Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en Hij riep:

‘Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken! “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft, “zo zegt de Schrift.’ Hiermee doelde Hij op de Geest die zij die in Hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven.

Toen de mensen in de menigte dit hoorden zeiden ze:

‘Dit moet wel de profeet zijn.’ Anderen beweerden:

‘Het is de Messias, ‘maar er werd ook gezegd:

‘De Messias komt toch niet uit Galilea? De Schrift zegt toch dat de Messias uit het nageslacht van David komt en uit Betlehem, waar David woonde?’ Zo ontstond er verdeeldheid in de menigte, en sommigen wilden Hem grijpen, maar niemand deed Hem iets.

De dienaren van de hogepriesters en de Farizeeën gingen terug. Toen hun werd gevraagd:

‘Waarom hebben jullie Hem niet meegebracht?’ antwoordden ze:

‘Nog nooit heeft een mens zo gesproken!’ Maar de Farizeeën zeiden:

‘Hebben jullie je ook al laten misleiden? Er is toch geen enkele leider of Farizeeër tot geloof in Hem gekomen? Alleen de massa die de wet niet kent–vervloekt zijn ze!’ Maar Nikodemus, die destijds bij Jezus was geweest, iemand uit hun eigen kring, zei:

‘Onze wet veroordeelt iemand toch pas als hij gehoord is en als bekend is wat hij heeft gedaan?’ Ze zeiden tegen hem:

‘Kom jij soms ook uit Galilea? Zoek het maar na, dan zul je zien dat er uit Galilea geen profeet kan komen.’ Daarop ging iedereen terug naar huis.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
0Shares