Jezus reageerde hierop met de volgende woorden:

‘Waarachtig, Ik verzeker u:

de Zoon kan niets uit Zichzelf doen, Hij kan alleen doen wat Hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. De Vader heeft de Zoon immers lief en laat Hem alles zien wat Hij doet. Hij zal Hem nog grotere dingen laten zien, u zult verbaasd staan! Want zoals de Vader doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil. De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar Hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd. Dan zal iedereen de Zoon eer betuigen zoals men de Vader eert. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet die Hem gezonden heeft.

Waarachtig, Ik verzeker u:

wie luistert naar wat Ik zeg en Hem gelooft die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven. Ik verzeker u:

er komt een tijd, en het is nu al zover, dat de doden de stem van Gods Zoon zullen horen en dat wie Hem horen, zullen leven. Zoals de Vader leven heeft in Zichzelf, zo heeft ook de Zoon leven in Zichzelf; dat heeft de Vader Hem gegeven. En omdat Hij de Mensenzoon is, heeft Hij Hem ook gezag gegeven om het oordeel te vellen. Wees hierover niet verwonderd, er komt een moment waarop alle doden Zijn stem zullen horen en uit hun graf zullen komen:

wie het goede gedaan heeft staat op om te leven, wie het slechte gedaan heeft staat op om veroordeeld te worden.

Ik kan niets doen uit Mijzelf:

Ik oordeel naar wat Ik hoor, en Mijn oordeel is rechtvaardig omdat Ik Mij niet richt op wat Ik zelf wil, maar op de wil van Hem die Mij gezonden heeft.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
0Shares