Vervolgens de overige stammen:

Benjamin krijgt een deel, van oost naar west.

Grenzend aan Benjamin krijgt Simeon een deel, van oost naar west.

Grenzend aan Simeon krijgt Issachar een deel, van oost naar west.

Grenzend aan Issachar krijgt Zebulon een deel, van oost naar west.

Grenzend aan Zebulon krijgt Gad een deel, van oost naar west.

Grenzend aan Gad, in het zuiden, loopt de grens vanaf Tamar tot aan het water van Meribat-Kades en dan langs de wadi naar de Grote Zee. Dit is de indeling van het land dat jullie door loting moeten verdelen onder de stammen van Israël – zo spreekt God, de HEER.

De heilige stad.

Dit zijn de omtrekken van de stad. Aan de noordkant meet ze 4500 el. De poorten van de stad zijn genoemd naar de stammen van Israël.

Er zijn drie poorten op het noorden:

de Rubenpoort, de Judapoort en de Levipoort.

Aan de oostkant 4500 el, met drie poorten: de Jozefpoort, de Benjaminpoort en de Danpoort.

De zuidkant meet 4500 el, met drie poorten:

de Simeonpoort, de Issacharpoort en de Zebulonpoort.

De westkant 4500 el, met deze drie poorten:

de Gadpoort, de Aserpoort en de Naftalipoort.

De omtrek van de stad bedraagt 18.000 el.

Voortaan heet de stad:

‘De HEER is daar!’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 37:15-28 Eén God, één volk, één herder 2
Ezechiël 23:17-30 Ohola en Oholiba 2
Ezechiël 40:40-49 De nieuwe tempel 4
Ezechiël 25:10-17 Profetie tegen de volken die Isr...
Ezechiël 4:1-10 1
Ezechiël 3:1-17 1
Ezechiël 33:1-11 Ieder mens naar zijn daden beoord...
Ezechiël 44:1-10 Toegang tot de tempel 1
Ezechiël 32:16-24 2
Ezechiël 38:13-23 Gogs leger vernietigd 2
Ezechiël 25:1-9 Profetie tegen de volken die Israë...
Ezechiël 7:14-27 Het einde komt 2
Ezechiël 44:20-31 Toegang tot de tempel 3
Ezechiël 33:22-33 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 6:11-14 Israël getroffen door het zwaard ...
Ezechiël 23:31-44 Ohola en Oholiba 3
Ezechiël 16:1-13 Jeruzalems ontrouw 1
Ezechiël 21:17-28 Het goddelijk zwaard 2
Ezechiël 23:1-16 Ohola en Oholiba 1
Ezechiël 24:1-14 De kookpot 1
Ezechiël 5:1-9 1
Ezechiël 21:29-37 Het goddelijk zwaard 3
Ezechiël 41:1-12 1
Ezechiël 12:1-10 Een teken voor het opstandige vol...
Ezechiël 36:13-25 2
Ezechiël 46:12-24 2
Ezechiël 32:1-15 1
Ezechiël 17:15-24 De adelaars en de wijnstok 2
Ezechiël 6:1-10 Israël getroffen door het zwaard 1
Ezechiël 15:1-8 Het hout van de wijnstok
Ezechiël 34:11-20 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 45:1-12 Verdeling van de grond 1
Ezechiël 33:12-21 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 42:12-20 De ruimten voor de priesters 2
Ezechiël 28:1-15 1
Ezechiël 19:1-14 De leeuwin en de wijnstok
Ezechiël 24:15-27 Een plotselinge slag 2
Ezechiël 36:26-38 3
Ezechiël 8:12-18 Visioen in de tempel van Jeruzale...
Ezechiël 20:37-44 Israël opstandig en ontrouw 4
Ezechiël 3:18-27 2
Ezechiël 16:14-27 Jeruzalems ontrouw 2
Ezechiël 20:26-36 Israël opstandig en ontrouw 3
Ezechiël 14:1-11 1
Ezechiël 10:13-22 2
Ezechiël 43:1-11 De verschijning van de HEER keert...
Ezechiël 32:25-32 3
Ezechiël 10:1-12 1
Ezechiël 41:13-26 2
Ezechiël 29:13-21 Profetie tegen Egypte 2
Ezechiël 26:1-11 Profetie over Tyrus 1
Ezechiël 47:13-23 De grenzen van het land 2
Ezechiël 35:1-15 Profetie over het Seïrgebergte en...
Ezechiël 7:1-13 Het einde komt 1
Ezechiël 16:28-40 Jeruzalems ontrouw 3
Ezechiël 18:14-22 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 17:1-14 De adelaars en de wijnstok 1
Ezechiël 16:41-51 Jeruzalems ontrouw 4
Ezechiël 22:18-31 Oordeel over Jeruzalem 2
Ezechiël 18:23-32 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 43:12-20 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 48:1-12 1
Ezechiël 40:1-12 De nieuwe tempel 1
Ezechiël 31:12-18 2
Ezechiël 40:13-26 De nieuwe tempel 2
Ezechiël 1:15-28 Ezechiël geroepen 2
Ezechiël 47:1-12 De rivier uit de tempel 1
Ezechiël 45:13-25 Verdeling van de grond 2
Ezechiël 22:1-17 Oordeel over Jeruzalem 1
Ezechiël 23:45-49 Ohola en Oholiba 4
0Shares