Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en Levieten naar hem toe gestuurd om hem te vragen:

‘Wie bent u?’ Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit:

‘Ik ben niet de Messias.’ Toen vroegen ze hem:

‘Wie dan? Bent u Elia?’ Hij zei:

‘Die ben ik ook niet.’ ‘Bent u de profeet?’ ‘Nee, ‘antwoordde hij. ‘Maar wie bent u dan?’ vroegen ze hem. ‘Wij moeten antwoord kunnen geven aan degenen die ons gestuurd hebben–wie zegt u zelf dat u bent?’ Hij zei:

‘Ik ben de stem die roept in de woestijn:

“Maak recht de weg van de Heer, “zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.’ De afgevaardigden die uit de kring van de Farizeeën kwamen, vroegen verder:

‘Waarom doopt u dan, als u niet de Messias bent, en ook niet Elia of de profeet?’ ‘Ik doop met water, ‘antwoordde Johannes. ‘Maar in uw midden is iemand die u niet kent, Hij die na mij komt–ik ben het niet eens waard om de riemen van Zijn sandalen los te maken.’ Dit gebeurde in Betanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte.

De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei:

‘Daar is het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het over wie ik zei:

“Na mij komt iemand die meer is dan ik, want Hij was er vóór mij.” Ook ik wist niet wie Hij was, maar ik kwam met water dopen opdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden.’ En Johannes getuigde:

‘Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen, en Hij bleef op Hem rusten. Nog wist ik niet wie Hij was, maar Hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij:

“Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de heilige Geest.” En dat heb ik gezien, en ik getuig dat Hij de Zoon van God is.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
0Shares