Daarop zeiden een paar leerlingen tegen elkaar:

‘Wat betekent wat Hij nu zegt:

“Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug”? En:

“Ik ga naar de Vader”? Wat betekent “nog een korte tijd”? Wat bedoelt Hij toch?’ Jezus begreep dat ze Hem iets wilden vragen. Hij zei:

‘Proberen jullie te begrijpen wat Ik bedoelde met “Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug”? Waarachtig, Ik verzeker jullie:

je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen. Ook een vrouw die baart heeft het zwaar als haar tijd gekomen is, maar wanneer haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer, omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen. Jullie hebben nu verdriet, maar Ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal je je vreugde afnemen. Dan hoeven jullie Mij niets meer te vragen. Maar Ik verzeker jullie:

wat je de Vader ook vraagt in Mijn naam–Hij zal het je geven. Tot nu toe hebben jullie niets in Mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn.

Ik heb jullie dit alles in beelden verteld, maar er komt een tijd dat Ik niet meer in beelden spreek, maar jullie zonder omwegen over de Vader vertel. Als je dan iets vraagt in Mijn naam, hoef Ik het niet meer namens jullie aan de Vader te vragen, want de Vader zelf heeft jullie lief, omdat jullie Mij liefhebben en geloven dat Ik van God ben gekomen. Ik ben bij de Vader vandaan gegaan en naar de wereld gekomen, nu verlaat Ik de wereld weer en ga Ik terug naar de Vader.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
0Shares