De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. Toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit, Hem tegemoet, terwijl ze riepen:

‘Hosanna! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer, de Koning van Israël.’ Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten, zoals geschreven staat:

‘Vrees niet, Sion, je Koning is in aantocht, en Hij zit op een ezelsveulen.’ Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar later, toen Jezus tot majesteit verheven was, herinnerden ze zich dat dit over Hem geschreven stond, en dat het zo ook gebeurd was. De mensen die erbij waren geweest toen Hij Lazarus uit het graf riep en uit de dood opwekte, waren van die gebeurtenis blijven getuigen. Daarom ging de menigte Hem ook tegemoet, omdat ze gehoord hadden dat Hij dit wonderteken had gedaan. En de Farizeeën zeiden tegen elkaar:

‘Je ziet dat we niets bereikt hebben:

kijk maar, de hele wereld loopt achter Hem aan.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
0Shares