Ondanks de wondertekenen die Hij voor hun ogen gedaan had, geloofden ze niet in Hem. Zo gingen de woorden van de profeet Jesaja in vervulling, die zei:

‘Heer, wie heeft onze boodschap geloofd? Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard?’ Ze konden niet tot geloof komen, want Jesaja heeft ook gezegd:

‘Hij heeft hun ogen verblind en hun hart gesloten, anders zouden zij met hun ogen zien en met hun hart begrijpen, zij zouden zich omkeren en Ik zou hen genezen.’

Jesaja doelde op Jezus toen hij dit zei, omdat hij Zijn majesteit zag. Toch waren er ook veel leiders die wel in Hem geloofden, maar vanwege de Farizeeën kwamen ze daar niet openlijk voor uit, omdat ze niet uit de synagoge gezet wilden worden. Ze stelden meer prijs op de eer van mensen dan op de eer van God.

Jezus had luid en duidelijk gezegd:

‘Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Mij, maar in Hem die Mij gezonden heeft, en wie Mij ziet, ziet Hem die Mij gezonden heeft. Ik ben het Licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in Mij gelooft niet meer in de duisternis is. Als iemand Mijn woorden hoort maar ze niet bewaart, zal Ik niet over hem oordelen. Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. Wie Mij afwijst en Mijn woorden niet aanneemt heeft al een rechter:

alles wat Ik gezegd heb zal op de laatste dag over hem oordelen. Ik heb niet namens Mezelf gesproken, maar de Vader die Mij gezonden heeft, heeft me opgedragen wat Ik moest zeggen en hoe Ik moest spreken. Ik weet dat Zijn opdracht eeuwig leven betekent. Alles wat Ik zeg, zeg Ik zoals de Vader het Mij verteld heeft.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
0Shares