Als Ik nu over Mezelf zou getuigen, dan was Mijn verklaring niet betrouwbaar, maar iemand anders getuigt over Mij, en Ik weet dat Zijn verklaring over Mij betrouwbaar is. U hebt boden naar Johannes gestuurd en hij heeft een betrouwbaar getuigenis afgelegd. Niet dat Ik het getuigenis van een mens nodig heb, maar Ik zeg dit om u te redden. Johannes was een lamp die helder brandde, en u hebt zich een tijd in zijn licht verheugd. Maar Ik heb een belangrijker getuigenis dan Johannes:

het werk dat de Vader Mij gegeven heeft om te volbrengen. Wat Ik doe getuigt ervan dat de Vader Mij heeft gezonden. De Vader die Mij gezonden heeft, heeft dus zelf een getuigenis over Mij afgelegd. Maar u hebt Zijn stem nooit gehoord en Zijn gestalte nooit gezien, en u hebt Zijn woord niet blijvend in u opgenomen, want aan degene die Hij gezonden heeft, schenkt u geen geloof.

U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over Mij, maar bij Mij wilt u niet komen om leven te ontvangen. Niet dat de mensen Mij moeten eren, maar Ik ken u:

u hebt geen liefde voor God in u. Ik ben gekomen namens Mijn Vader, maar u accepteert Mij niet, terwijl u iemand die namens zichzelf komt, wel zou accepteren. Hoe zou u ooit tot geloof kunnen komen? Van elkaar wilt u wel eer ontvangen, maar u zoekt niet de eer die de enige God u kan geven. U moet niet denken dat Ik u bij de Vader zal aanklagen; Mozes, op wie u uw hoop hebt gevestigd, klaagt u aan. Als u Mozes zou geloven, zou u ook Mij geloven, hij heeft immers over Mij geschreven. Maar als u niet gelooft wat hij geschreven heeft, hoe zou u dan geloven wat Ik zeg?’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
0Shares