Vervolgens de overige stammen:

Benjamin krijgt een deel, van oost naar west.

Grenzend aan Benjamin krijgt Simeon een deel, van oost naar west.

Grenzend aan Simeon krijgt Issachar een deel, van oost naar west.

Grenzend aan Issachar krijgt Zebulon een deel, van oost naar west.

Grenzend aan Zebulon krijgt Gad een deel, van oost naar west.

Grenzend aan Gad, in het zuiden, loopt de grens vanaf Tamar tot aan het water van Meribat-Kades en dan langs de wadi naar de Grote Zee. Dit is de indeling van het land dat jullie door loting moeten verdelen onder de stammen van Israël – zo spreekt God, de HEER.

De heilige stad.

Dit zijn de omtrekken van de stad. Aan de noordkant meet ze 4500 el. De poorten van de stad zijn genoemd naar de stammen van Israël.

Er zijn drie poorten op het noorden:

de Rubenpoort, de Judapoort en de Levipoort.

Aan de oostkant 4500 el, met drie poorten: de Jozefpoort, de Benjaminpoort en de Danpoort.

De zuidkant meet 4500 el, met drie poorten:

de Simeonpoort, de Issacharpoort en de Zebulonpoort.

De westkant 4500 el, met deze drie poorten:

de Gadpoort, de Aserpoort en de Naftalipoort.

De omtrek van de stad bedraagt 18.000 el.

Voortaan heet de stad:

‘De HEER is daar!’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 36:1-12 1
Ezechiël 31:1-11 1
Ezechiël 10:1-12 1
Ezechiël 35:1-15 Profetie over het Seïrgebergte en...
Ezechiël 23:31-44 Ohola en Oholiba 3
Ezechiël 41:1-12 1
Ezechiël 1:15-28 Ezechiël geroepen 2
Ezechiël 33:12-21 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 11:14-25 2
Ezechiël 38:13-23 Gogs leger vernietigd 2
Ezechiël 14:1-11 1
Ezechiël 39:15-29 2
Ezechiël 40:13-26 De nieuwe tempel 2
Ezechiël 48:13-22 2
Ezechiël 4:1-10 1
Ezechiël 20:1-12 Israël opstandig en ontrouw 1
Ezechiël 11:1-13 1
Ezechiël 3:1-17 1
Ezechiël 18:1-13 Wie rechtvaardig handelt, zal lev...
Ezechiël 28:16-26 2
Ezechiël 2:1-10
Ezechiël 25:1-9 Profetie tegen de volken die Israë...
Ezechiël 17:1-14 De adelaars en de wijnstok 1
Ezechiël 26:1-11 Profetie over Tyrus 1
Ezechiël 33:1-11 Ieder mens naar zijn daden beoord...
Ezechiël 3:18-27 2
Ezechiël 33:22-33 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 24:15-27 Een plotselinge slag 2
Ezechiël 34:11-20 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 42:12-20 De ruimten voor de priesters 2
Ezechiël 40:27-39 De nieuwe tempel 3
Ezechiël 7:14-27 Het einde komt 2
Ezechiël 18:23-32 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 18:14-22 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 21:1-16 Het goddelijk zwaard 1
Ezechiël 29:13-21 Profetie tegen Egypte 2
Ezechiël 44:1-10 Toegang tot de tempel 1
Ezechiël 23:17-30 Ohola en Oholiba 2
Ezechiël 19:1-14 De leeuwin en de wijnstok
Ezechiël 7:1-13 Het einde komt 1
Ezechiël 31:12-18 2
Ezechiël 38:1-12 Gogs leger vernietigd 1
Ezechiël 45:13-25 Verdeling van de grond 2
Ezechiël 32:16-24 2
Ezechiël 16:14-27 Jeruzalems ontrouw 2
Ezechiël 44:11-19 Toegang tot de tempel 2
Ezechiël 5:10-17 2
Ezechiël 16:28-40 Jeruzalems ontrouw 3
Ezechiël 9:1-11 1
Ezechiël 40:40-49 De nieuwe tempel 4
Ezechiël 45:1-12 Verdeling van de grond 1
Ezechiël 46:12-24 2
Ezechiël 13:1-13 1
Ezechiël 34:1-10 De slechte herders en de goede he...
Ezechiël 6:1-10 Israël getroffen door het zwaard 1
Ezechiël 6:11-14 Israël getroffen door het zwaard ...
Ezechiël 12:20-28 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 22:18-31 Oordeel over Jeruzalem 2
Ezechiël 5:1-9 1
Ezechiël 47:1-12 De rivier uit de tempel 1
Ezechiël 21:17-28 Het goddelijk zwaard 2
Ezechiël 27:1-19 1
Ezechiël 29:1-12 Profetie tegen Egypte 1
Ezechiël 22:1-17 Oordeel over Jeruzalem 1
Ezechiël 46:1-11 1
Ezechiël 39:1-14 1
Ezechiël 30:15-26 2
Ezechiël 37:1-14 Een dal vol beenderen 1
Ezechiël 24:1-14 De kookpot 1
Ezechiël 43:1-11 De verschijning van de HEER keert...
0Shares