Het was voorbereidingsdag, en de Joden wilden voorkomen dat de lichamen op sabbat, en nog wel een bijzondere sabbat, aan het kruis zouden blijven hangen. Daarom vroegen ze Pilatus of de benen van de gekruisigden gebroken mochten worden en of ze de lichamen mochten meenemen. Toen braken de soldaten de benen van de eerste die tegelijk met Jezus gekruisigd was, en ook die van de ander. Vervolgens kwamen ze bij Jezus, maar ze zagen dat Hij al gestorven was. Daarom braken ze Zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak een lans in Zijn zij en meteen vloeide er bloed en water uit. Hiervan getuigt iemand die het zelf heeft gezien, en zijn getuigenis is betrouwbaar. Hij weet dat hij de waarheid spreekt en wil dat ook u gelooft. Zo ging de Schrift in vervulling:

‘Geen van Zijn beenderen zal verbrijzeld worden.’ Een andere schrifttekst zegt:

‘Zij zullen hun blik richten op Hem die ze hebben doorstoken.’

Na deze gebeurtenissen vroeg Josef uit Arimatea–die uit vrees voor de Joden in het geheim een leerling van Jezus was–aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht meenemen. Pilatus gaf toestemming en Josef nam het lichaam mee. Nikodemus, die destijds ‘s nachts naar Jezus toe gegaan was, kwam ook; hij had een mengsel van mirre en aloë bij zich, wel honderd litra. Ze wikkelden Jezus’ lichaam met de balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. Dicht bij de plaats waar Jezus gekruisigd was lag een olijfgaard, en daar was een nieuw graf, waarin nog nooit iemand begraven was. Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was en dat graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
0Shares