Het was kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, en veel mensen uit de omgeving gingen al vóór het feest naar Jeruzalem om zich te reinigen. Daar keken ze uit naar Jezus; ze stonden in de tempel en zeiden tegen elkaar:

‘Wat denk je? Zou Hij niet meer naar het feest komen?’ De hogepriesters en de Farizeeën hadden opdracht gegeven Hem aan te geven als men wist waar Hij was, zodat ze Hem konden arresteren.

Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, naar Lazarus die Hij uit de dood had opgewekt. Daar hield men ter ere van Hem een maaltijd; Marta bediende, en Lazarus was een van de mensen die met Hem aanlagen. Maria nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis. Judas Iskariot, een van de leerlingen, degene die Hem zou uitleveren, vroeg:

‘Waarom is die olie niet voor driehonderd denarie verkocht om het geld aan de armen te geven?’ Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde–hij was een dief:

hij beheerde de kas en stal eruit. Maar Jezus zei:

‘Laat haar, ze doet dit voor de dag van Mijn begrafenis; de armen zijn immers altijd bij jullie, maar Ik niet.’

Intussen hadden de Joden gehoord dat Jezus daar was en ze gingen in groten getale naar Hem toe, niet alleen om Hemzelf, maar ook om Lazarus te zien die Hij uit de dood had opgewekt. De hogepriesters beraamden intussen een plan om ook Lazarus te doden, omdat hij er de oorzaak van was dat veel Joden bij Jezus kwamen en in Hem gingen geloven.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
0Shares