Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei:

‘Ik wens jullie vrede!’ Na deze woorden toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus:

‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.’ Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei:

‘Ontvang de heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’

Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden:

‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij:

‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in Zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in Zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’ Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei Hij, en daarna richtte Hij zich tot Tomas:

‘Leg je vingers hier en kijk naar Mijn handen, en leg je hand in Mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ Tomas antwoordde:

‘Mijn Heer, mijn God!’ Jezus zei tegen hem:

‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’

Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor Zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan, maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door Zijn naam.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
0Shares