De volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn leerlingen. Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij:

‘Daar is het Lam van God.’ De twee leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus mee. Jezus draaide zich om, en toen Hij zag dat ze Hem volgden, zei Hij:

‘Wat zoeken jullie?’ ‘Rabbi, ‘zeiden zij tegen Hem (dat is in onze taal ‘meester’), ‘waar logeert U?’ Hij zei:

‘Kom maar mee, dan zul je het zien.’ Ze gingen met Hem mee en zagen waar Hij onderdak had gevonden; het was ongeveer twee uur voor zonsondergang en ze bleven die dag bij Hem.

Een van de twee die gehoord hadden wat Johannes zei en Jezus gevolgd waren, was Andreas, de broer van Simon Petrus. Vlak daarna kwam hij zijn broer Simon tegen, en hij zei tegen hem:

‘Wij hebben de Messias gevonden’ (dat is Christus, ‘gezalfde’), en hij nam hem mee naar Jezus. Jezus keek hem aan en zei:

‘Jij bent Simon, de zoon van Johannes, maar voortaan zul je Kefas heten’ (dat is Petrus, ‘rots’).

De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan en daar ontmoette Hij Filippus. Hij zei tegen hem:

‘Ga met Mij mee.’ Filippus kwam uit Betsaïda, uit dezelfde stad als Andreas en Petrus. Hij kwam Natanaël tegen en zei tegen hem:

‘We hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten spreken:

Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret!’ ‘Uit Nazaret?’ zei Natanaël. ‘Kan daar iets goeds vandaan komen?’ ‘Ga zelf maar kijken, ‘zei Filippus. Jezus zag Natanaël aankomen en zei:

‘Dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog.’ ‘Waar kent u mij van?’ vroeg Natanaël. Jezus antwoordde:

‘Ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat.’ ‘Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de koning van Israël!’ zei Natanaël. Jezus vroeg:

‘Geloof je omdat Ik tegen je zei dat Ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen zien.’ ‘Waarachtig, Ik verzeker jullie, ‘voegde Hij eraan toe, ‘jullie zullen de hemel geopend zien, en de engelen van God zien omhooggaan en neerdalen naar de Mensenzoon.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
0Shares