Toen Jezus hoorde dat aan de Farizeeën verteld werd dat Hij meer leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes –Jezus doopte overigens niet zelf, Zijn leerlingen deden dat–, verliet Hij Judea en ging weer naar Galilea. Daarvoor moest Hij door Samaria heen. Zo kwam Hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jakobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar:

‘Geef Mij wat te drinken.’ Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde:

‘Hoe kunt U, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar:

‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u Hém erom vragen en dan zou Hij u levend water geven.’ ‘Maar heer, ‘zei de vrouw, ‘U hebt geen emmer, en de put is diep–waar wilt U dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.’ ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, ‘zei Jezus, ‘maar wie het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat Ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ ‘Geef mij dat water, heer, ‘zei de vrouw, ‘dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten.’ Toen zei Jezus tegen haar:

‘Ga uw man eens roepen en kom dan weer terug.’ ‘Ik heb geen man, ‘zei de vrouw. ‘U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, ‘zei Jezus, ‘u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar.’ Daarop zei de vrouw:

‘Nu begrijp ik, heer, dat U een profeet bent!

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
0Shares