Jezus ging naar de Olijfberg, en vroeg in de morgen was Hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar Hem toe, Hij ging zitten en gaf hun onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden en de Farizeeën een vrouw bij Hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus:

‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt U daarvan?’ Dit zeiden ze om Hem op de proef te stellen, om te zien of ze Hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met Zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte Hij zich op en zei:

‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’ Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten Hem alleen, met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar:

‘Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’ ‘Niemand, heer, ‘zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet, ‘zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
0Shares