Ik zal je onder Mijn herdersstaf dwingen en je houden aan de verplichtingen van ons verbond. Wie tegen Mij in opstand komen en rebelleren, zal Ik scheiden van de anderen:

Ik zal hen wegleiden uit hun ballingschap, maar niet om hen naar hun eigen land terug te brengen. Jullie zullen weten dat Ik de HEER ben.

Luister, volk van Israël! Dit zegt God, de HEER:

Loop maar achter je afgoden aan, ga daar rustig mee door als jullie niet naar Mij willen luisteren, maar Mijn heilige naam zullen jullie niet langer met je offers en afgoden ontwijden. Want alleen op Mijn heilige berg, op de verheven berg van Israël – spreekt God, de HEER – mag het volk van Israël Mij dienen, iedereen, uit het hele land. Daar zal jullie gedrag Mij met vreugde vervullen. De kostbaarste offers, het beste wat jullie te geven hebben, moet aan Mij worden gewijd. Wanneer Ik jullie heb weggeleid bij de volken waartussen jullie nu leven, zullen jullie Mij als een geurig offer met vreugde vervullen. Ik zal jullie bij elkaar brengen vanuit de landen waarover jullie nu verstrooid zijn, en zo de volken laten zien dat Ik heilig ben. Als Ik jullie naar je land breng, het land dat Ik onder ede aan je voorouders beloofd had, zullen jullie beseffen dat Ik de HEER ben. Daar zullen jullie denken aan de daden waarmee je jezelf onrein hebt gemaakt. Jullie zullen van jezelf walgen vanwege al het kwaad dat jullie hebben gedaan. En dan, volk van Israël, als Ik met jullie doe wat past bij Mijn naam en niet wat bij jullie slechte en verderfelijke daden past, zullen jullie beseffen dat Ik de HEER ben – zo spreekt God, de HEER.”’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 16:28-40 Jeruzalems ontrouw 3
Ezechiël 16:1-13 Jeruzalems ontrouw 1
Ezechiël 21:17-28 Het goddelijk zwaard 2
Ezechiël 8:12-18 Visioen in de tempel van Jeruzale...
Ezechiël 18:23-32 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 10:1-12 1
Ezechiël 18:14-22 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 24:1-14 De kookpot 1
Ezechiël 40:13-26 De nieuwe tempel 2
Ezechiël 7:1-13 Het einde komt 1
Ezechiël 21:1-16 Het goddelijk zwaard 1
Ezechiël 35:1-15 Profetie over het Seïrgebergte en...
Ezechiël 27:1-19 1
Ezechiël 44:20-31 Toegang tot de tempel 3
Ezechiël 7:14-27 Het einde komt 2
Ezechiël 26:1-11 Profetie over Tyrus 1
Ezechiël 29:1-12 Profetie tegen Egypte 1
Ezechiël 29:13-21 Profetie tegen Egypte 2
Ezechiël 41:13-26 2
Ezechiël 33:1-11 Ieder mens naar zijn daden beoord...
Ezechiël 10:13-22 2
Ezechiël 43:1-11 De verschijning van de HEER keert...
Ezechiël 25:10-17 Profetie tegen de volken die Isr...
Ezechiël 39:15-29 2
Ezechiël 37:15-28 Eén God, één volk, één herder 2
Ezechiël 11:1-13 1
Ezechiël 28:1-15 1
Ezechiël 34:21-31 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 31:1-11 1
Ezechiël 16:14-27 Jeruzalems ontrouw 2
Ezechiël 45:1-12 Verdeling van de grond 1
Ezechiël 30:15-26 2
Ezechiël 40:40-49 De nieuwe tempel 4
Ezechiël 24:15-27 Een plotselinge slag 2
Ezechiël 40:27-39 De nieuwe tempel 3
Ezechiël 1:15-28 Ezechiël geroepen 2
Ezechiël 39:1-14 1
Ezechiël 18:1-13 Wie rechtvaardig handelt, zal lev...
Ezechiël 38:1-12 Gogs leger vernietigd 1
Ezechiël 48:23-35 3
Ezechiël 44:1-10 Toegang tot de tempel 1
Ezechiël 34:11-20 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 31:12-18 2
Ezechiël 14:12-23 Het lot van Jeruzalem 2
Ezechiël 30:1-14 1
Ezechiël 4:1-10 1
Ezechiël 1:1-14 Ezechiël geroepen 1
Ezechiël 13:1-13 1
Ezechiël 23:17-30 Ohola en Oholiba 2
Ezechiël 32:16-24 2
Ezechiël 41:1-12 1
Ezechiël 8:1-11 Visioen in de tempel van Jeruzalem...
Ezechiël 4:11-17 2
Ezechiël 36:13-25 2
Ezechiël 21:29-37 Het goddelijk zwaard 3
Ezechiël 22:18-31 Oordeel over Jeruzalem 2
Ezechiël 16:41-51 Jeruzalems ontrouw 4
Ezechiël 19:1-14 De leeuwin en de wijnstok
Ezechiël 38:13-23 Gogs leger vernietigd 2
Ezechiël 3:18-27 2
Ezechiël 32:25-32 3
Ezechiël 20:13-25 Israël opstandig en ontrouw 2
Ezechiël 33:22-33 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 6:11-14 Israël getroffen door het zwaard ...
Ezechiël 32:1-15 1
Ezechiël 43:21-27 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 17:1-14 De adelaars en de wijnstok 1
Ezechiël 33:12-21 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 12:20-28 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 20:26-36 Israël opstandig en ontrouw 3
0Shares