De volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn leerlingen. Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij:

‘Daar is het Lam van God.’ De twee leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus mee. Jezus draaide zich om, en toen Hij zag dat ze Hem volgden, zei Hij:

‘Wat zoeken jullie?’ ‘Rabbi, ‘zeiden zij tegen Hem (dat is in onze taal ‘meester’), ‘waar logeert U?’ Hij zei:

‘Kom maar mee, dan zul je het zien.’ Ze gingen met Hem mee en zagen waar Hij onderdak had gevonden; het was ongeveer twee uur voor zonsondergang en ze bleven die dag bij Hem.

Een van de twee die gehoord hadden wat Johannes zei en Jezus gevolgd waren, was Andreas, de broer van Simon Petrus. Vlak daarna kwam hij zijn broer Simon tegen, en hij zei tegen hem:

‘Wij hebben de Messias gevonden’ (dat is Christus, ‘gezalfde’), en hij nam hem mee naar Jezus. Jezus keek hem aan en zei:

‘Jij bent Simon, de zoon van Johannes, maar voortaan zul je Kefas heten’ (dat is Petrus, ‘rots’).

De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan en daar ontmoette Hij Filippus. Hij zei tegen hem:

‘Ga met Mij mee.’ Filippus kwam uit Betsaïda, uit dezelfde stad als Andreas en Petrus. Hij kwam Natanaël tegen en zei tegen hem:

‘We hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten spreken:

Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret!’ ‘Uit Nazaret?’ zei Natanaël. ‘Kan daar iets goeds vandaan komen?’ ‘Ga zelf maar kijken, ‘zei Filippus. Jezus zag Natanaël aankomen en zei:

‘Dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog.’ ‘Waar kent u mij van?’ vroeg Natanaël. Jezus antwoordde:

‘Ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat.’ ‘Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de koning van Israël!’ zei Natanaël. Jezus vroeg:

‘Geloof je omdat Ik tegen je zei dat Ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen zien.’ ‘Waarachtig, Ik verzeker jullie, ‘voegde Hij eraan toe, ‘jullie zullen de hemel geopend zien, en de engelen van God zien omhooggaan en neerdalen naar de Mensenzoon.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
0Shares