Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei:

‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze Hem nu neergelegd hebben.’ Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat Hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
0Shares