Onze voorouders vereerden God op deze berg, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden.’ ‘Geloof me, ‘zei Jezus, ‘er komt een tijd dat jullie noch op deze berg, noch in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel; de redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, Hem aanbidt in Geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die Hem zo aanbidden, want God is Geest, dus wie Hem aanbidt, moet dat doen in Geest en in waarheid.’ De vrouw zei:

‘Ik weet wel dat de Messias zal komen’ (dat betekent ‘gezalfde’), ‘wanneer Hij komt zal Hij ons alles vertellen.’ Jezus zei tegen haar:

‘Dat ben Ik, die met u spreekt.’

Op dat moment kwamen Zijn leerlingen terug, en ze verbaasden zich erover dat Hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand:

‘Wat wilt U daarmee?’ of ‘Waarom spreekt U met haar?’ De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar:

‘Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn?’ Toen gingen de mensen de stad uit, naar Hem toe.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
0Shares