Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze Mij eerder haatte dan jullie. Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf, maar jullie horen niet bij haar, want Ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie. Denk aan wat Ik gezegd heb:

een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben Mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen; maar wie zich aan Mijn woorden gehouden heeft, zal zich ook aan jullie woorden houden. Dit alles zullen ze jullie vanwege Mij aandoen, want ze kennen Hem niet die Mij gezonden heeft. Ze zouden niet schuldig zijn als Ik niet was gekomen en tegen hen had gesproken. Maar nu hebben ze geen excuus voor hun zonde. Wie Mij haat, haat ook Mijn Vader. En ze zouden niet schuldig zijn als Ik niet bij hen had gedaan wat niemand anders ooit heeft gedaan. Maar ze hebben het gezien en toch Mij en Mijn Vader gehaat. Zo ging in vervulling wat in hun wet geschreven staat:

“Ze hebben Mij zonder reden gehaat.” Wanneer de pleitbezorger komt die Ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over Mij getuigen. Ook jullie moeten Mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij Mij geweest.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
0Shares