God, de HEER, richtte zich tot mij:

‘Mensenkind, je moet Jeruzalem haar gruwelijke gedrag voor de voeten werpen. Dit zegt God, de HEER, tegen haar:

Van oorsprong ben je een Kanaänitische, je werd geboren uit een Amoritische vader en een Hethitische moeder. Op de dag dat je geboren werd, was er niemand om je navelstreng door te snijden of om je schoon te wassen, niemand om je met zout in te wrijven of in doeken te wikkelen. Niemand deed een van die dingen voor je, niemand keek naar je om, niemand had medelijden met je. Op de dag dat je geboren werd, werd je ergens op een akker achtergelaten, zo weinig waarde werd er aan je leven gehecht.

Toen kwam Ik voorbij en zag hoe je in je bloed lag te spartelen. Ik zei tegen je, terwijl je onder het bloed zat:

“Leef! Blijf in leven, bedekt met bloed als je bent.” Ik liet je groeien als een bloem in het veld:

je groeide, je werd groot en je werd hoe langer hoe mooier. Je kreeg stevige borsten, je kreeg schaamhaar, maar je was nog helemaal naakt. Ik kwam voorbij en zag dat je rijp was voor de liefde, Ik spreidde Mijn mantel over je uit om je naaktheid te bedekken. Ik zwoer je trouw, Ik sloot een verbond met je – spreekt God, de HEER – en je werd de mijne. Ik waste je met water, Ik spoelde het bloed van je af, Ik wreef je in met olie. Ik kleedde je in bonte kleuren, Ik gaf je sandalen van zacht leer, een linnen sluier en zijden doeken. Ik tooide je met sieraden, Ik deed armbanden om je polsen en een ketting om je hals, Ik deed een ringetje door je neus, Ik gaf je oorbellen en zette een prachtige kroon op je hoofd. Jij tooide je met al dat goud en zilver, je kleren waren van linnen en zijde en hadden de mooiste kleuren, je eten werd bereid met fijn meel, met honing en olie, en heel, heel mooi werd je, als een koningin.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 8:12-18 Visioen in de tempel van Jeruzale...
Ezechiël 31:1-11 1
Ezechiël 46:1-11 1
Ezechiël 25:10-17 Profetie tegen de volken die Isr...
Ezechiël 20:37-44 Israël opstandig en ontrouw 4
Ezechiël 33:12-21 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 12:1-10 Een teken voor het opstandige vol...
Ezechiël 36:26-38 3
Ezechiël 21:1-16 Het goddelijk zwaard 1
Ezechiël 32:1-15 1
Ezechiël 35:1-15 Profetie over het Seïrgebergte en...
Ezechiël 22:18-31 Oordeel over Jeruzalem 2
Ezechiël 43:1-11 De verschijning van de HEER keert...
Ezechiël 18:14-22 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 48:1-12 1
Ezechiël 6:11-14 Israël getroffen door het zwaard ...
Ezechiël 44:20-31 Toegang tot de tempel 3
Ezechiël 10:1-12 1
Ezechiël 22:1-17 Oordeel over Jeruzalem 1
Ezechiël 5:10-17 2
Ezechiël 1:1-14 Ezechiël geroepen 1
Ezechiël 36:13-25 2
Ezechiël 23:31-44 Ohola en Oholiba 3
Ezechiël 21:17-28 Het goddelijk zwaard 2
Ezechiël 26:1-11 Profetie over Tyrus 1
Ezechiël 4:11-17 2
Ezechiël 16:41-51 Jeruzalems ontrouw 4
Ezechiël 7:14-27 Het einde komt 2
Ezechiël 32:25-32 3
Ezechiël 26:12-21 Profetie over Tyrus 2
Ezechiël 33:1-11 Ieder mens naar zijn daden beoord...
Ezechiël 11:14-25 2
Ezechiël 30:1-14 1
Ezechiël 38:13-23 Gogs leger vernietigd 2
Ezechiël 3:18-27 2
Ezechiël 29:13-21 Profetie tegen Egypte 2
Ezechiël 15:1-8 Het hout van de wijnstok
Ezechiël 23:45-49 Ohola en Oholiba 4
Ezechiël 14:12-23 Het lot van Jeruzalem 2
Ezechiël 43:21-27 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 44:1-10 Toegang tot de tempel 1
Ezechiël 34:11-20 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 40:27-39 De nieuwe tempel 3
Ezechiël 46:12-24 2
Ezechiël 18:1-13 Wie rechtvaardig handelt, zal lev...
Ezechiël 37:1-14 Een dal vol beenderen 1
Ezechiël 39:1-14 1
Ezechiël 1:15-28 Ezechiël geroepen 2
Ezechiël 9:1-11 1
Ezechiël 30:15-26 2
Ezechiël 19:1-14 De leeuwin en de wijnstok
Ezechiël 29:1-12 Profetie tegen Egypte 1
Ezechiël 36:1-12 1
Ezechiël 13:1-13 1
Ezechiël 14:1-11 1
Ezechiël 39:15-29 2
Ezechiël 8:1-11 Visioen in de tempel van Jeruzalem...
Ezechiël 37:15-28 Eén God, één volk, één herder 2
Ezechiël 23:1-16 Ohola en Oholiba 1
Ezechiël 24:15-27 Een plotselinge slag 2
Ezechiël 7:1-13 Het einde komt 1
Ezechiël 33:22-33 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 28:1-15 1
Ezechiël 42:12-20 De ruimten voor de priesters 2
Ezechiël 12:20-28 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 40:13-26 De nieuwe tempel 2
Ezechiël 47:1-12 De rivier uit de tempel 1
Ezechiël 16:28-40 Jeruzalems ontrouw 3
Ezechiël 11:1-13 1
Ezechiël 20:1-12 Israël opstandig en ontrouw 1
0Shares