Het was voorbereidingsdag, en de Joden wilden voorkomen dat de lichamen op sabbat, en nog wel een bijzondere sabbat, aan het kruis zouden blijven hangen. Daarom vroegen ze Pilatus of de benen van de gekruisigden gebroken mochten worden en of ze de lichamen mochten meenemen. Toen braken de soldaten de benen van de eerste die tegelijk met Jezus gekruisigd was, en ook die van de ander. Vervolgens kwamen ze bij Jezus, maar ze zagen dat Hij al gestorven was. Daarom braken ze Zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak een lans in Zijn zij en meteen vloeide er bloed en water uit. Hiervan getuigt iemand die het zelf heeft gezien, en zijn getuigenis is betrouwbaar. Hij weet dat hij de waarheid spreekt en wil dat ook u gelooft. Zo ging de Schrift in vervulling:

‘Geen van Zijn beenderen zal verbrijzeld worden.’ Een andere schrifttekst zegt:

‘Zij zullen hun blik richten op Hem die ze hebben doorstoken.’

Na deze gebeurtenissen vroeg Josef uit Arimatea–die uit vrees voor de Joden in het geheim een leerling van Jezus was–aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht meenemen. Pilatus gaf toestemming en Josef nam het lichaam mee. Nikodemus, die destijds ‘s nachts naar Jezus toe gegaan was, kwam ook; hij had een mengsel van mirre en aloë bij zich, wel honderd litra. Ze wikkelden Jezus’ lichaam met de balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. Dicht bij de plaats waar Jezus gekruisigd was lag een olijfgaard, en daar was een nieuw graf, waarin nog nooit iemand begraven was. Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was en dat graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
0Shares