Sommige Jeruzalemmers zeiden:

‘Is dat niet die man die ze willen doden? Moet je zien, Hij spreekt vrijuit en ze zeggen niets tegen Hem. Zouden onze leiders werkelijk tot de overtuiging zijn gekomen dat Hij de Messias is? Wanneer de Messias komt, zal niemand weten waar Hij vandaan komt, maar van Hem weten we wel waar Hij vandaan komt.’ Bij Zijn onderricht in de tempel zei Jezus luid en duidelijk:

‘U kent Mij en u weet waar Ik vandaan kom. Maar Ik ben niet namens Mezelf gekomen; Ik ben gezonden door iemand die betrouwbaar is, en Hem kent u niet. Ik ken hem, omdat Ik bij Hem vandaan kom en Hij Mij heeft gezonden.’ Toen wilden ze Hem grijpen, maar niemand deed Hem iets, omdat Zijn tijd nog niet gekomen was. Onder het volk waren er velen in Hem gaan geloven, ‘want, ‘zeiden ze, ‘wanneer de Messias komt, zal die niet meer wondertekenen verrichten dan Hij heeft gedaan.’ Toen de Farizeeën hoorden hoe er door de mensen over Hem gesproken werd, stuurden zij en de hogepriesters dienaren om Hem te arresteren.

Jezus zei:

‘Ik zal nog een korte tijd bij u zijn, dan ga Ik naar Hem die Mij gezonden heeft. U zult me zoeken maar me niet vinden; u zult niet kunnen komen waar Ik ben.’ Toen zeiden de Joden tegen elkaar:

‘Waar gaat Hij dan naartoe, dat wij Hem niet kunnen vinden? Hij zal toch niet naar de Griekse diaspora gaan om de Grieken onderricht te geven? Wat bedoelde Hij dan toen Hij zei:

“U zult me zoeken maar me niet vinden; u zult niet kunnen komen waar Ik ben”?’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
0Shares