Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en Hij riep:

‘Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken! “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft, “zo zegt de Schrift.’ Hiermee doelde Hij op de Geest die zij die in Hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven.

Toen de mensen in de menigte dit hoorden zeiden ze:

‘Dit moet wel de profeet zijn.’ Anderen beweerden:

‘Het is de Messias, ‘maar er werd ook gezegd:

‘De Messias komt toch niet uit Galilea? De Schrift zegt toch dat de Messias uit het nageslacht van David komt en uit Betlehem, waar David woonde?’ Zo ontstond er verdeeldheid in de menigte, en sommigen wilden Hem grijpen, maar niemand deed Hem iets.

De dienaren van de hogepriesters en de Farizeeën gingen terug. Toen hun werd gevraagd:

‘Waarom hebben jullie Hem niet meegebracht?’ antwoordden ze:

‘Nog nooit heeft een mens zo gesproken!’ Maar de Farizeeën zeiden:

‘Hebben jullie je ook al laten misleiden? Er is toch geen enkele leider of Farizeeër tot geloof in Hem gekomen? Alleen de massa die de wet niet kent–vervloekt zijn ze!’ Maar Nikodemus, die destijds bij Jezus was geweest, iemand uit hun eigen kring, zei:

‘Onze wet veroordeelt iemand toch pas als hij gehoord is en als bekend is wat hij heeft gedaan?’ Ze zeiden tegen hem:

‘Kom jij soms ook uit Galilea? Zoek het maar na, dan zul je zien dat er uit Galilea geen profeet kan komen.’ Daarop ging iedereen terug naar huis.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
0Shares