De HEER richtte zich tot mij:

‘Mensenkind, oordeel over de bloedstad, oordeel en laat haar al haar gruweldaden beseffen. Zeg: “Dit zegt God, de HEER:

Je bent een stad van bloedvergieten, en daarom is je tijd gekomen! Je bent een stad vol afgodsbeelden en daardoor ben je onrein. Je bent schuldig door al het bloed dat je hebt vergoten, je bent onrein door de afgodsbeelden die je hebt gemaakt. Daarom zijn je dagen geteld en is de grens van je jaren bereikt. Ik zal je uitleveren aan de hoon en spot van alle volken en landen. Dichtbij en ver weg zullen ze zich vrolijk over je maken, want je naam is bezoedeld, en groot is de verwarring binnen je muren. Israëls vorsten hebben er hun macht misbruikt en bloed vergoten, kinderen hebben er hun vader en moeder veracht, vreemdelingen zijn er uitgebuit en weduwen en wezen zijn er onrechtvaardig behandeld. Wat aan Mij was gewijd, is door jou geminacht, en de sabbat heb je niet in ere gehouden. Door je bewoners werd kwaad gesproken, bloed vergoten en ontucht gepleegd, er werden offermaaltijden gehouden op de bergen. Mannen bezoedelden hun vaders bed en misbruikten onreine, menstruerende vrouwen. De een heeft met de vrouw van een ander geslapen, een tweede zijn schoondochter met ontucht bezoedeld, een volgende heeft zijn zuster, de dochter van zijn vader, verkracht. Voor geld heb je bloed vergoten, je hebt je vooraf rente laten betalen en toeslag achteraf, je hebt anderen schade berokkend en uitgebuit, en Mij ben je vergeten – spreekt God, de HEER.

Ik sla Mijn handen in woede op elkaar omdat je woekerwinsten maakt, en omdat er binnen je muren bloed vergoten wordt. Zal je hart het houden, zullen je handen sterk blijven wanneer Ik tegen je optreed? Ik, de HEER, heb gesproken, en dit is wat Ik zal doen:

Ik zal je verdrijven naar verre landen en verspreiden onder vreemde volken; Ik zal een einde maken aan je onreinheid. Alle volken zullen zien hoe je wordt ontwijd, en dan zul je beseffen dat Ik de HEER ben.”’

De HEER richtte zich tot mij:

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 14:1-11 1
Ezechiël 47:1-12 De rivier uit de tempel 1
Ezechiël 29:1-12 Profetie tegen Egypte 1
Ezechiël 13:14-23 2
Ezechiël 45:13-25 Verdeling van de grond 2
Ezechiël 12:11-19 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 16:52-63 Jeruzalems ontrouw 5
Ezechiël 45:1-12 Verdeling van de grond 1
Ezechiël 28:16-26 2
Ezechiël 12:1-10 Een teken voor het opstandige vol...
Ezechiël 38:1-12 Gogs leger vernietigd 1
Ezechiël 39:1-14 1
Ezechiël 32:25-32 3
Ezechiël 28:1-15 1
Ezechiël 11:14-25 2
Ezechiël 18:1-13 Wie rechtvaardig handelt, zal lev...
Ezechiël 36:26-38 3
Ezechiël 1:1-14 Ezechiël geroepen 1
Ezechiël 33:22-33 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 25:10-17 Profetie tegen de volken die Isr...
Ezechiël 24:15-27 Een plotselinge slag 2
Ezechiël 31:12-18 2
Ezechiël 1:15-28 Ezechiël geroepen 2
Ezechiël 37:1-14 Een dal vol beenderen 1
Ezechiël 6:11-14 Israël getroffen door het zwaard ...
Ezechiël 6:1-10 Israël getroffen door het zwaard 1
Ezechiël 42:12-20 De ruimten voor de priesters 2
Ezechiël 43:1-11 De verschijning van de HEER keert...
Ezechiël 23:31-44 Ohola en Oholiba 3
Ezechiël 5:1-9 1
Ezechiël 21:17-28 Het goddelijk zwaard 2
Ezechiël 44:1-10 Toegang tot de tempel 1
Ezechiël 44:11-19 Toegang tot de tempel 2
Ezechiël 3:18-27 2
Ezechiël 26:1-11 Profetie over Tyrus 1
Ezechiël 5:10-17 2
Ezechiël 20:1-12 Israël opstandig en ontrouw 1
Ezechiël 32:16-24 2
Ezechiël 34:1-10 De slechte herders en de goede he...
Ezechiël 4:11-17 2
Ezechiël 7:14-27 Het einde komt 2
Ezechiël 27:20-36 2
Ezechiël 11:1-13 1
Ezechiël 18:23-32 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 27:1-19 1
Ezechiël 16:41-51 Jeruzalems ontrouw 4
Ezechiël 18:14-22 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 3:1-17 1
Ezechiël 39:15-29 2
Ezechiël 16:28-40 Jeruzalems ontrouw 3
Ezechiël 38:13-23 Gogs leger vernietigd 2
Ezechiël 24:1-14 De kookpot 1
Ezechiël 8:1-11 Visioen in de tempel van Jeruzalem...
Ezechiël 7:1-13 Het einde komt 1
Ezechiël 23:17-30 Ohola en Oholiba 2
Ezechiël 17:1-14 De adelaars en de wijnstok 1
Ezechiël 23:45-49 Ohola en Oholiba 4
Ezechiël 20:37-44 Israël opstandig en ontrouw 4
Ezechiël 26:12-21 Profetie over Tyrus 2
Ezechiël 21:29-37 Het goddelijk zwaard 3
Ezechiël 22:18-31 Oordeel over Jeruzalem 2
Ezechiël 40:40-49 De nieuwe tempel 4
Ezechiël 31:1-11 1
Ezechiël 32:1-15 1
Ezechiël 20:13-25 Israël opstandig en ontrouw 2
Ezechiël 2:1-10
Ezechiël 15:1-8 Het hout van de wijnstok
Ezechiël 43:12-20 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 10:13-22 2
Ezechiël 47:13-23 De grenzen van het land 2
0Shares