In Jeruzalem werd het feest van de Tempelwijding gevierd; het was winter. Jezus liep in de tempel, in de zuilengang van Salomo. Daar kwamen de Joden om Hem heen staan, en ze vroegen Hem:

‘Hoe lang houdt U ons nog in het onzekere? Als U de Messias bent, zeg het ons dan ronduit.’ Jezus antwoordde:

‘Dat heb Ik u al gezegd, maar u gelooft het niet. Wat Ik namens Mijn Vader doe getuigt over Mij, maar u wilt me niet geloven, omdat u niet bij Mijn schapen hoort. Mijn schapen luisteren naar Mijn stem, Ik ken ze en zij volgen Mij. Ik geef ze eeuwig leven:

ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit Mijn hand roven. Wat Mijn Vader Mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van Mijn Vader roven, en de Vader en Ik zijn één.’

Toen de Joden weer stenen opraapten omdat ze Hem wilden stenigen, zei Jezus:

‘Ik heb door de Vader veel goeds voor u gedaan; waarom wilt u me stenigen?’ ‘Voor een goede daad zullen we U niet stenigen, ‘antwoordden ze, ‘maar wel voor godslastering:

U bent een mens, maar U beweert dat U God bent!’ Jezus zei:

‘Staat er in uw wet niet geschreven:

“Ik heb gezegd:

‘U bent goden'”? De Schrift blijft altijd van kracht; als mensen tot wie God spreekt goden genoemd worden, hoe kunt u Mij, door de Vader geheiligd en naar de wereld gezonden, dan beschuldigen van godslastering wanneer Ik zeg dat Ik Gods Zoon ben? Als wat Ik doe niet van Mijn Vader komt, geloof me dan niet, maar als dat wel het geval is en u gelooft me toch niet, geloof dan tenminste wat Ik doe. Dan zult u begrijpen dat de Vader in Mij is en dat Ik in de Vader ben.’ En weer wilden ze Hem grijpen, maar Hij ontsnapte.

Hij ging terug naar de overkant van de Jordaan, naar de plaats waar Johannes eerder gedoopt had. Daar bleef Hij. Veel mensen kwamen naar Hem toe; ze zeiden:

‘Johannes heeft weliswaar geen wonderteken gedaan, maar alles wat hij over deze man gezegd heeft is waar.’ En velen kwamen daar tot geloof in Hem.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
0Shares