De mensen uit Seba en Dedan, de handelaars en heersers uit Tarsis zullen tegen je zeggen:

‘Ben je gekomen om te plunderen en te roven? Heb je die hele menigte bijeengebracht om buit binnen te halen? Om goud en zilver weg te graaien, om vee en goederen mee te nemen, om alles te plunderen en te roven?’”

Profeteer daarom, mensenkind, zeg tegen Gog:

“Dit zegt God, de HEER:

Wanneer Mijn volk Israël een onbezorgd bestaan leidt, zal dat jou bekend worden. Dan komen jij en je vele bondgenoten uit je woonplaats in het uiterste noorden, al die mannen te paard, die grote menigte, dat talrijke leger. Als een wolk die het land overdekt zul je tegen Mijn volk Israël optrekken. Eens zal Ik je naar Mijn land brengen, en als Ik alle volken door jou, Gog, laat zien dat Ik heilig ben, zullen ze beseffen wie Ik ben.

Dit zegt God, de HEER:

Ben jij de man van wie Ik in het verleden, jarenlang, bij monde van de profeten van Israël, Mijn dienaren, gezegd heb dat Ik hem zou sturen om de Israëlieten aan te vallen?

Op de dag dat Gog het land van Israël aanvalt – spreekt God, de HEER – zal Mijn woede oplaaien. In Mijn hartstocht, in het vuur van Mijn toorn zeg Ik:

Op die dag zal een zware aardbeving het land van Israël treffen. De vissen in de zee, de vogels aan de hemel, de wilde dieren, alles wat op het land rondkruipt en alle mensen op aarde zullen voor Mij beven. Bergen zullen wegzinken, bergwanden neerstorten, stadsmuren in puin vallen. Op al Mijn bergen zal Ik het zwaard tegen Gog oproepen – spreekt God, de HEER – en zijn mannen zullen elkaar met hun zwaard bestrijden. Ik zal Gog straffen met de pest en de dood, Ik laat slagregens, hagelstenen, zwavel en vuur neerkomen op hem, op zijn troepen en al zijn bondgenoten. Ik zal Mijn grootheid en Mijn heiligheid tonen en Mij aan vele volken bekendmaken. Ze zullen beseffen dat Ik de HEER ben.”

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 9:1-11 1
Ezechiël 32:1-15 1
Ezechiël 40:40-49 De nieuwe tempel 4
Ezechiël 12:20-28 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 8:12-18 Visioen in de tempel van Jeruzale...
Ezechiël 20:37-44 Israël opstandig en ontrouw 4
Ezechiël 27:1-19 1
Ezechiël 44:20-31 Toegang tot de tempel 3
Ezechiël 14:12-23 Het lot van Jeruzalem 2
Ezechiël 29:1-12 Profetie tegen Egypte 1
Ezechiël 45:1-12 Verdeling van de grond 1
Ezechiël 24:15-27 Een plotselinge slag 2
Ezechiël 28:1-15 1
Ezechiël 17:15-24 De adelaars en de wijnstok 2
Ezechiël 33:1-11 Ieder mens naar zijn daden beoord...
Ezechiël 29:13-21 Profetie tegen Egypte 2
Ezechiël 26:12-21 Profetie over Tyrus 2
Ezechiël 43:12-20 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 16:28-40 Jeruzalems ontrouw 3
Ezechiël 42:1-11 De ruimten voor de priesters 1
Ezechiël 23:1-16 Ohola en Oholiba 1
Ezechiël 34:11-20 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 18:14-22 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 33:22-33 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 21:17-28 Het goddelijk zwaard 2
Ezechiël 25:10-17 Profetie tegen de volken die Isr...
Ezechiël 32:16-24 2
Ezechiël 23:17-30 Ohola en Oholiba 2
Ezechiël 45:13-25 Verdeling van de grond 2
Ezechiël 4:11-17 2
Ezechiël 44:1-10 Toegang tot de tempel 1
Ezechiël 47:1-12 De rivier uit de tempel 1
Ezechiël 5:10-17 2
Ezechiël 44:11-19 Toegang tot de tempel 2
Ezechiël 36:13-25 2
Ezechiël 39:15-29 2
Ezechiël 37:1-14 Een dal vol beenderen 1
Ezechiël 46:12-24 2
Ezechiël 5:1-9 1
Ezechiël 19:1-14 De leeuwin en de wijnstok
Ezechiël 31:12-18 2
Ezechiël 36:26-38 3
Ezechiël 18:23-32 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 32:25-32 3
Ezechiël 34:1-10 De slechte herders en de goede he...
Ezechiël 30:1-14 1
Ezechiël 15:1-8 Het hout van de wijnstok
Ezechiël 48:13-22 2
Ezechiël 47:13-23 De grenzen van het land 2
Ezechiël 41:13-26 2
Ezechiël 6:11-14 Israël getroffen door het zwaard ...
Ezechiël 16:41-51 Jeruzalems ontrouw 4
Ezechiël 13:14-23 2
Ezechiël 20:26-36 Israël opstandig en ontrouw 3
Ezechiël 13:1-13 1
Ezechiël 8:1-11 Visioen in de tempel van Jeruzalem...
Ezechiël 38:1-12 Gogs leger vernietigd 1
Ezechiël 11:14-25 2
Ezechiël 24:1-14 De kookpot 1
Ezechiël 16:14-27 Jeruzalems ontrouw 2
Ezechiël 3:1-17 1
Ezechiël 20:1-12 Israël opstandig en ontrouw 1
Ezechiël 27:20-36 2
Ezechiël 48:1-12 1
Ezechiël 2:1-10
Ezechiël 7:1-13 Het einde komt 1
Ezechiël 18:1-13 Wie rechtvaardig handelt, zal lev...
Ezechiël 1:1-14 Ezechiël geroepen 1
Ezechiël 33:12-21 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 23:31-44 Ohola en Oholiba 3
0Shares