Als Ik nu over Mezelf zou getuigen, dan was Mijn verklaring niet betrouwbaar, maar iemand anders getuigt over Mij, en Ik weet dat Zijn verklaring over Mij betrouwbaar is. U hebt boden naar Johannes gestuurd en hij heeft een betrouwbaar getuigenis afgelegd. Niet dat Ik het getuigenis van een mens nodig heb, maar Ik zeg dit om u te redden. Johannes was een lamp die helder brandde, en u hebt zich een tijd in zijn licht verheugd. Maar Ik heb een belangrijker getuigenis dan Johannes:

het werk dat de Vader Mij gegeven heeft om te volbrengen. Wat Ik doe getuigt ervan dat de Vader Mij heeft gezonden. De Vader die Mij gezonden heeft, heeft dus zelf een getuigenis over Mij afgelegd. Maar u hebt Zijn stem nooit gehoord en Zijn gestalte nooit gezien, en u hebt Zijn woord niet blijvend in u opgenomen, want aan degene die Hij gezonden heeft, schenkt u geen geloof.

U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over Mij, maar bij Mij wilt u niet komen om leven te ontvangen. Niet dat de mensen Mij moeten eren, maar Ik ken u:

u hebt geen liefde voor God in u. Ik ben gekomen namens Mijn Vader, maar u accepteert Mij niet, terwijl u iemand die namens zichzelf komt, wel zou accepteren. Hoe zou u ooit tot geloof kunnen komen? Van elkaar wilt u wel eer ontvangen, maar u zoekt niet de eer die de enige God u kan geven. U moet niet denken dat Ik u bij de Vader zal aanklagen; Mozes, op wie u uw hoop hebt gevestigd, klaagt u aan. Als u Mozes zou geloven, zou u ook Mij geloven, hij heeft immers over Mij geschreven. Maar als u niet gelooft wat hij geschreven heeft, hoe zou u dan geloven wat Ik zeg?’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
0Shares