De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. Toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit, Hem tegemoet, terwijl ze riepen:

‘Hosanna! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer, de Koning van Israël.’ Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten, zoals geschreven staat:

‘Vrees niet, Sion, je Koning is in aantocht, en Hij zit op een ezelsveulen.’ Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar later, toen Jezus tot majesteit verheven was, herinnerden ze zich dat dit over Hem geschreven stond, en dat het zo ook gebeurd was. De mensen die erbij waren geweest toen Hij Lazarus uit het graf riep en uit de dood opwekte, waren van die gebeurtenis blijven getuigen. Daarom ging de menigte Hem ook tegemoet, omdat ze gehoord hadden dat Hij dit wonderteken had gedaan. En de Farizeeën zeiden tegen elkaar:

‘Je ziet dat we niets bereikt hebben:

kijk maar, de hele wereld loopt achter Hem aan.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
0Shares