Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat Zijn tijd gekomen was en dat Hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die Hem in de wereld toebehoorden lief, en Zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Jezus en Zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. Jezus, die wist dat de Vader Hem alle macht had gegeven, dat Hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde Zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van Zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die Hij omgeslagen had. Toen Hij bij Simon Petrus kwam, zei deze:

‘U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?’ Jezus antwoordde:

‘Wat Ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen.’ ‘O nee, ‘zei Petrus, ‘míjn voeten zult U niet wassen, nooit!’ Maar toen Jezus zei:

‘Als Ik ze niet mag wassen, kun je niet bij Mij horen, ‘ antwoordde hij:

‘Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd!’ Hierop zei Jezus:

‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein–maar niet allemaal.’ Hij wist namelijk wie Hem zou verraden, daarom zei Hij dat ze niet allemaal rein waren.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
0Shares