Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat Zijn tijd gekomen was en dat Hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die Hem in de wereld toebehoorden lief, en Zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Jezus en Zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. Jezus, die wist dat de Vader Hem alle macht had gegeven, dat Hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde Zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van Zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die Hij omgeslagen had. Toen Hij bij Simon Petrus kwam, zei deze:

‘U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?’ Jezus antwoordde:

‘Wat Ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen.’ ‘O nee, ‘zei Petrus, ‘míjn voeten zult U niet wassen, nooit!’ Maar toen Jezus zei:

‘Als Ik ze niet mag wassen, kun je niet bij Mij horen, ‘ antwoordde hij:

‘Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd!’ Hierop zei Jezus:

‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein–maar niet allemaal.’ Hij wist namelijk wie Hem zou verraden, daarom zei Hij dat ze niet allemaal rein waren.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
0Shares