Jezus ging naar de Olijfberg, en vroeg in de morgen was Hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar Hem toe, Hij ging zitten en gaf hun onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden en de Farizeeën een vrouw bij Hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus:

‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt U daarvan?’ Dit zeiden ze om Hem op de proef te stellen, om te zien of ze Hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met Zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte Hij zich op en zei:

‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’ Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten Hem alleen, met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar:

‘Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’ ‘Niemand, heer, ‘zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet, ‘zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
0Shares