Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en Hem zag, viel ze aan Zijn voeten neer. Ze zei:

‘Als U hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn!’ Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden, en dat ergerde Hem. Diep bewogen vroeg Hij:

‘Waar hebben jullie hem neergelegd?’ Ze zeiden:

‘Kom maar kijken, Heer.’ Jezus begon ook te huilen, en de Joden zeiden:

‘Wat heeft Hij veel van hem gehouden!’ Maar er werd ook gezegd:

‘Hij heeft de ogen van een blinde geopend, Hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen?’ Ook dit ergerde Jezus. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. Hij zei:

‘Haal de steen weg.’ Marta, de zuster van de dode, zei:

‘Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier dagen!’ Jezus zei tegen haar:

‘Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?’ Toen haalden ze de steen weg. Daarop keek Hij omhoog en zei:

‘Vader, Ik dank U dat U Mij hebt verhoord. U verhoort Mij altijd, dat weet Ik, maar Ik zeg dit ter wille van al die mensen hier, opdat ze zullen geloven dat U Mij gezonden hebt.’ Daarna riep Hij:

‘Lazarus, kom naar buiten!’ De dode kwam te voorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld, en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders:

‘Maak de doeken los, en laat hem gaan.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
0Shares