Toen het feest al halverwege was, ging Jezus naar de tempel en Hij gaf er onderricht. De Joden waren verbaasd:

‘Hoe weet Hij dat allemaal, terwijl Hij geen opleiding heeft gehad?’ Jezus zei:

‘Wat Ik onderwijs heb Ik niet van Mijzelf, maar van Hem die Mij gezonden heeft. Wie ernaar streeft te doen wat God wil, zal weten of Mijn leer van God komt of dat Ik namens Mezelf spreek. Wie namens zichzelf spreekt, is uit op zijn eigen eer, maar wie uit is op de eer van wie hem gezonden heeft is betrouwbaar; hij bedriegt niemand. U hebt van Mozes toch de wet gekregen? Maar niemand houdt zich aan de wet. Waarom probeert u Mij te doden?’ ‘U bent bezeten!’ riepen de mensen. ‘Wie probeert U dan te doden?’ Jezus antwoordde:

‘Eén ding heb Ik gedaan, en u staat allemaal versteld. Nu heeft Mozes u de besnijdenis gegeven–niet dat die van Mozes komt, ze komt van de aartsvaders–en u besnijdt ook op sabbat. Als er op sabbat besneden wordt omdat anders de wet van Mozes wordt overtreden, waarom bent u dan kwaad wanneer Ik op sabbat iemand helemaal gezond maak? Ga in uw oordeel niet op de schijn af, maar laat uw oordeel rechtvaardig zijn.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
0Shares