De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in Hem eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden. Over wie in Hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in Hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel:

het Licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat Hij doet.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
0Shares