit, op jou koel Ik Mijn woede, Ik zal je straffen voor je daden, je laten boeten voor je wangedrag. Ik zal geen medelijden tonen, geen medelijden kennen, Je zult boeten voor je daden, je wangedrag keert zich tegen je. Jullie zullen weten dat Ik, de HEER, het ben die jullie geselt.

De dag is nabij, de ondergang nadert, er bloeit een staf, zijn bloem heet hoogmoed. Het geweld groeit, het kwaad regeert. Niets blijft er over van het volk, niets van hun pracht, hun opschik of hun praal. Die tijd komt dichterbij, die dag nadert. Laat de koper niet blij zijn, de handelaar niet treuren:

alle rijkdom in dit land wordt door Mijn toorn getroffen. Al zouden beiden overleven, de koopman ziet zijn koopwaar niet terug. De profetie over dit land wordt niet herroepen, wie schuldig is wordt niet gespaard!

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 8:12-18 Visioen in de tempel van Jeruzale...
Ezechiël 5:1-9 1
Ezechiël 48:13-22 2
Ezechiël 47:13-23 De grenzen van het land 2
Ezechiël 33:12-21 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 3:18-27 2
Ezechiël 33:1-11 Ieder mens naar zijn daden beoord...
Ezechiël 22:1-17 Oordeel over Jeruzalem 1
Ezechiël 32:25-32 3
Ezechiël 31:12-18 2
Ezechiël 21:29-37 Het goddelijk zwaard 3
Ezechiël 29:13-21 Profetie tegen Egypte 2
Ezechiël 43:21-27 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 34:11-20 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 14:12-23 Het lot van Jeruzalem 2
Ezechiël 46:1-11 1
Ezechiël 16:28-40 Jeruzalems ontrouw 3
Ezechiël 24:1-14 De kookpot 1
Ezechiël 32:16-24 2
Ezechiël 16:52-63 Jeruzalems ontrouw 5
Ezechiël 20:26-36 Israël opstandig en ontrouw 3
Ezechiël 17:1-14 De adelaars en de wijnstok 1
Ezechiël 20:37-44 Israël opstandig en ontrouw 4
Ezechiël 22:18-31 Oordeel over Jeruzalem 2
Ezechiël 48:1-12 1
Ezechiël 9:1-11 1
Ezechiël 40:27-39 De nieuwe tempel 3
Ezechiël 32:1-15 1
Ezechiël 10:1-12 1
Ezechiël 26:1-11 Profetie over Tyrus 1
Ezechiël 5:10-17 2
Ezechiël 28:16-26 2
Ezechiël 45:13-25 Verdeling van de grond 2
Ezechiël 12:1-10 Een teken voor het opstandige vol...
Ezechiël 17:15-24 De adelaars en de wijnstok 2
Ezechiël 24:15-27 Een plotselinge slag 2
Ezechiël 13:1-13 1
Ezechiël 27:20-36 2
Ezechiël 26:12-21 Profetie over Tyrus 2
Ezechiël 16:1-13 Jeruzalems ontrouw 1
Ezechiël 14:1-11 1
Ezechiël 12:11-19 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 23:45-49 Ohola en Oholiba 4
Ezechiël 41:13-26 2
Ezechiël 21:17-28 Het goddelijk zwaard 2
Ezechiël 18:23-32 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 7:14-27 Het einde komt 2
Ezechiël 39:1-14 1
Ezechiël 1:1-14 Ezechiël geroepen 1
Ezechiël 44:1-10 Toegang tot de tempel 1
Ezechiël 20:13-25 Israël opstandig en ontrouw 2
Ezechiël 48:23-35 3
Ezechiël 18:14-22 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 45:1-12 Verdeling van de grond 1
Ezechiël 30:15-26 2
Ezechiël 4:11-17 2
Ezechiël 20:1-12 Israël opstandig en ontrouw 1
Ezechiël 40:40-49 De nieuwe tempel 4
Ezechiël 37:1-14 Een dal vol beenderen 1
Ezechiël 46:12-24 2
Ezechiël 25:1-9 Profetie tegen de volken die Israë...
Ezechiël 42:1-11 De ruimten voor de priesters 1
Ezechiël 13:14-23 2
Ezechiël 31:1-11 1
Ezechiël 23:17-30 Ohola en Oholiba 2
Ezechiël 11:14-25 2
Ezechiël 19:1-14 De leeuwin en de wijnstok
Ezechiël 16:14-27 Jeruzalems ontrouw 2
Ezechiël 38:1-12 Gogs leger vernietigd 1
Ezechiël 28:1-15 1
0Shares